Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" />

CÁCH TÍNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tóm tắt Nội dung VB cội Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược đồ vật Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản phukienotocaocap.com giới với ĐK áp dụng Phần mượt tra cứu vãn vnạp năng lượng bản.

Bạn đang xem: Cách tính chi phí quản lý dự án

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua:
*
*

singin tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để mua tệp tin. Nếu người tiêu dùng chưa có tài khoản, vui mắt đăng ký tại đây!
đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để download tệp tin. Nếu quý khách hàng chưa xuất hiện thông tin tài khoản, vui mắt ĐK trên đây!

BỘ XÂY DỰNG

-----------

Số: 16/2019/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc

------------

thủ đô hà nội, ngày 26 mon 12 năm 2019


Thông tứ này bị huỷ bỏ do Điều 3 Thông bốn số 12/2021/TT-BXD">

THÔNG TƯ

Hướng dẫn khẳng định ngân sách làm chủ dự án cùng tư vấn chi tiêu xây dựng

-------------


Căn uống cđọng Nghị định số 81/2017/NĐ-CPhường ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ phương pháp chức năng, trách nhiệm, quyền lợi với cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Xây dựng;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CPhường. ngày 14 mon 8 năm 2019 của Chính phủ về làm chủ chi phí chi tiêu xây dựng;


Theo đề xuất của Viện trưởng Viện Kinh tế phát hành và Cục trưởng Cục Kinc tế xây dựng;

Sở trưởng Sở Xây dựng ban hành Thông tứ chỉ dẫn xác minh ngân sách thống trị dự án cùng tư vấn đầu tư chi tiêu xây dừng.


1. Thông tứ này giải đáp xác minh chi phí quản lý dự án và hỗ trợ tư vấn chi tiêu phát hành đối với các dự án áp dụng vốn chi phí nhà nước, vốn công ty nước ngoài túi tiền cùng dự án chi tiêu theo hiệ tượng công ty đối tác công tư (PPP) luật pháp trên khoản 2 Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về thống trị chi phí đầu tư xây cất (viết tắt là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).
2. Đối cùng với những dự án áp dụng nguồn vốn cung cấp cách tân và phát triển ưng thuận (ODA) triển khai theo quy định điều ước nước ngoài với khí cụ của luật pháp trong nước của Luật điều ước quốc tế.
1. Thông bốn này vận dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan đến sự việc xác minh chi phí làm chủ dự án công trình với hỗ trợ tư vấn đầu tư desgin các dự án thực hiện vốn ngân sách đơn vị nước, vốn đơn vị nước ngoài túi tiền cùng dự án đầu tư chi tiêu theo vẻ ngoài công ty đối tác công tứ (PPP).
2. Các tổ chức, cá thể bao gồm tương quan có thể xác minh ngân sách cai quản dự án công trình và support đầu tư chi tiêu gây ra của các dự án sử dụng nguồn vốn khác theo phía dẫn trên Thông tứ này có tác dụng địa thế căn cứ triển khai nhiệm vụ tài chủ yếu đối với bên nước.
1. Định mức ngân sách cai quản dự án công trình đầu tư chi tiêu xuất bản ban hành tại Thông tư này là cơ sở để xác định ngân sách làm chủ dự án công trình đầu tư gây ra (viết tắt là chi phí quản lý dự án) nhằm tổ chức triển khai triển khai những quá trình quản lý dự án công trình từ tiến độ chuẩn bị dự án công trình, thực hiện dự án công trình với ngừng phát hành chuyển công trình xây dựng của dự án vào khai thác áp dụng.
2. Định mức giá thành tư vấn đầu tư chi tiêu xuất bản ban hành trên Thông tứ này nhằm xác định ngân sách tư vấn đầu tư chế tạo (viết tắt là chi phí tứ vấn) phù hợp với văn bản, tận hưởng sản phẩm tư vấn cùng trình từ bỏ đầu tư thiết kế.
3. Trường đúng theo Ban làm chủ dự án công trình gồm đầy đủ năng lực để tiến hành quá trình tư vấn thống trị dự án công trình cho các dự án khác hoặc triển khai một vài quá trình tư vấn thì chi phí triển khai các các bước hỗ trợ tư vấn được xem bổ sung cập nhật vào ngân sách buổi giao lưu của Ban quản lý dự án. Việc làm chủ sử dụng chi phí của các quá trình support nêu bên trên tiến hành theo phương tiện hiện hành.

