Biên bản bàn giao hồ sơ cán bộ

Mẫu biên phiên bản chuyển giao tư liệu được sử dụng trong quy trình giao dịch thương thơm mại, tải bán sản phẩm hóa, hỗ trợ tư vấn..... bài toán các tổ chức, cá nhân cùng doanh nghiệp liên tục bao gồm vận động hiệp thương bàn giao bệnh tự, tài liệu, làm hồ sơ. Mời độc giả tham khảo mẫu biên bạn dạng chuyển giao tư liệu tiếp sau đây.Mẫu biên bạn dạng bàn giao công việcMẫu biên phiên bản giao dìm tài liệuBiên bản chuyển nhượng bàn giao tài sản

Mẫu biên phiên bản chuyển giao tư liệu mới nhất

1. Biên phiên bản chuyển giao là gì?2. Mẫu biên phiên bản chuyển giao tư liệu số 13. Mẫu biên bạn dạng bàn giao công việc, hồ sơ tư liệu số 24. Mẫu biên phiên bản chuyển giao tài liệu số 35. Mẫu biên bản bàn giao tài sản

1. Biên bản bàn giao là gì?

Trong cuộc sống đời thường cùng công việc Khi chuyển nhượng bàn giao lại cho tất cả những người khác một vấn đề như thế nào đó nhỏng gia tài, quá trình, hồ sơ, sản phẩm & hàng hóa,… hiện tại bản thân sẽ sở hữu cần có một biên bản bàn giao rõ ràng. Biên bản bàn giao sẽ ghi lại rõ ràng đa số đọc tin nlỗi người chuyển giao, tín đồ nhấn, ngôn từ chuyển nhượng bàn giao là gì,… Mặc dù không có hiệu lực thực thi pháp luật nhưng biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao dùng chứng minh cho các sự kiện thực tế đã xảy ra, làm cho căn cứ pháp lý cho những vụ việc nảy sinh sau đây.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao hồ sơ cán bộ


2. Mẫu biên bản chuyển giao tài liệu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi – Hạnh phúc………………….BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆUGiữa …(mặt giao) và….(mặt nhận)Hôm nay, ngày …. mon ….. năm …. trên …… đang thực hiện cuộc họp chuyển giao tài liệu thân …. (mặt giao) với …… (mặt nhận) thực hiện theo … của …… ngày …I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:1/ Bên giao:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: ……Bà: … Chức vụ: …2/ Bên nhận:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: …Bà: … Chức vụ: …Chủ tọa: Ông …Tlỗi ký: Ông …II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:Bên … đã triển khai chuyển giao gia sản đến bên … theo biểu thống kê lại sau:Bảng những thống kê tài sản bàn giaoSố TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chúCộng:
Tổng giá chỉ trị: Bằng số …Bằng chữ …Kể từ thời điểm ngày … số tài bên trên do bên …. Chịu đựng trách nát nhiệm thống trị.Biên phiên bản này lập thành 4 bạn dạng có mức giá trị như nhau. Bên giao giữ lại 2 phiên bản, mặt nhận duy trì 2 bản.CHỮ KÝ BÊN GIAOCHỮ KÝ BÊN NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆUHôm ni ngày…./…./….., trên Công tyChúng tôi gồm có:A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:1. Ông/ Bà :… Chức vụ:….Phòng: …2. Ông/ Bà …Chức vụ:…Phòng: …3. Ông/ Bà…. Chức vụ:… Phòng: …4. Ông/ Bà :… Chức vụ:…Phòng: …B. NGƯỜI BÀN GIAO:5. Ông/ Bà :… Chức vụ:… Phòng: …Đã thuộc thực hiện chuyển giao quá trình với nội dung như sau:1. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:TTNội dungNgười nhận bàn giaoKết luận12
2. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:TTNội dungNgười dìm bàn giaoKết luận12
Biên phiên bản xong vào tầm …….h…….phút ít cùng ngày. Các bên tsay mê gia thuộc nhất trí những câu chữ bên trên.Biên bạn dạng được lập thành …. (………….) phiên bản, mỗi mặt giữ 01 (một) bạn dạng có mức giá trị pháp lý giống hệt.Quản lý cỗ phậnNgười dấn bàn giaoNgười bàn giao

CÔNG TY….......

Xem thêm: Tổng Hợp Các Quy Định Về Làm Thêm Giờ Ca Đêm Mới Nhất, Cách Tính Lương Tăng Ca

Số: …/........ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc------------o0o----------- ......, ngày ...… tháng ...... năm đôi mươi......
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆUBên Giao:Họ tên:.........................................................................................................................Chức vụ:......................................................................................................................Trụ sở:.........................................................................................................................Bên Nhận:Họ tên:.........................................................................................................................Chức vụ:......................................................................................................................Công ty:.......................................................................................................................Trụ sở:.........................................................................................................................Chi tiết tư liệu bàn giao:Bên GiaoBên Nhận

TÊN CƠ QUANSố: …../BBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢNGiữa …(bên giao) và….(bên nhận)Hôm ni, ngày …. mon ….. năm …. tại …… đang tiến hành cuộc họp bàn giao gia tài thân …. (mặt giao) với …… (bên nhận) tiến hành theo … của …… ngày …I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:1/ Bên giao:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: ……Bà: … Chức vụ: …2/ Bên nhận:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: …Bà: … Chức vụ: …Chủ tọa: Ông …Thỏng ký: Ông …II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:Bên … vẫn thực hiện chuyển giao tài sản mang đến bên … theo biểu thống kê lại sau:Bảng thống kê gia sản bàn giaoSố TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chúCộng:
Tổng giá trị: Bằng số …Bằng chữ …Kể từ ngày … số tài bên trên vị bên …. Chịu trách rưới nhiệm thống trị.Biên phiên bản này lập thành 4 phiên bản có mức giá trị hệt nhau. Bên giao giữ 2 phiên bản, bên thừa nhận giữ 2 bạn dạng.CHỮ KÝ BÊN GIAO Thỏng ký kết buổi họp CHỮ KÝ BÊN NHẬN Chủ tọa cuộc họp

*
Biên phiên bản bàn giao gia sản Mẫu biên bản giao nhận gia sản tiên tiến nhất Mẫu biên bạn dạng giao nhận sổ bảo đảm thôn hội Biên bạn dạng bàn giao sổ bảo hiểm thôn hội của người lao cồn Biên phiên bản chuyển giao hồ sơ, tang đồ vật, phương tiện vi phạm luật hành thiết yếu về hóa 1-1 Ban hành theo Thông bốn số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt phạm luật hành chủ yếu về hóa 1-1