Bò không ăn cỏ bò ngu

Bò Không Ăn Cỏ Bò Ngu Đối Tiếp Câu Sau ❤️ Đối Thơ Chế BòKhôngĂnCỏBòNguVui, HàiHướcNhất ✅ ĐốiLạiThảThính.


Bò Không Ăn Cỏ Bò Ngu Đối Tiếp Câu Sau

Bò không ăn cỏ bò nguCậu ko yêu tớ cậu lẩn thẩn rộng bò

Bò ko nạp năng lượng cỏ trườn dở hơi.Trai ko mê gái trai ngớ ngẩn rộng bò

Vui với 1001 BÀI