4. Đối với dự án, dự án công trình, gói thầu gồm đồ sộ ngân sách ở trong khoảng quy mô chi phí trong prúc lục ban hành đương nhiên Thông bốn này thì định mức chi phí làm chủ dự án cùng ngân sách support được xác minh theo cách làm sau:

Trong đó:

- Nt: Định mức ngân sách quản lý dự án công trình, support đầu tư chi tiêu xây cất theo bài bản chi phí xây dựng hoặc bài bản ngân sách sản phẩm hoặc đồ sộ ngân sách xuất bản cùng chi phí sản phẩm công nghệ đề xuất tính; đơn vị tính: tỉ lệ %;

- Gt: Quy tế bào chi phí desgin hoặc đồ sộ ngân sách sản phẩm công nghệ hoặc bài bản chi phí desgin và ngân sách thiết bị bắt buộc tính định mức giá thành quản lý dự án, ngân sách tư vấn; đơn vị chức năng tính: giá bán trị;

- Ga: Quy mô chi phí xây cất hoặc quy mô chi phí đồ vật hoặc bài bản chi phí sản xuất cùng chi phí lắp thêm cận trên đồ sộ chi phí bắt buộc tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

- Gb: Quy mô ngân sách chế tạo hoặc quy mô ngân sách sản phẩm công nghệ hoặc bài bản ngân sách thành lập và ngân sách vật dụng cận bên dưới đồ sộ ngân sách đề xuất tính định mức; đơn vị chức năng tính: giá trị;

- Na: Định mức chi phí cai quản dự án, hỗ trợ tư vấn chi tiêu thi công tương xứng với Ga; đơn vị chức năng tính: tỉ trọng %;

- Nb: Định mức giá thành cai quản dự án công trình, hỗ trợ tư vấn chi tiêu sản xuất khớp ứng cùng với Gb; đơn vị tính: tỉ lệ %.


5. Trường thích hợp dự án công trình gồm đồ sộ ngân sách (ngân sách kiến thiết cùng ngân sách thiết bị) lớn hơn quy mô ngân sách trong Prúc lục số 1 hẳn nhiên Thông bốn này hoặc ngôi trường phù hợp bởi đặc thù riêng biệt của dự án công trình trường hợp chi phí quản lý dự án xác định theo định mức phát hành trên Thông tư này sẽ không đầy đủ ngân sách thì chủ đầu tư chi tiêu tổ chức triển khai lập dự toán nhằm xác minh chi phí quản lý dự án công trình nhưng lại đề nghị bảo vệ hiệu quả dự án.
6. Trường hợp dự án công trình, công trình, gói thầu tất cả đồ sộ chi phí lớn hơn bài bản ngân sách vào Phú lục số 2 kèm theo Thông bốn này hoặc trường vừa lòng một số trong những các bước support chưa có định mức giá thành được ban hành thì nhà đầu tư chi tiêu tổ chức lập dự toán nhằm khẳng định ngân sách hỗ trợ tư vấn theo phía dẫn trên Phụ lục số 3 cố nhiên Thông bốn này.
7. Ngân sách tư vấn điều tra khảo sát desgin, nghiên cứu chuyên ngành xây dừng xác định nhỏng chi phí xây dựng vào dự toán xây đắp.
Chương IIXÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Điều 4. Nội dung chi phí cai quản dự ántúi tiền quản lý dự án khẳng định theo định mức chi phí thống trị dự án công trình ban hành trên bảng tiên phong hàng đầu.1, bảng số 1.2 của Phụ lục số 1 cố nhiên Thông tứ này là đại lý nhằm xác định ngân sách thống trị dự án công trình gồm: tiền lương của cán cỗ làm chủ dự án công trình, chi phí công trả cho những người lao cồn theo thích hợp đồng; các khoản phú cấp cho lương; chi phí thưởng, phúc lợi tập thể; các khoản góp phần (bảo đảm làng mạc hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, ngân sách đầu tư công đoàn, trích nộp không giống theo phương tiện của quy định so với cá thể được hưởng lương tự dự án); áp dụng khoa học công nghệ, thống trị việc áp dụng hệ thống biết tin công trình (BIM); đào tạo và giảng dạy cải thiện năng lượng cán bộ cai quản dự án; thanh khô toán những hình thức công cộng; thiết bị bốn văn uống chống phẩm; công bố, tulặng truyền, liên lạc; tổ chức triển khai hội nghị gồm tương quan đến dự án; công tác phí; mướn mướn, thay thế sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án công trình, chi phí khác với ngân sách dự trữ.
Điều 5. Xác định ngân sách làm chủ dự án

