MÃ NGÀNH, TỔ HỢP XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM 2021

*
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững

Bạn đang xem: Mã ngành, tổ hợp xét tuyển đại học phạm văn đồng năm 2021

4Giới thiệu4Chương trình Đào tạo4Nghiên cứu Khoa học4Phòng, Ban, T.Tâm4Các Khoa4Đoàn thể4Quản lý Đào tạo4Lịch thi, kiểm tra, điểm
4Phòng Đào tạo4Phòng QLKH và HTQT4Phòng Tổ chức Cán bộ4Phòng Khảo thí và ĐBCLGD4Phòng Hành chính - Quản trị4Phòng Công tác HSSV4Phòng Kế hoạch - Tài chính4Trung tâm Hỗ trợ SV và quan hệ DN4Trung tâm Đào tạo Thường xuyên4Trung tâm thông tin tư liệu4Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 4Ban Quản lý Ký túc xá
4Khoa Công nghệ Thông tin4Khoa Kỹ thuật Công nghệ4Khoa Ngoại ngữ4Khoa Kinh tế4Khoa Sư phạm Tự nhiên4Khoa Sư phạm Xã hội4Khoa Lý luận chính trị4Khoa Hóa - Sinh - Môi trường4Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An Ninh
Thông tin

Xem thêm: 999 Loài Hoa Đẹp Nhất Làm Say Lòng Người Mê Mẩn【Hình Ảnh Đẹp】

*
*
*
*
*
*

Hội thảo khoa học

*
*

Liên kết site

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020_Đợt 2
Thông báo về việc kiểm kê tài sản năm 2021
Lễ tổng kết và trao chứng nhận tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm 2021
Thông báo về việc tổ chức trao Học bổng `Tiếp sức đến trường` năm 2021
Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022
*
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức Chương trình `Giao lưu văn hóa thanh niên, sinh viên Việt Nam - Lào`
Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và kê khai bổ sung năm 2021
<Những bản tin khác>