đề thi học kì 1 toán lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 2020 là đề bình chọn định kì cuối học tập kì 1 gồm đáp án cụ thể đương nhiên. Đề thi học kì 1 lớp 5 này sẽ giúp đỡ những em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài bác tập chuẩn bị mang đến bài bác thi cuối học tập kì 1. Đồng thời đó cũng là tư liệu xem thêm có ích cho những thầy cô Lúc ra đề cho các em học sinh ôn tập.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 toán lớp 5

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút ít Tải về bài viết này, bạn vui vẻ kéo xuống cuối bài viết để tải về không thiếu những đề thi.


Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 5 năm 2020

100 đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán

Tải ngay: Bộ 100 đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán thù Có đáp án

Đề thi Toán thù lớp 5 học kì một năm 2020 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời hoặc giải đáp đúng.

Câu 1. (0,5 điểm). Số thập phân có ba ngàn, một đơn vị, bảy Phần Trăm được viết là:

A. 3100,1

B. 3001,70

C. 3001,07


D. 3010,07

Câu 2. (0,5 điểm). Chữ số 5 trong những thập phân 127,056 có giá trị là:

A. 5

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức 70 + 8 + 0,6 + 0,005 là:

A. 78,65

B. 78,0605

C. 78,605

D. 78,6005

Câu 4. (0,5 điểm). Số thích hợp điền vào nơi chnóng 8,06 ha = .......... m2 là:

A. 86000

B. 80060

C. 80006

D. 80600

Câu 5. (0,5 điểm). Viết phân số sau thành

*
tỉ số phần trăm, ta được:

A. 16%

B. 25%

C. 46%

D. 64%

Câu 6. (0,5 điểm). Mua 4 m vải cần trả 3trăng tròn 000 đồng. Hỏi tải 6,8 m vải cùng một số loại phải trả nhiều hơn nữa bao nhiêu tiền?

A. 224 000 đồng

B. 544 000 đồng

C. 80 000 đồng

D. 2 176 000 đồng

Câu 7. (0,5 điểm). quý khách Việt download 15 quyển vở giá 5000 đồng một quyển thì vừa không còn số tiền đang sẵn có. Với số tiền kia trường hợp mua vở với mức giá 7500 đồng một quyển thì các bạn Việt thiết lập được từng nào quyển vở?

A. 10 quyển

B. đôi mươi quyển

C. 15 quyển

D. 30 quyển

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Nối từng phân số (lếu số) cùng với số thập phân bởi nó.


Câu 9. (0,5 điểm). Điền số thích hợp vào địa điểm trống.

Sau khi đi nhà sách tải vật dụng học hành, em được cô bán hàng trả lại 50 000 đồng cùng với đầy đủ 3 nhiều loại giấy bạc trăng tròn 000 đồng, 10 000 đồng, 5 000 đồng. Vậy số tờ giấy bạc từng một số loại em hoàn toàn có thể nhận ra là:

a) .............tờ 20 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

b) .............tờ đôi mươi 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

Câu 10. (2 điểm). Đặt tính rồi tính.

a. 75,18 + 16,754

…………………

…………………

…………………

b. 345,1 – 17,25

…………………

…………………

…………………

c. 25,8 x 3,02

…………………….

…………………….

…………………….

d. 43,5 : 0,58

…………………….

…………………….

…………………….

Câu 11. (2 điểm). Một mhình họa sân vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45m và bằng 2/3D nhiều năm.

a. Tính diện tích S mảnh vườn?

b. Trên mhình họa vườn kia, người ta tdragon rau củ hết 80% diện tích. Tính diện tích S khu đất sót lại chưa được sử dụng?

Câu 12. (1 điểm). Tính nkhô cứng.

Xem thêm: Hỏi Cách Chụp Màn Hình Lg G Pro Cho M Hỏi Chụp Ảnh Màn Hình Thế Nào

*

Đáp án Đề thi Toán thù lớp 5 học tập kì 1

PHẦN I: Trắc nghiệm: (3,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

C

D

D

A

A

Điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

PHẦN II: Tự luận: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Mỗi ý nối đúng cho 0,25 điểm

Câu 9. (0,5 điểm). Số tờ giấy bạc mỗi một số loại em hoàn toàn có thể nhận thấy là:


a) 1 tờ 20000 đồng, 2 tờ 10000 đồng, 2 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

b) 1 tờ 20000 đồng, 1 tờ 10000 đồng, 4 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

Câu 10. (2 điểm) - Học sinch đặt tính, tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm.

