Ankan Là Gì? Cách Gọi Tên Ankan, Ankan: Đồng Đẳng, Đồng Phân Và Danh Pháp

I. Ankan là gì? Công thức với cách gọi tên AnKan

1. Ankan là gì, phương pháp cấu tạo?

– Ankan là mọi hidrocacbon no, mạch hsinh sống trong phân tử chỉ có links đơn C-C, C-H tất cả cách làm thông thường là: CnH2n+2 (n≥1).

Bạn đang xem: Ankan là gì? cách gọi tên ankan, ankan: Đồng Đẳng, Đồng phân và danh pháp

Quý Khách đã xem: Cách Điện thoại tư vấn tên ankan anken ankin

– Hợp hóa học vào hàng Ankan gồm bí quyết dễ dàng và đơn giản tuyệt nhất đó là metan: CH4

Công thức kết cấu với mô hình phân tử của metan

2. Tên Gọi của Ankan (danh pháp)

– Cách Call tên Ankan mạch cacbon thẳng: Tên mạch cacbon + an

CH4: Metan ; C2H6: Echảy ; C3H8: Propan ; C4H10: Buchảy ; C5H12: Pentan

C6H14: Hexan ; C7H16: Heptan ; C8H18: Octung ; C9H20: Nonan ; C10H22: Đecan

* Cách lưu giữ gợi ý: Mẹ (Metan) Em (Etan) Phải (Propan) Bón (Butan) Phân (Pentan) Hóa (Hexan) Học (Heptan) Ở (Octan) Ngoài (Nonan) Đồng (Đecan).

– Cách call thương hiệu Ankan Lúc mạch cacbon bao gồm nhánh:

+ Chọn mạch thiết yếu : là mạch nhiều năm tuyệt nhất có khá nhiều team vậy tuyệt nhất.

+ Đánh số địa chỉ cacbon trong mạch bao gồm bước đầu từ phía gần nhánh rộng.

+ gọi tên: Vị trí mạch nhánh + tên nhánh + thương hiệu mạch chính (tên ankan tương xứng với số ngulặng tử cacbon trong mạch chính).

Xem thêm: Cách Làm Sinh Tố Hoa Quả Cho Bé, Bỏ Túi 12 Công Thức Làm Sinh Tố Cho Bé Thích Mê

 Ví dụ: 


*

II. Tính chất thứ lí của Ankan

– Ở ánh nắng mặt trời thường xuyên, những ankan tự C1 mang đến C4 ngơi nghỉ trạng thái khí; từ bỏ C5 mang lại khoảng tầm C18 ngơi nghỉ tâm lý lỏng; tự khoảng chừng C18 trngơi nghỉ lên nghỉ ngơi tâm lý rắn.

– Nhiệt độ nóng rã, ánh sáng sôi với trọng lượng riêng của ankan nói tầm thường phần đông tăng theo số nguyên tử C vào phân tử tức là tăng theo phân tử kân hận. Ankan nhẹ nhàng hơn nước.

IV. Điều chế với Ứng dụng của Ankan

1. Điều chế Ankan

a) Trong công nghiệp

– Metung với những đồng đẳng được tách bóc từ bỏ khí thiên nhiên cùng dầu lửa.

b) Trong phòng thí nghiệm

– khi phải một lượng nhỏ dại metung, tín đồ ta nung natri axetat cùng với vôi tôi xút, hoặc hoàn toàn có thể mang lại nhôm cacbua công dụng với nước:

– Nhiệt phân muối bột Natri của axit cacboxylic (bội phản ứng vôi tôi xút):

CH3COONa + NaOH  CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH  CnH2n+2 + xNa2CO3

– Riêng cùng với CH4 rất có thể sử dụng bội nghịch ứng:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4

C + 2H2  CH4

2. Ứng dụng của Ankan

– Dùng có tác dụng dung môi, dầu chất bôi trơn với làm cho nguyên nhiên liệu nhỏng CH4 cần sử dụng trong đèn xì nhằm hàn, giảm sắt kẽm kim loại.

– Để tổng hợp nhiều chất hữu cơ khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2,…

– điều đặc biệt trường đoản cú CH4 điều chế được rất nhiều hóa học không giống nhau: tất cả hổn hợp CO + H2, amoniac NH3 , axit axetic CH≡CH, rượu metylic C2H5OH với anđehit fomic HCHO.