Cách tìm trọng âm

Muốn luyện nói tiếng Anh tự nhiên và thoải mái, một trong các yếu tố đặc biệt quan trọng các bạn một mực quan yếu bỏ thông qua đó là trọng âm.

Nếu nhiều người đang gặp gỡ khó khăn vào bài toán xác minh trọng âm của trường đoản cú, bên dưới đấy là phương pháp đánh trọng âm giờ Anh dễ ghi nhớ mà chúng ta cần phải biết.

*
*
Cách tiến công trọng âm tiếng anh

Quy tắc 1: Hầu không còn các danh từ với tính từ bỏ có 2 âm ngày tiết, trọng âm đã lâm vào cảnh âm huyết thiết bị nhất

Ví dụ:

Apple /ˈæpl/Orange /ˈɔːrɪndʒ/
Rainy /ˈreɪni/Happy /ˈhæpi/

Quy tắc 2: Hầu hết những đụng tự và giới từ bỏ tất cả 2 âm ngày tiết thì trọng âm vẫn rơi vào hoàn cảnh âm máu thứ hai.

Bạn đang xem: Cách tìm trọng âm

Ví dụ:

Become /bɪˈkʌm/Behind /bɪˈhaɪnd/
Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/Toward /təˈwɔːd/

Quy tắc 3: Hầu hết những trường đoản cú có tận thuộc là:oo, oon, ee, eer, ain (chỉ xét đụng từ), ology, ique, esque, ette thì trọng âm rơi vào cảnh chủ yếu âm ngày tiết đó.

Ví dụ:

Bamboo /ˌbæmˈbuː/Degree /dɪˈɡriː/Maintain /meɪnˈteɪn/Picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/
Typhoon /taɪˈfuːn/Engineer /ˌendʒɪˈnɪr/Biology /baɪˈɑːlədʒi/Unique /juˈniːk/
Giải pháp mang đến vấn đề phân phát âm giờ Anh chưa chuẩn chỉnh cùng chưa đúng ngữ điệu:52 Clip bài học vạc âm được soạn cực kỳ tinh tế để giúp đỡ bạn nâng trình tiếp xúc giờ Anh chỉ trong tầm 30 ngày.
Tìm đọc ngay

Quy tắc 4: Các từ bao gồm tận thuộc là: ion, ity, ic, ial, ian, ible, id, eous, uous thì trọng âm thường lâm vào cảnh âm máu trước nó.

Xem thêm: Xin Visa Tây Ban Nha - Xin Visa Đi Tây Ban Nha Có Khó Không

Ví dụ:

Tradition /trəˈdɪʃn/Magician məˈdʒɪʃn/
Ability /əˈbɪləti/Responsible /rɪˈspɑːnsəbl/
Electric /ɪˈlektrɪk/Humid /ˈhjuːmɪd/
Commercial /kəˈmɜːrʃl/Advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/

Quy tắc 5: Danh trường đoản cú ghnghiền thường có trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết thứ nhất.

Ví dụ:

Shortmenu /ˈʃɔːrtlɪst/Guidebook /ˈɡaɪdbʊk/
Bathroom /ˈbæθrʊm/Bookcửa hàng /ˈbʊkʃɑːp/

Quy tắc 6: Tính từ ghép

+ Tính tự ghnghiền thông thường có trọng âm là âm ngày tiết 1: home-sick, air-sichồng, water-proof

+ Tính từ bỏ ghxay tất cả từ bỏ thứ nhất là adj hoặc adv (hoặc gồm đuôi ed) thì trọng âm là âm tiết 2: bad-temper, well-informed, down-stairs, well-done, short-handed

Tại sao bạn luyện vạc âm mãi dẫu vậy không thành thạo? quý khách đang mắc phải phần đông sai trái gì, cùng có tác dụng cố gắng làm sao nhằm khắc phục chúng? Hãy tò mò ngay các lỗi không đúng bom tấn về vạc âm tiếng Anh mà lại người học liên tiếp mắc phải với giải pháp mang lại vấn đề này vào video sau nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Psnb6iKnLPM

Bật mí giải pháp cai quản phân phát âm tiếng Anh tại đây

Quy tắc 7: Một số tiền tố với hậu tố không ảnh hưởng mang lại trọng âm của từ: re, mis, dis, un, im, il, ir, in, en, ed, s,es, ling, ly, ful, less, ness, ent, ence, ance, ive sầu, ative, able, ist, ish, er, or,…

Mẹo: khi xét trọng âm của các từ bỏ bao gồm tiền tố với hậu tố, đầu tiên hãy quăng quật các tiền tố, hậu tố đi với xét trọng âm của trường đoản cú cội.

Ví dụ:

Independence => Depend /dɪˈpend/
Disappearance => Appear /əˈpɪr/
Uncomfortably => Comfort /ˈkʌmfərt/

Quy tắc 8: Những từ bỏ gồm âm tiết /ə/ thì không nhận trọng âm

Ví dụ:

pagodomain authority /pəˈɡoʊdə/machine /məˈʃiːn/
Today /təˈdeɪ/Literature /ˈlɪtrətʃʊr/

Quy tắc 9: Với hồ hết từ bỏ có thể đóng góp nhiều phương châm thì là danh tự, tính từ bỏ => trọng âm lâm vào cảnh âm máu sản phẩm công nghệ 1; khi là hễ trường đoản cú => trọng âm lâm vào cảnh âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

Export (n) /’ekspɔ:t/Export (v) /ɪkˈspɔːrt/
Present (n, adj) /ˈpreznt/Present (v) /prɪ’zent/
Perfect (n, adj) /ˈpɜːrfɪkt/Perfect (v) /pə’fekt/

Trên đấy là 9 bề ngoài cơ bạn dạng về cách đánh trọng âm giờ Anh dễ ghi nhớ, dễ ở trong. quý khách hàng nhớ rằng áp dụng 9 phép tắc này khi nói tiếng Anh nhằm bí quyết phát âm của bản thân trngơi nghỉ nên chuẩn xác rộng, tự nhiên hơn nhé.

Top 5 bài viết học tiếng Anh online hay nhất

Đây là các bài viết được rất nhiều fan đọc tốt nhất trong tháng: