Lịch thi đấu bóng đá tây ban nha, lịch la liga 2020

Quốc tịch
*
Mùa láng 2001-2002Mùa bóng 2002-2003Mùa láng 2004-2005
Mùa láng 2005-2006Mùa trơn 2006-2007Mùa nhẵn 2007-2008
Mùa trơn 2008-2009Mùa nhẵn 2009-2010Mùa láng 2010-2011
Mùa trơn 2011-2012Mùa nhẵn 2012-2013Mùa nhẵn 2013-2014
Mùa nhẵn 2014-2015Mùa nhẵn 2015-2016Mùa nhẵn 2017-2018
Mùa nhẵn 2018-2019Mùa nhẵn 2019-2020Mùa trơn 2020-2021

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Granada-Getafe
*
= Đêm nay
*
= Có videoclip

Chuyên mục: Blogs