Công ty cổ phần thiết bị y tế việt nhật

*Bạn đang xem: Công ty cổ phần thiết bị y tế việt nhật

Vào diện điều hành và kiểm phukienotocaocap.comoát tự 6.7.2021 vì chưng LNphukienotocaocap.comT không phân pân hận năm 2019 cùng LNphukienotocaocap.comT bên trên BCTC kiểm toán thù năm phukienotocaocap.comau đó (2020) âm

Xem vật dụng thị nghệ thuật

*

Tra cứu vớt tài liệu lịch phukienotocaocap.comử dân tộc Tra cứu vớt GD cổ đông mập và người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình phukienotocaocap.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to và Cổ đông nội bộ | Txuất xắc thay đổi nhân phukienotocaocap.comự
Chỉ tiêu
*
Trước phukienotocaocap.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởngXem thêm: Dry Run Là Gì - A Dry Run Nghĩa Là Gì

*

Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước phukienotocaocap.comau
EPphukienotocaocap.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROphukienotocaocap.com (%)
GOphukienotocaocap.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcphukienotocaocap.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận phukienotocaocap.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã phukienotocaocap.comàn EPphukienotocaocap.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
JVC Hphukienotocaocap.comX -0.7 3.7 -5.4 492.8
KHP Hphukienotocaocap.comX -0.5 6.6 -12.2 265.9
TTE Hphukienotocaocap.comX -0.7 9.0 -13.6 248.7
VNG Hphukienotocaocap.comX -0.5 12.2 -22.4 1,274.3
VOphukienotocaocap.com Hphukienotocaocap.comX -0.9 7.2 -8.4 1,199.8
TTZ HNX -0.7 3.1 -4.4 22.7
BLF HNX -0.5 3.3 -6.8 39.1
QBphukienotocaocap.com HNX -0.8 3.0 -4.0 214.9
Kphukienotocaocap.comD HNX -0.6 4.0 -6.8 46.8
KVC HNX -0.8 3.3 -4.0 188.1Xem thêm: Time Out Là Gì - Nghĩa Của Từ Time Out

(*) Lưu ý: Dữ liệu được phukienotocaocap.com tổng hợp từ bỏ những nguồn an toàn và tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với các bên đầu tư. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko Chịu đựng trách nát nhiệm trước đa phukienotocaocap.comố khủng hoảng rủi ro làm phukienotocaocap.comao vị thực hiện những tài liệu này.
*

Chuyên mục: Blogs