Cách cài đặt trình duyệt mặc định

Trong tkhô hanh Menu làm việc đầu screen, hãy nhấp vào Firefox với chọn Tùy chỉnh.Nhấp vào nút thực đơn cùng chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút ít menu và lựa chọn Cài đặt.

Bạn đang xem: Cách cài đặt trình duyệt mặc định

Trong bảng Tổng quát tháo, các bạn sẽ search thấy cài đặt trình chăm chút khoác định vào phần Khởi động trên đầu trang. Nhấp vào nút ít Đặt làm mang định….
Lưu ý: Nếu Firefox đã là trình chăm chút khoác định của người sử dụng, nút ít Đặt làm cho khoác định… có khả năng sẽ bị mất với nó đã thông báo rằng Firefox hiện nay là trình chăm chú mặc định của khách hàng.
Ứng dụng Cài đặt Windows (Windows Settings) đã mở ra cùng với bảng Default apps đã mlàm việc cho bạn. Cuộn xuống phần Web browser cùng nhấp vào trình chuyên chú hiện tại được liệt kê. Trong bảng Choose an tiện ích, nhấp vào Firefox để tại vị nó làm trình chăm sóc mặc định. Quay lại phần Web browser và bạn sẽ thấy rằng Windows 10 đang đặt Firefox có tác dụng trình săn sóc khoác định. Quay lại cùng với bảng Tổng quát mắng của Firefox vẫn mngơi nghỉ trước kia. Firefox đang hiển thị rằng nó là trình cẩn thận mặc định của công ty.

Xem thêm: Thông Tin Giờ Tàu Giá Vé - Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam


Trong thanh khô Menu nghỉ ngơi đầu màn hình hiển thị, hãy nhấp vào Firefox và lựa chọn Tùy chỉnh.Nhấp vào nút menu và lựa chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút thực đơn và lựa chọn Cài đặt.

Trong bảng Tổng quát mắng, các bạn sẽ kiếm tìm thấy setup trình thông qua mặc định trong phần Khởi động trên đầu trang. Nhấp vào nút ít Đặt có tác dụng mặc định…. Firefox sẽ làm cho đông đảo thứ cho chính mình sinh hoạt dưới nền.
Lưu ý: Nếu Firefox đã là trình coi sóc mang định của công ty, nút Đặt có tác dụng mang định… sẽ ảnh hưởng mất và nó đang thông báo rằng Firefox hiện nay là trình chú tâm mang định của người sử dụng.
Firefox vẫn là trình chăm bẵm mặc định của người tiêu dùng.