Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh

Mẫu bảng xếp loại hạnh kiểm học viên trường THCS là mẫu mã bảng được lập ra để ghi chép về bài toán xếp loại hạnh kiểm học viên ngôi trường THCS. Mẫu bảng xếp nhiều loại nêu rõ lên tiếng học sinh, ý kiến xếp nhiều loại... Mời bạn đọc thuộc tìm hiểu thêm cụ thể cùng tải về tại đây.Bản từ kiểm điểm cá nhânMẫu sơ kết lớp của cô giáo công ty nhiệmCách viết đối chọi chứng thực hạnh kiểm

Mẫu xếp loại hạnh kiểm học sinh

1. Mẫu xếp các loại hạnh kiểm học sinh trung học cơ sở số 12. Mẫu xếp nhiều loại hạnh kiểm học sinh trung học cơ sở số 2

1. Mẫu xếp một số loại hạnh kiểm học sinh THCS số 1


PHÒNG GD&ĐT ……………..

Bạn đang xem: Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh

TRƯỜNG …………Số:.... /BB-LỚP…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----o0o----
BIÊN BẢNVề Việc xét hạnh kiểm học kì …, năm học 20…-20…Thời gian: Bắt đầu dịp... giờ đồng hồ ...phút ít, ngày ...tháng ...năm 20…;Địa điểm: Tại phòng học tập số , trường ………………….....…..;Thành phần tsay đắm dự:Ông (bà):…………………………………… Giáo viên công ty nhiệm lớp – Chủ tọa;Ông (bà):…………………………………….Lớp trưởng lớp……..Ông (bà):…………………………………….Lớp phó học tập tập-Thư kí.Nội dung:1. Giáo viên công ty nhiệm trải qua Thông tứ 26/2020/TT-BGDĐT, Hà Thành ngày 26 tháng 08 năm 20trăng tròn của Sở giáo dục và đào tạo với Đào chế tác về bài toán phát hành quy định nhận xét, xếp một số loại học sinh trung học cửa hàng và học viên trung học càng nhiều.2. Học sinch trải qua phiên bản từ đánh giá hạnh kiểm học kì …, năm học 20…-20… của cá nhân;3. Giáo viên công ty nhiệm khuyên bảo tập thể góp sức ý kiến cùng thống độc nhất xếp nhiều loại hạnh kiểm học tập kì II với cả năm của từng thành viên trong lớp. Kết quả:Học kì I:Loại tốt:……………. .HS, tỉ lệ:…..%Loại Khá:…………….HS, tỉ lệ:…..%Loại Trung bình:……..HS, tỉ lệ:…..%Loại Yếu:…………….HS, tỉ lệ:…..%Cả năm:Loại tốt:……………. .HS, tỉ lệ:…..%Loại Khá:…………….HS, tỉ lệ:…..%Loại Trung bình:……..HS, tỉ lệ:…..%Loại Yếu:…………….HS, tỉ lệ:…..%Kết trái ví dụ từng member trong lớp (bao gồm danh sách gắn kèm).Biên phiên bản kết thúc dịp giơ phút thuộc ngày;THƯ KÝ(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)CHỦ TỌA(Ký với ghi rõ bọn họ tên)

2. Mẫu xếp nhiều loại hạnh kiểm học sinh trung học cơ sở số 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ..........TRƯỜNG .............CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc--------------
XẾPhường LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH - NĂM HỌC ....................

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Upload Nhạc Lên Mp3 Nhanh Nhất, Cách Upload Nhạc Cá Nhân Lên Youtube Music

LỚP: ................... (GVCN .....................)STTHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHNỮTS NGÀY NGHỈDỰ KIẾN...

Xem thêm: Ý Nghĩa Chuyến Thăm Việt Nam Của Tập Cận Bình Thăm Việt Nam, Tập Cận Bình Thăm Việt Nam

PK12345678910
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Mời độc giả thuộc xem thêm tại mục giáo dục giảng dạy trong mục biểu mẫu mã nhé.
Mẫu giấy chứng thực đang đi học Giấy ghi nhận sẽ tới trường Mẫu sổ quan sát và theo dõi hạnh kiểm học viên Sổ theo dõi hạnh kiểm học viên
*
Mẫu giấy xác thực thực tập Giấy xác nhận thực tập đến sinch viên cuối khóa

Chuyên mục: Blogs