TÀI LIỆU MẪU BIÊN BẢN SỰ CỐ THIẾT BỊ, BIÊN BẢN GHI NHẬN SỰ CỐ THIẾT BỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128.5 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Tài liệu mẫu biên bản sự cố thiết bị, biên bản ghi nhận sự cố thiết bị

BIÊN BẢN SỰ CỐ LỖ KHOAN VÀ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ LỖ KHOAN I. Biên bản sự cố lỗ khoan Chúng tôi gồm những thành viên sau đây: Họ và tên Chức vụ Đơn vị 1. - - - 2. - - - 3. - - - Lập biên bản về trường hợp sự cố lỗ khoan Số …………………Lần thứ…………………………. Thuộc công trình …………… Xảy ra vào hồi …………giờ, ngày …….tháng…… năm 200……. Tên và chức vụ của những người khi công tác để xảy ra sự cố: Họ và tên Chức vụ 1. - - 2. - - 3. - - - Mô tả tóm tắt các trường hợp xảy ra sự cố. - Mô tả kết cấu lỗ khoan trước và sau khi xảy ra sự cố. - Tình hình thiết bị, dụng cụ vật tư: Số thực còn lại trên lỗ khoan, số đã đưa xuống lỗ khoan, tình trạng các thiết bị, dụng cụ bị hư hỏng có liên quan đến sự cố (khi khoan trên sông cần chú ý đo đạc các yếu tố của ống vách bị cong). - Tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn, địa chất và các nhân tố khác có liên quan khi xảy ra sự cố. - Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự cố. - Trách nhiệm chủ yếu của người gây ra sự cố. - Biện pháp cứu chữa sự cố, kiến nghị. Làm tại ………… ngày………tháng……năm 200… Những người lập biên bản ký tên II. Biên bản giải quyết sự cố lỗ khoan Chúng tôi gồm những thành viên sau:
Họ và tên Chức vụ Đơn vị 1. - - - 2. - - - 3. - - - Lập biên bản về việc giải quyết sự cố lỗ khoan số…………… lần thứ………………… Công trình……………………… theo biên bản sự cố lỗ khoan đã lập ngày………….do đơn vị gây nên: a) Biện pháp giải quyết sự cố đã làm: - Trình tự công việc đã làm. - Các thiết bị dụng cụ đã sử dụng và những kết quả tính toán chủ yếu. b) Tình hình lỗ khoan sau khi đã giải quyết sự cố: kết cấu, độ sâu, độ nghiêng lỗ khoan vv… c) Tình hình sửa chữa thiết bị, dụng cụ, vật tư bị hư hỏng do sự cố làm nên. Các thiết bị, dụng cụ, vật tư mới được tìm thấy hoặc là đã được xác nhận là bị mất. d) Dự toán về tổn hại kinh tế của sự cố, có xét đến tiến độ khảo sát thiết kế và kinh phí sửa chữa. e) Nguyên nhân chủ yếu về thành công (hay thất bại) của các biện pháp cứu chữa đã được áp dụng. Làm tại…………….Ngày……. tháng …….năm 200…. Những người lập biên bản


Tài liệu liên quan


*
Tài liệu Mẫu biên bản thi và chấm thi định kỳ lần 2 ( Tiểu học) 21 6 34
*
Tài liệu Mẫu biên bản KT chuyên đề sau tết 4 1 2
*
Tài liệu Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới pdf 2 10 22

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Mật Khẩu Wifi Fpt Fpt804W, Cách Đổi Pass Wifi Fpt Thành Công 100%

*
Tài liệu Mẫu biên bản đề nghị được trợ giúp kinh phí hoặc ngừng trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi doc 1 2 2
*
Tài liệu MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦU TRỤC doc 2 2 41
*
Tài liệu Mẫu biên bản xác nhận bệnh tật cũ tái phát và đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh doc 2 4 1
*
Tài liệu Mẫu Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở ppt 2 2 1
*
Tài liệu Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng pdf 2 5 18
*
Tài liệu Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức ppt 1 2 3
*
Tài liệu Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú docx 2 1 3