Đề đại học khối a 2012 môn toán

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist

Bạn đang xem: Đề đại học khối a 2012 môn toán

*

*

*

*

*

Xem thêm: Cách Lát Bài Phỏm Bịp Không Cần Dụng Cụ Hỗ Trợ Được Các Tay Chuyên Bịp Bật Mí

The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to lớn Be và Embrace Who You Are Brené Brown
Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to Be Rachel Hollis
Boundaries Updated and Expanded Edition: When to lớn Say Yes, How to lớn Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to lớn Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, and Create a Fun và Fulfilling Life Kate Eckman

Đáp án đồng ý môn Toán - Kân hận A - Kỳ thi Đại học tập thời điểm năm 2012

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ĐỀ CHÍNH THỨCĐÁPhường ÁN – THANG ĐIỂMĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012Môn: TOÁN; Kăn năn A và kăn năn A1(Đáp án – thang điểm tất cả 04 trang)Câu Đáp án Điểma) (1,0 điểm)Khi ta có:0,m = 4 22 .y x x= −• Tập xác định: .D =• Sự biến thiên:− Chiều biến đổi thiên: 3 4 4 ;y x x= − 0y = ⇔ 0x = hoặc 1.x = ±0,25Các khoảng tầm nghịch biến: à các khoảng chừng đồng biến: (( ; 1)−∞ − v (0; 1); 1; 0)− cùng (1; ).+∞− Cực trị: Hàm số đạt cực tè ở 1,x = ± yCT 1;= − đạt cực đại trên 0,x = yCĐ 0.=− Giới hạn: llặng lyên .x xy y→−∞ →+∞= = +∞0,25− Bảng phát triển thành thiên:0,25• Đồ thị:0,25Trang 1/4b) (1,0 điểm)Ta gồm 3 2 4 4( 1) 4 ( 1).y x m x x x m= − + = − −Đồ thị hàm số bao gồm 3 điểm rất trị Khi và chỉ còn khi 1 0m + > ⇔ (*).1m > −0,25Các điểm cực trị của vật thị là 2(0; ),A m ( 1; 2B m m 1)− + − − cùng ( 1; 2 1).m+ − −C mSuy ra: 2( 1; ( 1)AB m m= − + − + ) với 2( 1; ( 1)AC m m= + − + ).0,25Ta có đề nghị tam giác ABC vuông khi và chỉ còn khiAB AC= . 0AB AC = 0,251(2,0 điểm)⇔ . Kết hòa hợp (*), ta được giá trị m đề xuất search là4( 1) ( 1) 0m m+ − + = 0.m = 0,25+∞yy – 0 + 0 – 0 +x –1 0 1−∞ +∞–10–1+∞O21– 1–1–28xy