Ivyleaguevietnam » những bài viết luận tiếng anh, just a moment

Tổng phù hợp các bài viết giờ Anh hay thông dụng theo từng chủ đề về cuộc sống, gia đình, nghề nghiệp và công việc, sở thích, những vụ việc rét của xóm hội tất cả kèm bản dịch tiếng Việt (song ngữ ) toàn bài xích. Từ kia giúp những chúng ta cũng có thể tự bổ sung vốn trường đoản cú vựng và cấu trúc quan trọng.

Bạn đang xem: Ivyleaguevietnam » những bài viết luận tiếng anh, just a moment

Các chia sẻ mẫu sẽ được học hỏi, cập nhật tiếp tục tại nội dung bài viết này. Bên cạnh bài toán trích dẫn sẵn vào phần văn bản bài viết để người hâm mộ có thể phát âm Online, phukienotocaocap.com còn có phiên bạn dạng soạn dưới dạng tệp tin PDF nhằm gia sư, học sinh có thể cài đặt về in ra tìm hiểu thêm một cách thận tiện tuyệt nhất.

Tài liệu chắc chắn để giúp đỡ những thí sinch làm cho tốt phần viết trong các kỳ thi giờ đồng hồ Anh, đặc biệt là những kỳ thi chứng chỉ giang sơn Lever A, B, C, IELTS. Các bài luận mẫu tiếng Anh áp dụng tự vựng với cú pháp dễ dàng và đơn giản, trình độ THPT, đồng thời dịch giáp nghĩa tiếng Việt. Tin rằng, với những bài viết chủng loại tiếng Anh hay này, những bạn sẽ cải thiện được kĩ năng viết luận, biết cách bố trí cùng trình bày phát minh để sở hữu một chia sẻ thật tuyệt vời.

Bài luận mẫu mã LIFE IN THE CITY ( Cuộc sống ở thị trấn )

Life in the đô thị is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants do when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops & offices open, students flock (1) to lớn their schools & the day’s work begins. The city now throbs (2) with activity, & it is full of noise. Hundreds of sight-seers (3), tourists and others visit many places of interest in the city while businessmen from various parts of the world arrive khổng lồ transact (4) business.

Then towards evening, the offices & day schools begin khổng lồ cđại bại. Many of the shops too cthua trận. There is now a rush for buses và other means of transport (5). Everyone seems to lớn be in a hurry khổng lồ reach trang chủ. As a result of this rush, many accidents occur. One who has not been to the city before finds it hard lớn move sầu about at this time. Soon, however, there is almost no activity in several parts of the city. These parts are usually the business centres.

With the coming of night, another kind of activity begins. The streets are now full of colourful lights. The air is cooler and life becomes more leisurely. People now seek entertainment. Many visit the cinemas, parks và clubs, while others remain indoors lớn watch television or listen to the radio. Some visit friends và relatives and some spend their time reading books and magazines. Those who are interested in politics discuss the lademo political developments. At the same time, hundreds of crimes are committed (6). Thieves and robbers who wait for the coming of night become active sầu, và misfortune (7) descends upon (8) many. For the greed (9) of a few, many are killed, và some live sầu in constant fear. To bring criminals to justice (10), the officers of the law are always on the move sầu (11).

Workers và others who seek advancement in their careers attend educational institutions which are open till late in the night. Hundreds of them sit for various examinations every year. The facilities (12) & opportunities that the people in the thành phố have sầu to lớn further their studies & increase their knowledge of human affairs are indeed many. As a result, the people of the city are usually better informed than those of the village, where even a newspaper is sometimes difficult khổng lồ get.

Xem thêm: Cách Tăng Sức Đề Kháng Cho Trẻ, Bảo Vệ Trẻ Khỏi Nhiều Loại Dịch Bệnh

The city could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day.

*
*
*

Từ vựng, nhiều từ bỏ vựng đặc biệt quan trọng trích từ bài bác luận

NEW WORDS1. flock (v) bè đảng lượt kéo đến; hội tụ, tảo quần2. throb <θrɔb> (v) rộn rã, rộn lên; rung động3. sight-seer <‘sait, si:ə> (n) fan đi tham mê quan4. transact (v) triển khai, tiến hành; giải quyết5. means of transport phương tiện vận chuyển6. commit (v) phạm phải7. misfortune (n) sự rủi ro, sự bất hạnh; điều không may8. desckết thúc upon (v) ập xuống bất ngờ, mang đến bất ngờ9. greed (n) tính tyêu thích lam10. to bring s.o. to lớn justice
mang ai ra tòa, tầm nã tố ai tại tòa11. on the move sầu <ɔn ðə mu:v > di chuyển12. facility (n) điều kiện dễ dàng, phương tiện đi lại dễ dàng

2. Luận mẫu mã tiếng Anh chủ thể Giá Trị Của Tlỗi Viện (THE VALUE OF LIBRARIES)

A good library is an ocean of information, whose boundaries continue to lớn extend with the endless contribution of the numerous streams of knowledge. Thus, it has a peculiar fascination for scholars, và all those whose thirst for knowledge is instable.

The usefulness of libraries in the spread of knowledge has been proved through the years. The field of knowledge is so extensive sầu and life is so brief that even the most avid reader can never expect khổng lồ absorb it all. Those who have a love for knowledge, therefore, try lớn master only a small fraction of it. Even this requires reading of hundreds of books, cheap và expensive, new and old. But few people are able lớn buy all the books on the subject in which they wish to lớn attain proficiency. It is therefore necessary for them to lớn visit a good library, where they can read a great variety of books on the subject they love sầu. Besides, many old and valuable books on certain subjects are found only in a good library. Even the original manuscript of an author, who died several years ago, can be found in it, sometimes.

Today, men everywhere have sầu discovered the benefits of learning. More and more books are being written lớn extend human knowledge and experience. Governments & individuals throughout the world are, therefore, opening more and more libraries khổng lồ enable people khổng lồ read as many books as possible. Libraries have been opened even in the remodemo regions of the earth, so that people who are unable to buy books from the towns can still gain access to the various sources of knowledge. điện thoại libraries serve the people in various parts of the earth.

The importance of libraries, however, is felt most acutely by students in schools & universities, where most students are engaged in deep studies. The number of books that a student has to study, especially at a university, is so large that unless he comes from a rich family, he can hardly buy them all. Besides, many of the books may not be available in the book-shops within his reach. It is therefore lớn his advantage khổng lồ visit a good library.

Some people even have then own private libraries in which they spend their leisure, reading the books that they have sầu collected over the years and drive sầu great intellectual benefit and pleasure.

In short, libraries have contributed so much lớn the extension of knowledge that they have sầu become almost indispensable khổng lồ all literate men.

NEW WORDS1. fascination <> (n) sự thôi miên; sự thú vị, sự quyến rũ2. instable < in’steibl > (adj) không đúng định3. avid <> (adj) khao khát, khát vọng, thèm thuồng4. fraction <> (n) phần nhỏ tuổi, miếng nhỏ5. to lớn attain proficiency <> (v) trở đề nghị thành thục, giỏi giang6. manuscript < > (n) phiên bản viết tay7. acutely <> (adv) sâu sắc8. intellectual <> (adj) (ở trong trí óc; (thuộc) trí tuệ9. lớn drive sầu great intellectual benefit: theo xua tác dụng tri thức lớn10. indispensable <> (adj) tuyệt vời nhất cần thiết ; quan trọng tgọi được11. literate men <> (n) những người bao gồm học