Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành

Biên phiên bản nghiệm thu sát hoạch cùng tkhô hanh lý đúng theo đồng được những bên liên quan ký kết sau thời điểm đang thực hiện hoàn chỉnh các bước theo nhỏng Hợp đồng chính thuở đầu những mặt đã văn bản. Nội dung của biên bạn dạng sẽ được các mặt check bình chọn và chứng thực – trường hợp có trường hợp vạc sinh như công việc đề xuất bảo hãnh hoặc khắc chế thì những mặt cũng cần đề cập lệ biên bản rõ ràng. Trong khi, những bên đề nghị quyên tâm điều khoản thanh toán thù sau khoản thời gian cam kết kết và các khoản thanh toán cần tất cả hoá đơn tài chính đúng theo lệ.

Bạn đang xem: Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành

Mẫu hòa hợp đồng lao cồn theo thông tứ new nhất

*
Mẫu biên bản sát hoạch cùng tkhô nóng lý phù hợp đồng

NỘI DUNG CHÍNH

2. Mẫu biên bạn dạng nghiệm thu sát hoạch cùng thanh hao lý hòa hợp đồng3. Biên phiên bản nghiệm thu sát hoạch công việc4. Bản nghiệm thu sát hoạch công trình5. Mẫu bạn dạng nghiệm thu sát hoạch và chuyển giao sản phẩm/dịch vụ

1. Kết cấu văn bản của biên bản sát hoạch với thanh khô lý phù hợp đồng

(1) Số hợp đồng, Ngày…tháng…năm… lập biên bản

(2) 2 bên liên quan: tên doanh nghiệp lớn, người thay mặt, chuyên dụng cho, liên quan, số ĐT, bản thảo kinh doanh, mã số thuế, tài khoản, tại ngân hàng.

(3) Các Điều khoản về câu chữ, kết luận…

(4) Lập thành 2 bản mỗi mặt bảo quản 1 bản

2. Mẫu biên bản nghiệm thu sát hoạch với tkhô nóng lý hòa hợp đồng

2.1 Dành cho những doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vày – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP.. ĐỒNG

– Căn uống cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm 20xx

Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty…………, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Đại diện: …………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép marketing số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phxay marketing số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo đúng theo đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….nlỗi sau:

Điều 1: Nội dung:

Bên B bàn giao mang lại bên A ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Tổng kăn năn lượng/sản phẩm/các dịch vụ bàn giao: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Bên A tkhô giòn toán thù mang đến bên B:…………………………………………………………………………………………………..

Tổng số tiền:…………………………………………………………..

– Bằng chữ: ……………………………………………………………..

(Chưa bao gồm 10 % thuế VAT )

Xác thừa nhận vẫn bàn giao: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Kết luận:

+ Bên A đang bình chọn, thẩm định tinh tế quality sản phẩm/dịch vụ……………………………………………….

+ Kể từ khi bên A nhấn rất đầy đủ con số sản phẩm/dịch vụ………………………… Bên B trọn vẹn ko chiu trách nát nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……..vẫn bàn giao.

+ Bên A bắt buộc thanh khô toán hết mang đến mặt B tức thì sau khoản thời gian biên bản nghiệm thu, thanh khô lý vừa lòng đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu sát hoạch, tkhô hanh lý vừa lòng đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp luật nlỗi nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí và ghi rõ họ tên)

Các các bạn cài Mẫu nhỏng trên tại TẠI ĐÂY

Các chúng ta cài Mẫu dành riêng cho loại hình dịch vụ TẠI ĐÂY

2.2 Dành mang đến hành chính vì sự nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

………………….., ngày… tháng … năm 20…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP.. ĐỒNG

Số: ……/TLHĐ

– Cnạp năng lượng cđọng Sở Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 mon 1một năm 2015 Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua;

– Cnạp năng lượng cứ vào hợp đồng tài chính số: /HĐKT ngày / /20 thân Trường Đại học Hùng Vương với …………………………………………………………………………………………..;

Hôm ni, tại Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh giấc Phú Tchúng ta Shop chúng tôi có có:

Bên A: Trường Đại học Hùng Vương

Đại diện: 1 – Ông: PGS.TS Cao Văn uống Chức vụ: Hiệu trưởng

2 – Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: ………………..

