Chu kỳ kinh nguyệt an toàn

Việc nắm vững chu kỳ luân hồi ghê nguyệt an toàn để giúp bà bầu khẳng định đúng chuẩn vòng khiếp và ngày rụng trứng. Từ kia, tính được ngày trúc tnhị và nên tránh tnhì an toàn.

Đề cùa đến chủ thể này,