Cách tính cung phi

Mục lục bài bác viết

1. Cung phi chén bát trạch là gì2. Hướng dẫn tính phi tần chén trạch (Đông tứ đọng trạch, tây tứ trạch theo tuổi) -cách máy nhất3. Tính thê thiếp chén trạch (Đông tđọng trạch, tây tđọng trạch theo tuổi) -cách đồ vật hai3.2 Tính hiền thê đến nam: 

Cung phi bát trạch tốt còn được gọi là Cung Phi (Cung phi chia thành Đông tứ đọng trạch cùng Tây tđọng trạch). Cung phi phụ thuộc vào năm sinh (âm lịch) và nam nữ nam tốt nữ. Có 8 hậu phi nhờ vào quẻ chén bát tai quái gồm các cung: Khảm, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Càn, Đoài.

Bạn đang xem: Cách tính cung phi

Ứng dụng: Cung phi bát trạch đa số dùng làm xem Phong thủy (phía nhà, hướng cửa), địa lý, cưới hỏi.

1. Cung phi chén bát trạch là gì

1.1 Cung phi chén trạch là gì?

Cung phi bát trạch gồm 8 cung: Khảm, Khôn, Chấn, Tốn, Cấn, Càn, Đoài, Cấn, Ly. Dựa vào năm sinh (âm lịch) cùng giới tính phái nam hay nữ với được phân tách là 2 trạch: Đông tđọng trạch với Tây tứ đọng trạch. Trong đó:

số 1 = Khảmsố 2 = Khônsố 3 = Chấnsố 4 = Tốnsố 5 = (Nam là Khôn, Nữ là Cấn)số 6 = Cànsố 7 = Đoànsố 8 = Cấnsố cửu = Ly.

1.2 Đông tđọng trạch gồm:

1 = Khảm (phía Bắc, hành Thủy)9 = Ly (phía Nam, hành Hỏa)3 = Chấn (hướng Đông, hành Mộc)4 = Tốn (phía Đông Nam, hành Mộc)

1.3 Tây tứ đọng trạch gồm:

2 = Khôn (hướng Tây Nam, hành Thổ)7 = Đoài (hướng Tây, hành Kim)6 = Càn (phía Tây Bắc, hành Kim)8 = Cấn (phía Đông Bắc hành thổ)

Lưu ý: Phải mang năm dương lịch theo năm Âm lịch

Ví dụ.

Người sinh 16/1/1982 thì theo âm lịch là năm Tân Dậu. Vì vậy ta đề nghị rước năm 1981 để tính. Người sinh 16/3/1982 theo âm lịch là năm Nhâm Tuất. Vì vậy ta sẽ mang năm 1982 nhằm tính.

2. Hướng dẫn tính hậu phi chén trạch (Đông tứ đọng trạch, tây tứ đọng trạch theo tuổi) -biện pháp sản phẩm nhất

2.1 Tính cho người sinch trước năm 2000

Lấy 2 số cuối của năm sinch để tính. Cộng 2 số cuối của năm sinch lại. Nếu số kia >9 thì cùng kế tiếp khi được số Nam thì lấy 10-a = b (tra b theo bảng mặt dưới)Nữ thì mang 5+a = c. (trường hợp c>9 thì cộng tiếp khi nào

Bảng tra

số 1 = Khảmsố 2 = Khônsố 3 = Chấnsố 4 = Tốnsố 5 = (Nam là Khôn, Nữ là Cấn)số 6 = Cànsố 7 = Đoànsố 8 = Cấnsố 9 = Ly.

lấy ví dụ như 1: Tính cung phi chén trạch cho năm 1965:

Ta mang 6+5 = 11. Do 11 >9 do vậy ta liên tiếp rước 1+1 = 2.

Nam thì mang 10-2 = 8. Tra bảng ta được 8 = Cấn.Nữ thì rước 5+2 =7. Tra bảng ta được 7 = Đoài

lấy ví dụ như 2: Tính phi tần chén trạch mang lại năm 1972:

Ta lấy 7+2 = 9.

Nam thì rước 10-9 = 1. Tra bảng ta được 1 = Khảm.Nữ thì rước 5+9 =14. Do 14 >9. Ta tiếp tục đem 1+4 = 5. Tra bảng sinh hoạt bên trên ta được 5 = Cấn

2.2 Tính cho người sinch sau năm 2000

Lấy 2 số cuối của năm sinch để tính. Cộng 2 số cuối của năm sinc lại. Nếu số kia >9 thì cộng kế tiếp lúc được số Nam thì đem 9-a = b (tra b theo bảng bên dưới). Lưu ý b=0 thuộc cung LyNữ thì rước 6+a = c. (giả dụ c>9 thì cùng tiếp khi nào số 0 = Ly (chỉ gồm sống Nam giới)tiên phong hàng đầu = Khảmsố 2 = Khônsố 3 = Chấnsố 4 = Tốnsố 5 = (Nam là Khôn, Nữ là Cấn)số 6 = Cànsố 7 = Đoànsố 8 = Cấnsố 9 = Ly.

Ví dụ 3: Tính bà xã bát trạch đến năm 2009:

Ta lấy 0+9 = 9.