1. Chi phí làm chủ dự án công trình trong tổng giá trị đầu tư khẳng định theo định mức tỷ lệ Tỷ Lệ (%) (phát hành trên bảng hàng đầu.1 của Phụ lục hàng đầu dĩ nhiên Thông bốn này) nhân cùng với ngân sách tạo ra cùng chi phí sản phẩm công nghệ (chưa tồn tại thuế cực hiếm gia tăng) vào tổng mức vốn đầu tư chi tiêu của dự án.
2. giá thành quản lý dự án vào dự toán desgin công trình xây dựng hoặc tổng dự toán của dự án công trình xác định theo định mức tỷ lệ (%) (thuộc định nấc Tỷ Lệ % áp dụng để tính ngân sách thống trị dự án công trình trong tổng mức vốn đầu tư được duyệt) nhân với chi phí thiết kế cùng lắp thêm (chưa có thuế giá trị gia tăng) vào dự tân oán xây cất công trình hoặc tổng dự toán của dự án.
3. giá cả cai quản dự án công trình của các dự án đầu tư xây cất bên trên biển; trên đảo; dự án trải dài dọc từ tuyến biên cương bên trên lục địa, dự án tại thôn có ĐK kinh tế tài chính - làng hội đặc biệt quan trọng trở ngại (vùng kho bãi ngang ven bờ biển và hải đảo; xã biên cương, buôn bản an toàn khu; những xóm phiên bản đặc biệt quan trọng nặng nề khăn) theo phương pháp của Chính phủ xác định theo định nấc trên bảng tiên phong hàng đầu.1 của Phú lục số 1 dĩ nhiên Thông bốn này với điều chỉnh cùng với hệ số k = 1,35. giá cả thống trị dự án của dự án trải lâu năm theo tuyến trên địa bàn trường đoản cú nhị tỉnh trsinh hoạt lên hoặc dự án tất cả các công trình xây dựng cá biệt được thành lập bên trên địa phận nhiều tỉnh giấc khác biệt xác định theo định nấc ban hành tại bảng hàng đầu.1 của Prúc lục tiên phong hàng đầu đương nhiên Thông tứ này với kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,1.
4. Trường hòa hợp dự án công trình được làm chủ theo bề ngoài nhà chi tiêu thực hiện tư bí quyết pháp nhân của bản thân và cỗ máy chuyên môn trực ở trong bao gồm đầy đủ ĐK năng lực nhằm thẳng làm chủ dự án công trình, ngân sách quản lý dự án công trình khẳng định theo định nấc ban hành trên bảng tiên phong hàng đầu.1 của Prúc lục hàng đầu tất nhiên Thông tư này cùng kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 0,8.
5. Trường hợp mướn support làm chủ dự án, ngân sách thuê support thống trị dự án công trình xác minh bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc cai quản dự án công trình được thỏa thuận trong phù hợp đồng thống trị dự án công trình giữa nhà chi tiêu với nhà thầu tư vấn quản lý dự án công trình. Ngân sách chi tiêu mướn support cai quản dự án (đã bao gồm thuế cực hiếm gia tăng) cùng với ngân sách làm chủ dự án công trình của nhà đầu tư không thừa ngân sách làm chủ dự án xác minh theo phía dẫn trên Thông tứ này.
6. Trường hợp ngân sách sản phẩm chiếm tỷ trọng ≥ 1/2 tổng chi phí phát hành với thiết bị trong tổng mức vốn đầu tư được chuẩn y thì kiểm soát và điều chỉnh định mức chi phí cai quản dự án với thông số k = 0,8.
7. Trường đúng theo dự án công trình được quản lý theo những dự án công trình yếu tắc trong những số đó mỗi dự án công trình yếu tố rất có thể quản lý hòa bình, khai quật thực hiện hoặc được phân kỹ đầu tư chi tiêu nhằm triển khai thì chi phí cai quản dự án được xác định riêng biệt theo bài bản của từng dự án công trình nguyên tố.
8. Trường phù hợp tổng thầu tiến hành một vài quá trình thống trị dự án công trình trực thuộc trách rưới nhiệm của nhà đầu tư chi tiêu thì tổng thầu được hưởng một phần ngân sách cai quản dự án tùy ở trong trọng trách vì chưng chủ đầu tư giao. túi tiền tổng thầu thực hiện các các bước quản lý dự án vị công ty đầu tư cùng tổng thầu thỏa thuận tự mối cung cấp ngân sách đầu tư làm chủ dự án công trình và được khẳng định trong giá bán thích hợp đồng tổng thầu. Ngân sách cai quản dự án công trình của công ty đầu tư và ngân sách cai quản dự án của tổng thầu ko quá ngân sách quản lý dự án khẳng định theo phía dẫn trên Thông tứ này.
Điều 6. Xác định ngân sách cai quản dự án công trình của dự án công trình đầu tư chi tiêu theo bề ngoài đối tác công tư (PPP)
1. giá cả làm chủ dự án của Cơ quan tiền bên nước bao gồm thẩm quyền khẳng định bằng dự toán cân xứng với trọng trách cai quản dự án cùng những chính sách chính sách gồm tương quan.
2. giá thành buổi giao lưu của đơn vị chức năng làm chủ dự án công trình nằm trong Cơ quan liêu công ty nước có thđộ ẩm quyền xác minh bằng định mức Xác Suất Phần Trăm (%) (ban hành trên bảng hàng đầu.2 của Phú lục số 1 tất nhiên Thông bốn này) nhân với ngân sách thi công và chi phí sản phẩm công nghệ (chưa tồn tại thuế quý hiếm gia tăng) vào tổng vốn chi tiêu tạo ra của dự án. túi tiền buổi giao lưu của đơn vị chức năng làm chủ dự án công trình ở trong Cơ quan lại nhà nước có thẩm quyền so với các dự án công trình trải lâu năm theo đường bên trên địa phận từ bỏ nhì tỉnh trsống lên hoặc dự án công trình tất cả những công trình đơn nhất được thiết kế trên địa phận các tỉnh giấc khác nhau khẳng định theo định nấc phát hành tại bảng tiên phong hàng đầu.2 của Phú lục hàng đầu hẳn nhiên Thông tứ này cùng điều chỉnh cùng với thông số k = 1,1.
3. Ngân sách chi tiêu quản lý dự án ở trong nhà đầu tư xác minh theo hướng dẫn trên Điều 5 Thông bốn này cùng điều chỉnh với thông số k = 0,7.
Chương IIIXÁC ĐỊNH CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Điều 7. Nội dung chi phí support đầu tư xây dựngtúi tiền support đầu tư thiết kế khẳng định theo định mức chi phí tư vấn đầu tư desgin là đại lý nhằm xác định chi phí những các bước support gồm: chi phí nhân công tư vấn (tiền lương, các khoản phú cấp lương, chi phí thưởng trọn, phúc lợi đồng chí, những khoản góp phần bảo đảm làng mạc hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công doàn, trích nộp khác theo phương pháp của pháp luật so với các cá nhân thực hiện công việc tư vấn tại dự án); ngân sách ứng dụng công nghệ công nghệ; chi phí tkhô nóng toán thù những hình thức dịch vụ chỗ đông người, thiết bị bốn văn phòng phẩm, công bố liên lạc; chi phí mướn mướn, thay thế, mua sắm tài sản giao hàng tư vấn cho dự án (ví như có); chi phí cai quản của tổ chức triển khai bốn vấn; chi phí khác; lợi tức đầu tư Chịu thuế tính trước nhưng lại không bao gồm ngân sách áp dụng khối hệ thống biết tin dự án công trình (BIM), thuế quý giá gia tăng và chi phí dự phòng.
Điều 8. Xác định chi phí tư vấn đầu tư chi tiêu xây dựng