Có thông tin tài khoản số: ……………………………. Tại: ……………………………………………………………

Bên B: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: Ông (bà): ……………………………. Chức vụ: ………………………………………

Điện thoại: …………………………….. Mã số thuế: ………………………………………………………

Tài khoản số: …………………………………., trên ngân hàng: ……………………………………………

Đơn vị (hoặc người) trúc hưởng: ……………………………………………………………………………

Sau Lúc kiểm soát, đối chiếu hàng hóa với những hội chứng tự có liên quan, phía 2 bên thuộc thống độc nhất thực hiện nghiệm thu và thanh lý vừa lòng đồng kinh tế theo các văn bản sau đây:

Về số lượng, unique, tiến trình triển khai phù hợp đồng:

Hai bên vẫn thực hiện nghiêm túc các nội dung đang thỏa thuận hợp tác vào HĐKT số: ……/HĐKT ký ngày … tháng … năm 20…, văn bản rõ ràng nhỏng sau:

– Bên B chuyển nhượng bàn giao sản phẩm mang lại bên A:

* Tổng khối hận lượng/sản phẩm/các dịch vụ bàn giao:……………………………………………………

* Quy giải pháp quality sản phẩm: ……………………………………………….

* Thời gian thực hiện đúng theo đồng bảo vệ đúng quy trình.

– Hồ sơ, tài liệu bên B chuyển nhượng bàn giao mang đến bên A:

* Hóa đơn tài chính

* ……………….

Giá trị thanh quyết toán:

– Giá trị hợp đồng đã ký: …………………………….

– Giá trị được nghiệm thu: ……………………

– Số chi phí mặt B đã nhận được nhất thời ứng: …………………

– Số chi phí Bên A còn nên thanh hao toán mang lại mặt B: ……………………………………..

Số tiền bởi chữ: ………..

Kết luận:

– Hai bên tốt nhất trí lập phiên bản thanh hao lý đúng theo đồng kinh tế tài chính đã ký cùng với những số liệu bên trên.

– Biên bản được lập thành 04 phiên bản, bên A giữ 02 bản, mặt B giữ 02 phiên bản có mức giá trị pháp lý tương đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký thương hiệu, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

Các bạn download Mẫu nhỏng bên trên tại TẠI ĐÂY

3. Biên bạn dạng sát hoạch công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

SỐ: ………………………..

Dự án: ……………………………………………………………………………………………….

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………………….

Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ thương hiệu công được nghiệm thu)…………..

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban thống trị Dự án (hoặc công ty thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: ………………………………………………..

Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………(Ghi tên nhà thầu)…………………….

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. ngày…..tháng….năm…..

Tại dự án: ……………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Vụ Án Nước Hoa Thanh Hương, Nguyễn Văn Mười Hai Làm Lại Cuộc Đời

Đánh giá chỉ quá trình đã thực hiện:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

(Ghi rõ unique quá trình có đạt hạy không đạt theo đề xuất của vừa lòng đồng/thỏa thuận hợp tác và các chủ ý khác giả dụ có).

Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay là không đồng ý sát hoạch làm cho xúc tiến những các bước tiếp theo sau. Hoặc ghi rõ đầy đủ sai sót (ví như có) cần được sửa chữa, triển khai xong trước khi xúc tiến các quá trình tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT(Ký, ghi rõ chúng ta tên)
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên phiên bản nghiệm thu sát hoạch công việc: TẢI VỀ

4. Bản nghiệm thu sát hoạch công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

—————————–

……….. , ngày ……. mon …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Tên công trình:………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng:………………………………………………………………………………….

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ chi tiêu (công ty đại lý sản xuất):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị chức năng hỗ trợ tư vấn đo lường (giả dụ có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị đáp ứng, bàn giao, lắp đặt công nghệ:

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị chức năng xây cất phát hành (ví như có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

4. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..tiếng, ngày ………tháng ………. năm …………………………………………

Kết thúc:…………..giờ đồng hồ, ngày ………mon ………. năm ……………………………………….

Tại:……………………………………………………………………………………………………………

5. Đánh giá công trình gây ra đang thực hiện:

a) Tài liệu có tác dụng địa thế căn cứ nghiệm thu:

– Các tư liệu tất cả có:

Hồ sơ công nghệ, thi công xây cất lắp ráp thiết bị;

Bản vẽ hoàn thành công việc công trình;

Các công dụng soát sổ, nghiên cứu quality vật tư, vật dụng được triển khai trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh sản xuất được áp dụng;

Tài liệu hướng dẫn nghệ thuật dĩ nhiên đúng theo đồng xây dựng;

Nhật ký kết thi công;

Biên bạn dạng nghiệm thu các bước xây dựng;

Biên bản sát hoạch dứt tiến độ xây dựng;