75,18 + 16,754 = 91,934

345,1 – 17,25 = 327,85

25,8 x 3,02 = 77,916

43,5 : 0,58 = 75

(Nếu đặt tính viết không trực tiếp cột trừ 0,25 điểm)

Câu 11. (2 điểm)

Chiều nhiều năm mảnh vườn là: 45 : 2/3 = 67,5 (m) (0,5 điểm)

Diện tích mhình họa vườn cửa là: 67,5 x 45= 3037,5 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích tLong rau là 3037,5 x 80 :100 = 2430 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích sót lại là: 3037,5 - 2430 = 607,5 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: 3037,5 m2; 607,5 m2

* Lưu ý: - Nếu HS tuân theo giải pháp không giống nhưng đúng thì cũng khá được tính điểm tương đương. Khi

HS chiếu lệ trừ tỉ số Phần Trăm nhưng mà không có ký kết hiệu tỉ số tỷ lệ (100% - 80% = 20%)

thì trừ một phần số điểm của phép tính kia.

Câu 12 (1 điểm) Tính nhanh

*

= 0,75 x 1 + 0,75 x 29 + 0,75 x 30 + 0,75 x 40 (0,5 điểm)

= 0,75 x (1+ 29 + 30 + 40) (0,25 điểm)

= 0,75 x 100 = 75 (0,25 điểm)

Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 lớp 5

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1 - Đề 1

Bài 1 (1 điểm). a) Ghi lại biện pháp gọi những số sau:

555,035:.........................................................................................................................................

*
:...........................................................................................................................................

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị chức năng, chín phần trăm:.......................................................................................................

- Hai ngàn không trăm mười tám đơn vị, tư phần nghìn:..........................................................

Bài 2 (1 điểm). Điền lốt >,

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 tại vị trí thập phân trong số 63,546 là:

A. 6

B. 60

C.

*

D.

*

2)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 75,8

B. 75,08

C. 75,008

D. 75,80

3) Trong những số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số nhỏ xíu tuyệt nhất là:

A. 4,686

B. 4,688

C. 4,868

D. 4,288

4) 45% của 120 là:

A. 540

B. 54

C. 45

D. 12

Đáp án: Đề kiểm soát học kì 1 Môn Toán thù lớp 5

Bài 1 (1 điểm). a)

555,035: Năm trăm năm mươi lăm phẩy không trăm ba mươi lăm

*
: Ba mươi bảy cùng năm phần chín mươi mốt

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị chức năng, chín phần trăm: 8,09

- Hai nghìn ko trăm mười tám đơn vị, tứ phần nghìn: 2018,004

Bài 2 (1 điểm). Điền vết >, 533,99

536,4 = 536,400;

98,532 > 98,45

Bài 3 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

KQ: 758,7 + 65,46 = 824,16

4,62 x 35,4 = 163,548

234,8 – 87 = 147,8

225,54 : 6,3 = 35,8

Bài 4 (1 điểm). Tìm X biết:

a) X – 13,1 = 7,53 x 6

X – 13,1 = 45,18

X = 45,18 + 13,1

X = 58,28

b) 21 x X = 9,45 : 0,1

21 x X = 94,5

X = 94,5 : 21

X = 4,5

Bài 5 (1 điểm). Viết số thập phân tương thích vào địa điểm chấm:

8 km 62 m = 8,062 km

2018 dm2 = 20,18 m2

9 tấn 5 tạ = 9,5 tấn

5 giờ 15 phút ít = 5,25 giờ

Bài 6 (2 điểm). Một mhình ảnh vườn hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 76 m. Chiều rộng bởi 60% chiều lâu năm.

a) Tính diện tích S mảnh vườn kia.

b) Người ta thực hiện 8% diện tích mhình họa vườn làm lối đi. Tìm diện tích lối đi.

Bài giải

60% = 3/5

Sơ đồ:

Chiều rộng: I-----I-----I-----I

Chiều dài: I-----I-----I-----I-----I-----I (76 m)

Chiều rộng lớn mhình ảnh vườn cửa là:

76 : (3+5) x 3 = 28,5 (m)

Chiều nhiều năm mhình ảnh vườn cửa là:

76 – 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích mảnh vườn:

28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

Đáp số: Diện tích mảnh vườn 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi 108,3 (m2)

Bài 7 (1 điểm). Lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí 1 tháng là 0,65%. Để sau 30 ngày nhận ra chi phí lãi là 780000 đồng thì khách hàng buộc phải gửi bao nhiêu tiền?

Bài giải

Số tiền quý khách hàng buộc phải gửi là:

780000 : 0,65 x 100= 120000000 (đ)

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 ở trong phần thập phân trong số 63,546 là:

D.

*

2)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

B. 75,08

3) Trong các số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số bé xíu tốt nhất là:

D. 4,288

4) 45% của 1trăng tròn là:

B. 54

Sở đề, đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2019 

Đề thi Tân oán lớp 5 học tập kì 1 - Đề 2

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu 1: (M1 - 1 đ)

a) Số "Bốn mươi bảy đơn vị bốn phần mười với tám phần trăm" viết như sau:

A. 47,480

B. 47,48

C. 47,0480

D. 47,048

b) Phân số thập phân 834/10 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

Câu 2: (M1 - 1 đ)

a)- Chuyển thay đổi số thập phân 3, 03 thành lếu láo số là:b)-Chuyển đổi đơn vị đo độ lâu năm 1 m 53 cm thành láo số.