1. Chi tiêu hỗ trợ tư vấn xác minh bên trên cửa hàng định mức tỷ lệ Xác Suất (%) tương xứng với đồ sộ chi phí gây ra, bài bản ngân sách trang bị hoặc quy mô ngân sách gây ra với ngân sách vật dụng.
2. Chi tiêu support xác minh theo các loại công trình; cung cấp dự án công trình theo lý lẽ hiện hành. Riêng ngân sách tư vấn của công trình xây dựng quốc phòng, an toàn khẳng định theo định mức chi phí tư vấn của các các loại công trình gia dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, NNTT cùng cách tân và phát triển nông làng khớp ứng.
3. giá thành tư vấn xác minh theo định mức ban hành tại Phụ lục số 2 dĩ nhiên Thông bốn này không bao hàm ngân sách nhằm lập làm hồ sơ bởi giờ nước ngoài. Ngân sách lập hồ sơ bởi giờ đồng hồ nước ngoài được bổ sung cập nhật vào ngân sách hỗ trợ tư vấn cùng xác định bởi lập dự toán thù nhưng mà tối đa không thực sự 15% ngân sách hỗ trợ tư vấn khẳng định theo định nút ban hành trên Phú lục số 2 tất nhiên Thông bốn này.
4. Trường vừa lòng phải tạo thêm làm hồ sơ tư vấn theo thông thường quốc tế, lập những report riêng theo đề xuất ở trong nhà tài trợ đối với các dự án công trình vay vốn ngân hàng quốc tế thì ngân sách cho các các bước bên trên xác minh bởi dự toán cân xứng với nội dung thử khám phá của từng các bước.
5. Trường phù hợp vận dụng đôi khi những thông số điều chỉnh định mức ngân sách tư vấn thì nhân những hệ số kiểm soát và điều chỉnh cùng với định mức giá thành support.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Quân Đội Tphcm, 18 Trường Quân Đội Công Bố Điểm Chuẩn