Biên bản nghiệm thu chạy test liên rượu cồn không tải;

b) Chất lượng khuôn khổ công trình xây dựng thiết kế, công trình xuất bản (đối chiếu với xây đắp, tiêu chuẩn chỉnh xuất bản, hướng dẫn kỹ thuật): < Nêu rõ quality của từng khuôn khổ (lò gạch) theo tiêu chuẩn thiết kế, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn an toàn Khi quản lý và vận hành sản xuất…>………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

c) Các chủ kiến khác: ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết luận: < Chấp thừa nhận nghiệm thu sát hoạch xong xuôi khuôn khổ dự án công trình hoặc công trình kiến thiết để mang vào áp dụng. Yêu cầu thay thế sửa chữa, hoàn thành bổ sung cập nhật và các ý kiến khác nếu có>………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Các mặt trực tiếp nghiệm thu sát hoạch chịu đựng trách rưới nhiệm trước quy định về ra quyết định sát hoạch này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký tên, ghi rõ bọn họ thương hiệu, dịch vụ cùng đóng góp vết pháp nhân)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP.. ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, công tác và đóng vết pháp nhân)
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT(Ký thương hiệu, ghi rõ bọn họ tên, công tác và đóng lốt pháp nhân)ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ với đóng vết pháp nhân)

Hồ sơ nghiệm thu sát hoạch gồm:

– Biên phiên bản sát hoạch kết thúc xây đắp công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình xây dựng với những phụ lục đương nhiên biên phiên bản này, giả dụ có;

– Các tư liệu làm cho địa thế căn cứ nhằm nghiệm thu.Mẫu biên phiên bản nghiệm thu công trình: TẢI VỀ

5. Mẫu bạn dạng nghiệm thu sát hoạch với chuyển giao sản phẩm/dịch vụ

CÔNG TY …………………………………………….

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

– Sản phẩm/Dịch vụ: ……………………………………………………………………………………………….

– Thuộc phù hợp đồng/Đơn sản phẩm số: ………………………………………………………………………………

– Địa điểm kiểm định, bàn giao: …………………………………………………………………………..

– Thời gian: Ngày …. mon ….. năm ……

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………………

2. Các thành viên Ban chu chỉnh, ban giao, gồm:

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

3. Đại diện bên cung ứng: ……………………………………………………………………………………….

Ông (bà): ……………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………………

4. Đại diện mặt thực hiện / kho: …………………………………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………………….

5. Kết trái kiểm tra:

Số TT
MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤĐơn vị tínhSố lượngYêu cầu củaHĐ/Đơn hàngKết trái kiểm tra
      
      
      
      
      
      

tóm lại của Ban kiểm nghiệm: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

TRƯỞNG BAN(Ký với ghi rõ họ tên)CÁC THÀNH VIÊN(Ký và ghi rõ bọn họ tên)BÊN CUNG ỨNG(Ký với ghi rõ bọn họ tên)BÊN SỬ DỤNG/KHO(Ký cùng ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản nghiệm thu cùng chuyển nhượng bàn giao SP/DV: TẢI VỀ

6. Mẫu bạn dạng sát hoạch khối lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

 KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Công trình: ………………………………………………………………………………………………………

– Gói thầu: …………………………………………………………………………………………………………

– Số Biên bạn dạng nghiệm thu: ……………………………………………………………………………………

– Ngày nghiệm thu: ……………………………………………………………………………………………..

– Khối lượng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….cho ngày…tháng….năm….

I. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:

1. Đại diện Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Tdiệt lợi 10

(hoặc Nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

2. Đại diện đơn vị thầu thi công: …………………………………… (Ghi thương hiệu nhà thầu)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

 STT
 HẠNG MỤC

CÔNG VIỆC

 Đơn

vị

tính

KHỐI LƯỢNG  

Ghi chú

 Trúng thầuĐã điều chỉnhbổ sungĐã sát hoạch các lần trướcNghiệm thu dịp này
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1       
2       
3 
…. 
 
 
Khối hận lượng xong đạt chất lượng trải nghiệm của làm hồ sơ xây đắp, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, kiến nghị tkhô hanh tân oán.

BAN QUẢN LÝ ĐT VÀ XDTL 10(Hoặc công ty thầu Tư vấn giám sát)NHÀ THẦU THI CÔNG(Ghi thương hiệu Nhà thầu thi công)
CÁN BỘ GSP.. GIÁM ĐỐCCÁN BỘ KTGIÁM ĐỐC

Cách ghi Biên bản: Cột (2) chỉ ghi theo hạng mục khối lượng được tiến hành nghiệm thu vào đợt.Mẫu biên bản sát hoạch kăn năn lượng: TẢI VỀ