Câu 3: (M2 - 1 đ)

a)-Mua 2 quyển vsống hết 24000 đồng. Vậy download 10 quyển vlàm việc như thế hết số tiền là:

A. 60 000 đ

B. 600 000 đ

C. 240 000 đ

D. 1đôi mươi 000 đ

b) Lớp học tất cả 25 học viên, trong số ấy có 13 nàng. Số học viên thiếu nữ chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm của lớp học tập đó?

A. 13 %

B. 25%

C. 52 %

D. 25 %

Câu 4: (M2 - 1 đ)

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

b)-Tìm 15 % của 320 kg là

A. 320

B. 15

C. 48

D. 32

Câu 5: (M2 - 1 đ)

a) Vẽ chiều cao cho tam giác ABC sau. Biết cạnh lòng BC

b) Cho hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài 6 centimet, chiều rộng lớn 4 centimet (nlỗi hình vẽ). Diện tích hình tam giác MDC bên trong hình chữ nhật là bao nhiêu?

Diện tích hình tam giác MDC là:

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A với vế B đến tương xứng.

II.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2): 2,4 - 18,32

b) 8,64: (1,46 + 3,34) + 6,32

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25: x = 16: 10

210: x = 14,92 - 6,52

Câu 9: (M 3 - 1 đ)

Một hình chữ nhật ABCD tất cả chiều lâu năm 12, 15 m, chiều rộng lớn bởi 2/5 chiều nhiều năm. Người ta giảm một phần khu đất AMD tất cả kiểu dáng tam giác (nlỗi hình vẽ). Biết DM = 1/3 CD

Tính:

a) Diện tích phần đất đã cắt?

b) Diện tích khu đất còn lại?

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Cho một số bao gồm hai chữ số, Khi ta viết sản xuất bên trái số kia một chữ số 1 thì tổng của số bắt đầu và số vẫn cho rằng 168. Tìm số đã mang lại.

Đáp án: Đề kiểm soát học kì 1 Môn Tân oán lớp 5

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

1

2

3

4

a

b

a

b

a

b

a

b

Đáp án

B

D

B

B

D

C

D

C

Điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

Câu 5: (M2 - 1 đ)

Đường cao AH = h

Diện tích hình tam giác MDC là:

6 x 4 : 2 = 12 cm2

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A với vế B mang lại cân xứng.

I.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

=55,2 : 2,4 - 18,32

=23 - 18,32

= 4,68

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

 

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25 : x = 16 : 10

210 : x = 14,92 - 6,52

25 : x = 1,6

x = 25: 1,6

x = 15,625

210 : x = 8,4

x = 210 : 8,4

x = 25Câu 9

Chiều rộng hình chữ nhật:

12,15 x

*
= 4,86 (m)

Diện tích hình chữ nhật:

12,15 x 4,86 = 59,049 (m2)

Cạnh đáy DM hình tam giác

12,15 x

*
= 8,1 (m)

Diện tích hình tam giác ADM

4,86 x 8,1 : 2 = 19,638 (m2)

Diện tích khu đất còn lại:

59,049 - 19,683 = 39, 366 (m2)

Đáp số: a) 19,638 m2

b) 39, 366 m2

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Khi viết thêm 1 vào phía trái một số trong những tất cả nhị chữ số,

ta được một số trong những có cha chữ số, rộng số cũ 100 đơn vị.

Xem thêm: Cách Chạy Bộ Buổi Sáng Tốt Nhất Cho Sức Khỏe, Chạy Bộ Buổi Sáng Có Tác Dụng Gì

Số đang mang đến là:

(168 - 100): 2 = 34

Đáp số: 34

Đề cương cứng ôn tập học kì 1 lớp 5 mới nhất

Đề ôn tập học kì 1 môn Tân oán lớp 5 

Ngoài đề thi môn Toán thù bên trên, những em học viên hoặc quý prúc huynh còn rất có thể bài viết liên quan đề thi học kì 1 lớp 5 những môn Tân oán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông bốn 22 của bộ Giáo Dục và những dạng bài bác ôn tập môn Toán 5. Những đề thi này được phukienotocaocap.com tham khảo cùng chọn lọc từ những trường đái học bên trên toàn quốc nhằm mục đích mang về đến học sinh lớp 5 hồ hết đề ôn thi học kì 1 unique độc nhất vô nhị. Mời những em thuộc quý phụ huynh cài miễn giá thành đề thi về với ôn luyện.


Chuyên mục: Blogs