6. Trường phù hợp mướn cá nhân, tổ chức triển khai support triển khai một số trong những các bước hỗ trợ tư vấn theo trải nghiệm của phòng ban thống trị đơn vị nước trong quy trình khám nghiệm công tác làm việc sát hoạch dự án công trình kiến thiết thì chi phí thuê cá nhân, tổ chức triển khai hỗ trợ tư vấn khẳng định bởi dự tân oán cân xứng với nội dung, phạm vi công việc support bắt buộc triển khai.
7. Trường đúng theo mướn tổ chức hỗ trợ tư vấn trong nước phối hận hợp với Chuyên Viên hỗ trợ tư vấn quốc tế nhằm triển khai công việc tư vấn thì ngân sách mướn hỗ trợ tư vấn khẳng định bởi dự toán thù ngân sách nhưng không quá vượt 2,0 lần mức giá tính theo định mức trên Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này. Ngân sách chi tiêu mướn Chuyên Viên tư vấn quốc tế xác minh trên đại lý số lượng Chuyên Viên, thời hạn thao tác làm việc của Chuyên Viên, tiền lương của Chuyên Viên với những khoản ngân sách cần thiết khác nhằm kết thúc quá trình support được thuê. Ngân sách chi tiêu thuê chuyên gia hỗ trợ tư vấn quốc tế xác minh theo thông lệ nước ngoài, tương xứng với quy định của phòng tài trợ vốn (nếu có) và tương xứng cùng với điều kiện triển khai hình thức dịch vụ support trên cả nước.
Cmùi hương IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Xử lý gửi tiếpViệc xác định chi phí làm chủ dự án công trình, chi phí hỗ trợ tư vấn vào giai đoạn sự chuyển tiếp giữa lý lẽ trên Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được điều khoản ví dụ nlỗi sau:
2. Đối cùng với dự án công trình chi tiêu chế tạo vẫn phê coi sóc sau ngày bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:
b) Trường vừa lòng gói thầu quản lý dự án, gói thầu hỗ trợ tư vấn chưa triển khai chọn lọc nhà thầu hoặc đã thực hiện sàng lọc bên thầu trước thời gian bao gồm hiệu lực thực thi của Thông tứ này thì vận dụng định mức giá thành quản lý dự án công trình, chi phí support ban hành trên Thông tứ này nhằm cập nhật giá gói thầu cai quản dự án, gói thầu support.
3. Đối cùng với những vừa lòng đồng cai quản dự án công trình, support đã ký kết kết trước thời gian ngày gồm hiệu lực thực thi Thông tứ này thì tiến hành theo văn bản của hòa hợp đồng và tương xứng với quy định của lao lý vận dụng cho đúng theo đồng.
Điều 10. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 20đôi mươi.

Nơi nhận:

- Thủ tướng mạo, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Sở, ban ngành ngang Bộ, phòng ban ở trong Chính phủ;

- HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các thức giấc, tỉnh thành trực ở trong TW;

- Văn uống chống Trung ương và các Ban của Đảng;

- Vnạp năng lượng chống Quốc hội;

- Văn uống phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm gần kề dân chúng buổi tối cao;

- Tòa án quần chúng tối cao;

- Kiểm toán đơn vị nước;

- Hội đồng dân tộc của Quốc hội;

- Cơ quan liêu Trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn uống bạn dạng QPPL (Sở Tư pháp);

- Uỷ ban Dân tộc;

- Ssống Xây dựng các tỉnh giấc, thành thị trực nằm trong TW;

- Công báo,WebsiteChính phủ;WebsiteSở Xây dựng;

- Sở Xây dựng: Sở trưởng, Thử trưởng

- Các đơn vị trực thuộc và trực thuộc Bộ;

- Lưu:VPhường., PC, KTXD(100b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh


Phụ lục hàng đầu. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Bảng hàng đầu.1: Định mức giá cai quản dự án

Đơn vị tính: xác suất %

TT

Loại công trình

Chi phí thi công với máy (chưa tồn tại thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

3,282

2,784

2,486

1,921

1,796

1,442

1,180

0,912

0,677

0,486

0,363

0,290

2

Công trình công nghiệp

3,453

2,930

2,616

2,021

1,890

1,518

1,242

1,071

0,713

0,512

0,382

0,305

3

Công trình giao thông

2,936

2,491

2,225

1,719

1,607

1,290

1,056

0,910

0,606

0,435

0,325

0,260

4

Công trình NNTT cùng phát triển nông thôn

3,108

2,637

2,355

1,819

1,701

1,366

1,118

0,964

0,642

0,461

0,344

0,275

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

2,763

2,344

2,093

1,517

1,486

1,214

1,020

0,856

0,570

0,409

0,306

0,245


Bảng hàng đầu.2: Định mức giá buổi giao lưu của đơn vị thống trị dự án thuộc Cơ quan liêu công ty nước bao gồm thẩm quyền thực hiện dự án công trình theo bề ngoài đối tác công tứ (PPP)

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

Loại công trình

Ngân sách chi tiêu xuất bản và lắp thêm (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

trăng tròn.000

30.000

1

Công trình dân dụng

1,113

0,764

0,714

0,573

0,469

0,404

0,202

0,145

0,105

0,084

2

Công trình công nghiệp

1,178

0,809

0,756

0,607

0,497

0,428

0,214

0,154

0,111

0,088

3

Công trình giao thông

1,001

0,688

0,643

0,516

0,445

0,385

0,178

0,131

0,094

0,075

4

Công trình nông nghiệp cùng cách tân và phát triển nông thôn

1,065

0,731

0,684

0,549

0,450

0,388

0,193

0,139

0,100

0,080

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,945

0,649

0,606

0,487

0,398

0,343

0,172

0,123

0,089

0,071


Prúc lục số 2. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

I. Hướng dẫn áp dụng định mức giá lập báo cáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi, report nghiên cứu khả thi, report kinh tế - kỹ thuật

