Biên bản rút kinh nghiệm giờ dạy

Quý khách hàng vẫn xem bản rút gọn của tư liệu. Xem và sở hữu ngay lập tức bản vừa đủ của tài liệu trên trên đây (41.33 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Biên bản rút kinh nghiệm giờ dạy

TRƯỜNG trung học cơ sở SÀO BÁYTỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------0O0-----------------------------------------------------BIÊN BẢNTHẢO LUẬN, RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY, CHUYÊN ĐỀCỦA TỔ TỰ NHIÊNThời gian họp:……… giờ ….phút, ngày ……. mon ……. năm 20…Chủ trì:………………………………… Thỏng kí : …………………………Thành phần tham gia :+ Các thành viên trong tổ tự nhiên và thoải mái.Tên gia sư vắng: ……………………. Không phép: ……….…………+ Các nhân tố khác: ……………………………….………………………………………………………………………………………………………………..NỘI DUNG CUỘC HỌP1.Tổ trưởng nêu mục tiêu đề xuất việc góp ý mang lại tiếng dạy dỗ chuyên đề :Giáo viên thực hiện: …………………………………………………….Tên chăm đề : ………………………………………………………….………………………….………………………………………………………Lớp dạy siêng đề : ………..2.Giáo viên thực hiện nay dạy ( chăm đề ) nêu mục đích hưởng thụ, cách thức, ýthiết bị của chính mình cùng từ bỏ dấn xét :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………3.Ý con kiến những thành viên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Rút tay nghề về văn bản , cách thức với đều vấn đề buộc phải học hỏi , khắcphục……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Xem thêm: Một Số Cách Chiết Lan Hồ Điệp Từ Keiki ~ Vườn Vân Loan, Lan Hồ Điệp Có Đẻ Nhánh Không

……………………………………………………………………………………………………5. Tóm lại chung……………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………..………….………….…………………………. ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………Cuộc họp kết thức, cơ hội ……… giờ ..…phút ít cùng trong ngày.THƯ KÝCHỦ TRÌ
Xem thêm: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội Tuyển Sinh 2018, Đh Khoa Học Tự Nhiên

*
Biên bản bàn bạc sống hội trường về bài toán triển khai cơ chế, pjaps qui định về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông xã 49 1 0

Chuyên mục: Blogs