CÁCH GỌI TÊN ANKAN ANKEN ANKIN

Hiđrôcacbon no là những hiđrôcacbon cơ mà những nguyên tử cacbon trong phân tử của nó link với nhau bằng liên kết đối kháng. Còn phần lớn hóa trị sót lại được bão hòa vị những ngulặng tử hydro. Công thức chung của những hiđrôcacbon no là CnH2n+2. Hiđrôcacbon no còn được gọi là ankan hoặc parafin. Ankan là tên gọi theo danh pháp nước ngoài các vừa lòng chất cơ học. Parafin là tên gọi xuất phát điểm từ giờ Latinh parum (tức thị "ít") với affinitas (tức là...


Bạn đang xem: Cách gọi tên ankan anken ankin

*

Xem thêm: Top 5 Máy In 2 Mặt Tốt Nhất ? Top 5 Máy In Hai Mặt Tốt Nhất Năm 2021

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ: PHÂN LOẠI – GỌI TÊN – VIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC – ĐỒNG PHÂN – ĐỒNG ĐẲNG HIDROCACBON
CHUYÊN ĐỀ: PHÂN LOẠI – GỌI TÊN – VIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC – ĐỒNG PHÂN – ĐỒNG ĐẲNG HIDROCACBON I. Thuyết cấu trúc hóa học: - Viết CTCT buộc phải đảm bào hóa trị của các nguim tố. o C: IV o H: I o O: II o N: III - Trật trường đoản cú thu xếp những nguyên ổn tố khác nhau thì CTCT khác nhau => t/c chất hóa học khác biệt. II. Phân nhiều loại – gọi tên: 1. Phân loại: - Hydrocacbon no: ankan - Hydrocacbon không no: anken, ankadien, ankin - Hydrocacbon vòng (thơm): xickloankan, benzene 2. hotline tên: - Tên thường thì Tên thường thì của vừa lòng chất hữu cơ hay giỏi được đặt theo xuất phát đưa ra chúng, nhiều lúc rất có thể tất cả phần đuôi nhằm chỉ rõ vừa lòng hóa học ở trong nhiều loại như thế nào. Thí dụ : (formica : kiến) HCOOH : axit fomic (acetus : giấm) CH3COOH : axit axetic (mentha piperita : bạc hà) C10H20O : mentol - Tên nước ngoài (theo danh pháp IUPAC): phần gốc Tên Tên phần định chức a) Tên gốc – chức CH3CH2-Cl CH3CH2-O-COCH3 CH3CH2-O-CH3 (etyl || clorua) (etyl || axetat ) (etyl metyl || ete) etyl clorua etyl axetat etyl metyl ete Tên sửa chữa được viết giải pháp b) Tên sửa chữa Tên những tiếp đầu ngữ: me – e – pro – but – pen – hex – hept – oct – non – dec Tên phần định chức Tên phần thay Tên mạch cacbon chính (rất có thể ko có) (bắt buộc phải có) (sẽ phải có)Nguyễn Minh Khang Page 1 Tên th Tên sửa chữa được viết ngay tắp lự H3C - CH3 : echảy H3C - CH2Cl : cloetan H2C = CH2 : eten HC CH : etin CH2=CH-CH2-CH3 : but-1-en CH3-CH=CH-CH3 : but-2-en CH2-C(OH)-CH=CH2 : but-3-en-2-ol III. Đồng đẳng – Đồng phân: 1. Đồng đẳng: - Định nghĩa: là phần lớn chất hữu cơ, được xếp vào thuộc 1 dãy có thành ph ần phân t ử rộng kỉm nhau một xuất xắc nhiều đội -CH2-. Vd: - 2. Đồng phân: - Định nghĩa: là hiện tượng kỳ lạ một chất cơ học có cùng CTPT nhưng lại không giống nhau về CTCT. - Phân nhiều loại o Đồng phân cấu tạo  Đồng phân mạch cacbon  Đồng phân team chức  Đồng phần địa điểm team chức o Đồng phân lập thể (đồng phân cis-trans) IV. Bài tập:Nguyễn Minc Khang Page 2