1. giá thành lập report nghiên cứu chi phí khả thi khẳng định theo định nấc tỷ lệ Phần Trăm (%) (ban hành tại bảng số 2.1 của Phú lục số 2 đương nhiên Thông tứ này) nhân cùng với chi phí xây dừng với chi phí máy (chưa tồn tại thuế quý hiếm gia tăng) dự trù theo suất vốn chi tiêu hoặc dữ liệu ngân sách của những dự án công trình tất cả tính chất, đồ sộ tựa như sẽ hoặc sẽ thực hiện.

2. Chi tiêu lập báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi khẳng định theo định nút phần trăm Xác Suất (%) (ban hành tại bảng số 2.2 của Phụ lục số 2 hẳn nhiên Thông tư này) nhân với ngân sách phát hành cùng chi phí sản phẩm (chưa tồn tại thuế quý giá gia tăng) vào sơ bộ tổng mức vốn chi tiêu của report nghiên cứu và phân tích chi phí khả thi được chăm chút hoặc dự tính theo suất vốn chi tiêu, tài liệu ngân sách của những dự án có tính chất, quy mô tương tự như đã hoặc sẽ triển khai (trong trường phù hợp dự án công trình chưa phải lập report nghiên cứu và phân tích chi phí khả thi).

3. Ngân sách lập báo cáo kinh tế - nghệ thuật khẳng định theo định nút xác suất Phần Trăm (%) (ban hành tại bảng số 2.3 của Phú lục số 2 cố nhiên Thông bốn này) nhân cùng với chi phí xây cất với ngân sách thiết bị (chưa xuất hiện thuế cực hiếm gia tăng) dự kiến theo suất vốn chi tiêu hoặc tài liệu ngân sách của các dự án bao gồm tính chất, đồ sộ tương tự đang hoặc đang triển khai.

4. Ngân sách lập đề xuất dự án công trình đối với các dự án công trình chi tiêu theo hiệ tượng công ty đối tác công tứ (PPP) xác định như sau:

- Chi tiêu lập lời khuyên dự án công trình nhóm A, B xác minh bởi 40% chi phí lập report phân tích khả thi của dự án công trình bao gồm quy mô tương xứng xác định theo định mức Xác Suất phần trăm (%) phát hành trên Phụ lục số 2 cố nhiên Thông bốn này.

- túi tiền lập khuyến nghị dự án công trình so với những dự án nhóm C khẳng định bằng 80% ngân sách lập báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi của dự án gồm bài bản tương xứng xác định theo định mức tỷ lệ xác suất (%) ban hành tại Phú lục số 2 tất nhiên Thông tứ này.

5. túi tiền lập báo cáo phân tích chi phí khả thi, report nghiên cứu và phân tích khả thi của những dự án công trình quan trọng đặc biệt tổ quốc được điều chỉnh với thông số k = 1,1.

6. túi tiền lập báo cáo phân tích khả thi với lập report tài chính - chuyên môn của một số dự án được kiểm soát và điều chỉnh nhỏng sau:

- Dự án cải tạo, thay thế sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối cùng với dự án công trình hiện nay có: k = 1,15.

- Dự án chi tiêu gồm nhiều dự án công trình riêng biệt được thi công trên địa bàn tự hai tỉnh trsinh hoạt lên: k = 1,1.

- Sử dụng xây đắp mẫu mã, xây đắp điển hình nổi bật do ban ngành có thđộ ẩm quyền ban hành: k = 0,80.

- Sử dụng xây cất lặp lại hoặc áp dụng lại thiết kế: k = 0,80.

7. giá thành điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo phân tích khả thi, report tài chính - kỹ thuật chi tiêu gây ra xác định bởi dự tân oán theo hướng dẫn tại Phú lục số 3 đương nhiên Thông bốn này.


Bảng số 2.1: Định mức ngân sách lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Đơn vị tính: Tỷ Lệ %

TT

Loại công trình

túi tiền thành lập cùng trang bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

trăng tròn.000

30.000

1

Công trình dân dụng

0,668

0,503

0,376

0,240

0,161

0,100

0,086

0,073

0,050

0,040

0,026

0,022

2

Công trình công nghiệp

0,757

0,612

0,441

0,294

0,206

0,163

0,141

0,110

0,074

0,057

0,034

0,027

3

Công trình giao thông

0,413

0,345

0,251

0,177

0,108

0,071

0,062

0,053

0,036

0,029

0,019

0,016

4

Công trình nông nghiệp với cải tiến và phát triển nông thôn

0,566

0,472

0,343

0,216

0,144

0,096

0,082

0,070

0,048

0,039

0,025

0,021

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,431

0,360

0,262

0,183

0,112

0,074

0,065

0,055

0,038

0,030

0,020

0,017


Bảng số 2.2: Định mức chi phí lập report nghiên cứu và phân tích khả thi

Đơn vị tính: Xác Suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dừng và sản phẩm công nghệ (chưa tồn tại thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