Nam thì lấy 9-9 = 0. Tra bảng ta được 0 = Ly.Nữ thì lấy 6+9 =15. Do 15>9 ta cùng tiếp. 1+5=6. Tra bảng sinh hoạt bên trên ta được 6 = Càn

lấy ví dụ như 4: Tính hậu phi chén bát trạch cho năm 2015:

Ta đem 1+5 = 6.

Xem thêm: Cách Nấu Súp Gà Cho Bé Mau Ăn Chóng Lớn, Súp Gà Cho Bé

Nam thì lấy 9-6 = 3. Tra bảng ta được 8 = Chấn.Nữ thì mang 6+6 =12. Do 12>9 lên ta cộng tiếp 1+2 = 3. Tra bảng ta được 3 = Chấn

ví dụ như 5: Tính bà xã bát trạch cho năm 2028:

Ta mang 2+8 = 10. Do 10>9, vị vậy ta cùng tiếp. 1+0 = 1

Nam thì rước 9-1 = 8. Tra bảng ta được 8 = Cấn.Nữ thì đem 6+1 =7. Tra bảng làm việc trên ta được 7 = Đoài

3. Tính bà xã bát trạch (Đông tđọng trạch, tây tứ đọng trạch theo tuổi) -bí quyết sản phẩm công nghệ hai

3.1 Tính phi tần mang đến nữ: 

Cộng tổng các số của năm sinh lại cho đến khi còn một vài. Sau kia thêm vào đó 4. Nếu >9 thì lại cùng 2 số lại cho tới Lúc số 1 = Khảmsố 2 = Khônsố 3 = Chấnsố 4 = Tốnsố 5 = Cấnsố 6 = Cànsố 7 = Đoànsố 8 = Cấnsố chín = Ly.

Ví dụ: Tính hiền thê mang đến thiếu nữ sinh vào năm 1978:

Cộng tổng các số của năm sinch lại:

1+9+7+8 = 25, —> liên tiếp lấy: 2+5 =7, —> liên tục lấy: 7 + 4 = 11. —> liên tục lấy: 11 cộng tiếp 1+1 =2.

Kết quả cuối cùng là 2

Tra theo bảng bên trên ta được cô gái sinh vào năm 1978 trực thuộc cung Khôn.

3.2 Tính thê thiếp đến nam: 

3..2.1 Cách 1: Ta sẽ sử dụng thê thiếp của người vợ để tính ra vợ của phái mạnh.
*

Bảng tra mang lại nam:

hàng đầu = Khảmsố 2 = Khônsố 3 = Chấnsố 4 = Tốnsố 5 = Khônsố 6 = Cànsố 7 = Đoànsố 8 = Cấnsố chín = Ly.

Ví dụ: Tính bà xã đến Nam sinh vào năm 1978

Như sinh sống ví dụ trên ta tính được Nữ sinh năm 1978 là số 2. Tra bảng trên ta được Nam là số 4. Tiếp tục tra bảng nghỉ ngơi bên dưới ta được Nam sinh vào năm 1978 ở trong cung Tốn.

3.2.2 Cách 2: Ta sẽ sử dụng năm sinch dương lịch để tính hoàng hậu của nam.

Đầu tiên bạn nên biết bảng quy ước chuẩn Cung phi cho tất cả những người nam:

tiên phong hàng đầu = Khảmsố 2 = Lysố 3 = Cấnsố 4 = Đoàisố 5 = Cànsố 6 = Khônsố 7 = Tốnsố 8 = Chấnsố cửu = Khôn

Dùng năm sinch dương kế hoạch nhằm tính. Cộng tổng các số của năm sinh lại nếu:

Kết trái Kết trái >9 thì thường xuyên cùng hàng đơn vị chức năng với hàng trăm lại. Bao tiếng kết quả

lấy một ví dụ 1: Tính bà xã mang đến Nam sinh vào năm 1978

Cộng các số của năm sinh lại ta được: 1+9+7+8 = 25, —> liên tiếp lấy: 2+5 =7. Kết quả cuối cùng là 7. Tra bảng bên trên ta được cung Tốn

Vậy người Nam sinh năm 1978 nằm trong cung Tốn

Ví dụ 2: Tính cung phi cho Nam sinh năm 1990

Cộng những số của năm sinh lại ta được: 1+9+0+0=10, —> liên tục lấy: 1+0=1. Kết trái sau cuối là 1. Tra bảng trên ta được cung Khảm.

Vậy fan Nam sinh năm 1978 thuộc cung Tốn

Tương tự điều đó ta tính cho các năm khác như sau:

Nam sinh 1925 là: 1+9+2+5=17, —> tiếp tục lấy: 1+7=8. Tra bảng ta thấy phái mạnh sinh vào năm 1925 thì Cung phi làChấn.

Nam sinh 1950 là: 1+9+5+0=15, —> liên tiếp lấy: 1+5=6. Tra bảng ta thấy phái nam sinh năm 1950 thì Cung phi làKhôn.

Xem thêm: Phong Cách Unisex Nữ - Cách Phối Đồ Phong Cách Unisex Cho Giới Trẻ

Nam sinh 1975 là: 1+9+7+5=22, —> liên tục lấy: 2+2=4. Tra bảng ta thấy phái mạnh sinh vào năm 1950 thì Cung phi làĐoài.

4. Để tra nkhô nóng thì khách hàng rất có thể tra theo bảng sau:

*

Chuyên mục: Blogs