Có bầu có bạn can chi tủi

*
Ca ngâm đại túy tam thiên thi Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh
*
Thơ ca Hiện đại
Thơ ca đời Lý-Trần
Thơ ca TK XV
Thơ ca TK XVI đến nửa đầu TK XVIII
Thơ ca nửa cuối TK XVIII đến hết TK XIX
*
Sắp xếp theo Tựa
ABCDEGH
IKLMNOP
QRSTUVX
YZ
Sắp xếp theo Tác giả
ABCDEGH
IKLMNOP
QRSTUVX
YZ
*
Văn học
Diễn đàn
Hướng dẫn
Bản đồ
*
*
*
*
*

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!Trần giới em nay chán nữa rồi.Cung Quế đã ai ngồi đó chửa?Cành đa xin chị nhắc lên chơi.Có bàu có bạn, can chi tủi,Cùng gió cùng mây, thế mới vui.Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám,Tựa nhau trông xuống thế gian, cười.
Xem tiếp:
Năm nét hữu cảm - Tản Đà
Ngẫu hứng - Tản Đà
Ngày xuân thơ rượu - Tản Đà
Nói chuyện với ảnh - Tản Đà
Nhớ cảnh nước lụt ở Bắc - Tản Đà
Tình non nước - Tản Đà
Tống biệt - Tản Đà
Thu khuê hành - Tản Đà
Tâm sự nàng Mị Ê - Tản Đà
Tây Hồ vọng nguyệt - Tản Đà
Thăm mả cũ bên đường - Tản Đà
Thăm thằng bù nhìn - Tản Đà
Thuật bút - Tản Đà
Tế Chiêu Quân - Tản Đà
Thuý Kiều hầu rượu Hồ Tôn Hiến - Tản Đà
*
*
*
*
*
Bản quyền của phukienotocaocap.com