1,114

0,914

0,751

0,534

0,402

0,287

0,246

0,209

0,167

0,134

0,102

0,086

2

Công trình công nghiệp

1,261

1,112

0,882

0,654

0,515

0,466

0,404

0,315

0,248

0,189

0,135

0,107

3

Công trình giao thông

0,689

0,628

0,501

0,393

0,271

0,203

0,177

0,151

0,120

0,097

0,075

0,063

4

Công trình NNTT với trở nên tân tiến nông thôn

0,943

0,858

0,685

0,480

0,361

0,273

0,234

0,201

0,161

0,129

0,100

0,084

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,719

0,654

0,524

0,407

0,280

0,211

0,185

0,158

0,127

0,101

0,078

0,065


Bảng số 2.3: Định mức ngân sách lập báo cáo tài chính - kỹ thuật

Đơn vị tính: xác suất %

TT

Loại công trình

giá thành xây dừng với trang bị (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 1

3

7

≤ 15

1

Công trình dân dụng

6,5

4,7

4,2

3,6

2

Công trình công nghiệp

6,7

4,8

4,3

3,8

3

Còng trình giao thông

5,4

3,6

2,7

2,5

4

Công trình nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn

6,2

4,4

3,9

3,6

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

5,8

4,2

3,4

3,0


Ghi chú: Ngân sách lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác minh theo định mức trên bảng 2.3 tuy vậy về tối thiểu (chưa bao gồm thuế GTGT) không nhỏ dại hơn 5.000.000 đồng.


II. Hướng dẫn áp dụng định mức ngân sách kiến thiết xây dựng

1. Ngân sách chi tiêu xây dựng thành lập khẳng định theo phía dẫn trên Thông tứ này nhằm ngừng những các bước thi công gồm: Tmáu minh thi công, những bạn dạng vẽ xây dựng, lập dự tân oán tạo, lập hướng dẫn nghệ thuật, lập quá trình bảo trì công trình xây dựng, thống kê giám sát người sáng tác với tải bảo đảm trách nhiệm nghề nghiệp.

2. Ngân sách chi tiêu xây dựng desgin xác định theo định mức ngân sách Tỷ Lệ Xác Suất (%) (phát hành từ bảng số 2.4 mang lại bảng số 2.13 của Phụ lục số 2 cố nhiên Thông bốn này ) nhân với chi phí thiết kế (chưa xuất hiện thuế cực hiếm gia tăng) tương xứng cùng với nhiều loại, cấp cho của từng công trình xây dựng trong tổng vốn chi tiêu được duyệt y.

3. Chi tiêu xây đắp desgin khẳng định theo cách làm sau:

Trong đó:

- Ctk: Chi phí kiến tạo xây dựng; đơn vị chức năng tính: giá bán trị;

- Cxd: Chi phí kiến thiết khớp ứng cùng với một số loại, cung cấp của từng dự án công trình trong tổng giá trị chi tiêu được duyệt; đơn vị tính: giá trị;

- Nt: Định mức chi phí xây đắp theo công bố; đơn vị chức năng tính: xác suất %;

- k: Hệ số kiểm soát và điều chỉnh định mức ngân sách xây đắp.

4. Ngân sách kiến thiết phát hành tính theo định nấc Phần Trăm Tỷ Lệ (%) ban hành tại Prúc lục số 2 hẳn nhiên Thông tứ này đang gồm ngân sách lập dự toán tạo ra, chi phí lập dự tân oán tạo ra chiếm khoảng tầm 12% của chi phí xây đắp desgin.

5. Định mức giá xây dựng xây cất kiểm soát và điều chỉnh trong những ngôi trường hòa hợp sau:

5.1. Công trình thay thế sửa chữa hoặc công trình cải tạo hoặc dự án công trình nâng cấp hoặc công trình mnghỉ ngơi rộng:

- Thiết kế sửa chữa thay thế hoặc tôn tạo hoặc nâng cấp:

+ Trường hòa hợp kiến tạo ko biến đổi kết cấu Chịu đựng lực của công trình: k = 1,1;

+ Trường hợp thiết kế có biến đổi kết cấu Chịu lực (ko bao gồm móng công trình) của công trình xây dựng hoặc thi công cải tạo, tăng cấp dây chuyền sản xuất technology, bổ sung thiết bị: k = 1,2;

+ Trường thích hợp xây dựng có biến đổi kết cấu Chịu lực và móng công trình hoặc khuôn khổ công trình: k =1,3;

- Thiết kế không ngừng mở rộng tất cả tính toán thù liên kết với dây chuyền sản xuất công nghệ của công trình xây dựng hiện có: k = 1,15.

