LỜI BÀI HÁT BAÌ CA THỊT CHÓ

Nhìn vào thì nlỗi giết mổ bòSờ vào thì như giết giòCủ riềng đương nhiên hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì nlỗi giết mổ bòSờ vào thì như thịt giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như thịt bòSờ vào thì nlỗi thịt giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Lá mơ tươi phía trên này anh ơiEm mời anh xơi đến vẫn đời.... ợ hợ .....Mắm tôm cay em vừa nêm đâyăn rồi đi ngay lập tức em tính tiền, tính tiền***Nhìn vào thì nhỏng thịt bòSờ vào thì nhỏng giết giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì nhỏng giết thịt bòSờ vào thì nhỏng làm thịt giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óC ... H ... Ó .... Ó .. Ó


Bạn đang xem: Lời bài hát baì ca thịt chó

Nhìn vào thì nlỗi thịt bòSờ vào thì nlỗi giết thịt giòCủ riềng cố nhiên hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như làm thịt bòSờ vào thì nhỏng giết giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như giết bòSờ vào thì nhỏng thịt giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Lá mơ tươi phía trên này anh ơiEm mời anh xơi đến đã đời.... ợ hợ .....Mắm tôm cay em vừa nêm đâynạp năng lượng rồi đi tức thì em tính chi phí, tính tiền***Nhìn vào thì nhỏng giết mổ bòSờ vào thì nhỏng giết mổ giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì nlỗi giết bòSờ vào thì nlỗi giết giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óC ... H ... Ó .... Ó .. Ó


*Ba Kể Con Nghe

Nguyễn Hải Phong

*
2.994.930


http://musicmd1fr.phukienotocaocap.com.net/bucket-image-phukienotocaocap.com/images/singer/20120119/DgqikZuI71v9sZX1ZE0q58f6e0d946a55.jpg

Sẽ Chiến Thắng

Nhiều Ca Sĩ

*
2.394.535


Xem thêm: Bảng Giá Sơn Maxilite 2019 :, Bảng Giá Sơn Maxilite 2021 Mới Nhất Tphcm

http://musicmd1fr.phukienotocaocap.com.net/bucket-image-phukienotocaocap.com/images/singer/20120119/DgqikZuI71v9sZX1ZE0q58f6e0d946a55.jpg
http://musicmd1fr.phukienotocaocap.com.net/bucket-image-phukienotocaocap.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.phukienotocaocap.com.net/bucket-image-phukienotocaocap.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.phukienotocaocap.com.net/bucket-image-phukienotocaocap.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.phukienotocaocap.com.net/bucket-image-phukienotocaocap.com/images/singer/20160905/3xJsSI6Utgaordwvvg4g58f5ef0a1549e.jpg
http://musicmd1fr.phukienotocaocap.com.net/bucket-image-phukienotocaocap.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.phukienotocaocap.com.net/bucket-image-phukienotocaocap.com/images/singer/20160905/3xJsSI6Utgaordwvvg4g58f5ef0a1549e.jpg