5.2. Thiết kế thiết kế công trình kiến tạo trên biển khơi, công trình xây dựng xung quanh hải hòn đảo, thiết kế dây chuyền technology tất cả hệ thống điều khiển tự động hóa hóa SCADA (System Control & Data Acquisition), DCS (Distributed Control System): k = 1,15.

5.3. Trường đúng theo thực hiện thi công mẫu mã, kiến thiết điển hình nổi bật vì chưng cơ sở có thẩm quyền ban hành; kiến thiết công trình xây dựng lặp lại vào một các dự án công trình hoặc vào một dự án công trình hoặc thực hiện lại thi công, chi phí xây cất khẳng định theo bí quyết sau:

Ctk = Cxd x Nt x (0,9 x k + 0,1)

Trong đó:

- Cxd: Ngân sách sản xuất tương ứng với loại, cấp của từng công trình xây dựng vào tổng mức đầu tư được duyệt; đơn vị tính: giá trị;

- Nt: Định mức giá thành xây cất theo công bố; đơn vị chức năng tính: Xác Suất %;

- k: Hệ số kiểm soát và điều chỉnh thẩm định mức ngân sách xây dựng do:

+ Sử dụng xây cất mẫu mã, xây dựng điển hình: Công trình lắp thêm nhất: k = 0,36; công trình sản phẩm công nghệ nhì trsống đi: k = 0,18;

+ Thiết kế dự án công trình tái diễn vào một nhiều dự án công trình hoặc vào một dự án công trình hoặc áp dụng lại thiết kế: Công trình, sản phẩm nhất: k = 1 (không điều chỉnh); dự án công trình lắp thêm hai: k = 0,36; dự án công trình thứ bố trở đi: k = 0,18;

- 0,1: Chi tiêu đo lường và tính toán tác giả (10%).

6. Khi đã vận dụng hệ số điều chỉnh định mức thiết kế sửa chữa, tôn tạo, upgrade, mở rộng dự án công trình tại mục 11 mang đến mục 15 thì không áp dụng hệ số điều chỉnh định nấc thay thế sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp, không ngừng mở rộng theo hướng dẫn trên điểm 5.1 mục 5 nêu trên.

7. Lúc cần được xây dựng riêng biệt phần san nền của dự án quần thể kinh tế tài chính, khu vực công nghiệp, khu vực du lịch, khu vực thành phố bắt đầu thì ngân sách kiến tạo san nền của những dự án công trình nêu bên trên tính bằng 40% định mức ngân sách kiến thiết công trình giao thông cấp IV.

8. Trường phù hợp áp dụng hình thức tổng thầu xây cất thì ngân sách quản lý của tổng thầu xây dựng được trích trường đoản cú chi phí kiến tạo của các nhà thầu phụ bên trên đại lý thỏa thuận hợp tác giữa các mặt.

9. Định mức giá xây đắp desgin chưa có ngân sách để tiến hành các quá trình sau:

a) Khảo giáp kiến tạo Ship hàng thiết kế;

b) Đưa tlặng, mốc kiến tạo dự án công trình ra thực địa;

c) Đo đạc, Đánh Giá hiện trạng công trình xây dựng giao hàng kiến thiết sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp, mở rộng;

d) Thiết kế di dời; kiến thiết phương án phá toá công trình;

đ) Thiết kế chế tạo thiết bị (trừ kiến thiết thứ cơ khí ban hành tại bằng TL1);

e) Thiết kế hệ thống tinh chỉnh và điều khiển xuất sắc của tòa án nhân dân nhà;

f) Thiết kế nội thất;

g) Lựa chọn phương án tiết kiệm năng lượng đối với thi công desgin công trình;

h) Làm mô hình hoặc xem sét mô hình thủy lực công trình;

i) Mô tả địa chất trong quá trình desgin công trình xây dựng thủy điện, tdiệt lợi;

k) Lập báo cáo ảnh hưởng tác động môi trường, lập khẳng định bảo đảm an toàn môi trường;

l) Lập báo cáo Reviews động khu đất công trình (theo thưởng thức phải tạo báo cáo riêng);

m) Lập các report, làm hồ sơ thỏa thuận siêng ngành theo kinh nghiệm của công ty đầu tư chi tiêu (nếu như có);

n) Mua buôn bán quyền thi công.

túi tiền để triển khai các công việc nêu trên xác định theo các văn bản trả lời khớp ứng hoặc khẳng định bằng lập dự toán thù chi phí.

10. túi tiền thiết kế xây dựng điều chỉnh hoặc lập dự tân oán xây đắp điều chỉnh xác minh bằng dự toán thù theo hướng dẫn trên Prúc lục số 3 dĩ nhiên Thông tứ này.

11. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Bảng số 2.4: Định mức ngân sách thi công nghệ thuật của công trình gia dụng bao gồm yên cầu xây dựng 3 bước