Đề Thi Hsg Hóa 9 Cấp Huyện 2017-2018

*

STại GD&ĐT VĨNH PHÚCĐỀ CHÍNH THỨCKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP..

Bạn đang xem: Đề thi hsg hóa 9 cấp huyện 2017-2018

9 NĂM HỌC 2017 - 2018ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌCThời gian có tác dụng bài: 150 phút (không nói thời gian giao đề)(Đề thi có 02 trang)Cho: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Mn=55;Fe=56; Cu=64; Zn= 65; Ag=108; Ba=137.Câu 1 (2,0 điểm)Nguyên ổn tử nguyên tố X có tổng các một số loại phân tử là 82. Trong phân tử nhân nguim tử X, số hạt mang điện ítrộng số phân tử ko với năng lượng điện là 4 phân tử. Biết nguim tử khối hận của X có giá trị bởi tổng cộng hạt vào hạt nhânngulặng tử.a) Xác định ngulặng tố X.b) Coi nguyên tử X gồm hình trạng cầu cùng với thể tích giao động 8,74.10 -24 cm3. Trong tinh thể X có74% thể tích bị chiếm phần vì các nguyên ổn tử, còn lại là khe trống. Cho số Avôgađro: N= 6,022.10 23. Tínhtrọng lượng riêng biệt của tinch thể X.Câu 2 (2,0 điểm)a) Call thương hiệu các hợp chất bao gồm phương pháp chất hóa học sau: CaO, Fe(OH)3, HClO, H2SO3, H3PO4, Na3PO4,Ca(H2PO4)2, SO2, N2O4, AlCl3.b) Hợp chất A bao gồm trọng lượng mol phân tử bằng 134 g/mol. Thành phần tỷ lệ về cân nặng củanhững ngulặng tố vào A là 34,33% natri, 17,91% cacbon, sót lại là oxi. Lập bí quyết phân tử của A.Câu 3 (2,0 điểm)Trong một phòng phân tách có nhị dung dịch axit clohiđric (hỗn hợp A cùng dung dịch B) tất cả nồngđộ khác nhau. Nồng độ phần trăm của B to vội 2,5 lần nồng độ Tỷ Lệ của A. khi trộn nhị dung dịchbên trên theo tỉ trọng khối lượng là 3:7 thì được dung dịch C gồm mật độ 24,6%. Biết trong chống phân tích, dungdịch axit clohiđric bao gồm độ đậm đặc lớn nhất là 37%. Tính mật độ Phần Trăm của dung dịch A, B.Câu 4 (2,0 điểm)Hoà chảy hoàn toàn a mol Ba vào hỗn hợp chứa a mol HCl, thu được hỗn hợp X. Cho dungdịch X theo thứ tự tính năng cùng với các hóa học sau: Al 2O3, NaOH, Na2SO4, AlCl3, Na2CO3, Mg, NaHCO3 với Al.Viết pmùi hương trình các làm phản ứng hoá học tập xảy ra (ví như có).Câu 5 (2,0 điểm)Bằng cách thức chất hóa học, hãy loại bỏ tạp chất trong những khí sau:a) CO2 tất cả lẫn tạp hóa học là SO2.b) SO2 bao gồm lẫn tạp chất là SO3.c) CO bao gồm lẫn tạp hóa học là CO2.d) CO2 có lẫn tạp hóa học là HCl.Câu 6 (2,0 điểm)Một tất cả hổn hợp X bao gồm CuO và MgO. Chỉ sử dụng thêm dung dịch HCl cùng bột Al, hãy nêu 2 bí quyết đểđiều chế đồng nguyên ổn chất từ bỏ tất cả hổn hợp X (các mức sử dụng và ĐK cần thiết tất cả đủ). Viết pmùi hương trìnhnhững bội nghịch ứng hoá học tập xảy ra.Câu 7 (2,0 điểm)Cho một sắt kẽm kim loại A tác dụng cùng với dung dịch của một muối B (dung môi là nước). Hãy kiếm tìm mộtsắt kẽm kim loại A, một muối B tương xứng với từng nghiên cứu tất cả hiện tượng như sau:a) Kyên loại new bám lên sắt kẽm kim loại A.https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn1b) Dung dịch chuyển màu sắc từ xoàn quý phái xanh lam.c) Có bọt khí và kết tủa keo dán white, tiếp đến kết tủa tung dần dần đến khi xong.d) Có bọt khí với kết tủa white color lẫn kết tủa màu xanh da trời lơ.Viết phương thơm trình các bội phản ứng chất hóa học xẩy ra.Câu 8 (2,0 điểm)Hấp thú hoàn toàn 1,568 lkhông nhiều CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 0,16M, thu được dung dịchX. Thêm 250 ml dung dịch Y gồm BaCl2 0,16M với Ba(OH)2 aM vào dung dịch X, thu được 3,94 gamkết tủa. Tính giá trị của a.Câu 9 (2,0 điểm)Đốt 11,2 gam sắt vào không gian, nhận được m 1 gam chất rắn A.

Xem thêm: Ca Sĩ Lâm Thúy Vân : Tôi Không Muốn Chết, Lâm Thúy Vân

Hòa chảy trọn vẹn A trong 800ml HCl 0,55M, nhận được dung dịch B (chỉ đựng muối) với 0,448 lkhông nhiều khí (đktc). Cho hỗn hợp AgNO 3dư vào B, thu được mét vuông gam kết tủa khan. Tính m1 và mét vuông.Câu 10 (2,0 điểm)Trộn CuO với một oxit của kim loại M (M tất cả hóa trị II không đổi) theo tỉ lệ mol tương ứng là1:2 được hỗn hợp A. Dẫn một luồng khí CO dư trải qua 3,6 gam A nung nóng mang lại bội phản ứng hoàn toàn,chiếm được hỗn hợp B. Để hòa hợp hết B đề xuất 60 ml hỗn hợp HNO 3 2,5M, chiếm được dung dịch (chỉ chứachất chảy là muối bột nitrat của kyên loại) với V lít khí NO tuyệt nhất (đktc). Xác định sắt kẽm kim loại M với tính V.------------------- Hết------------------Thí sinch được áp dụng bảng tuần trả những ngulặng tố hóa học với bảng tính rã,không được áp dụng các tư liệu không giống.Cán bộ coi thi không phân tích và lý giải gì thêm.Họ với tên thí sinh:……………………………………………………. Số báo danh:…………………https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn2STại GD&ĐT VĨNH PHÚCKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2017-2018HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HÓA HỌCHDC gồm 04 trangCâu123Hướng dẫn chấma. Theo đưa thiết: 2Z + N = 82 Z = 26N -Z = 4 N = 30Vậy NTK của X= 26+30= 56 => X là sắt( Fe)-248,74.10 . 6,022.10= 7,1125 cm 374%b.56D Fe = 7,87 g/cm37,1125=>a. CaO: can xi oxitFe(OH)3: Sắt (III) hiđroxitHClO: axit hipoclorơH2SO3: axit sunfurơH3PO4: axit photphoricNa3PO4: natri photphatCa(H2PO4)2: canxi đihiđrophotphatSO2: sulfur đioxitN2O4: đinitơ tetraoxitAlCl3: nhôm cloruab. Điện thoại tư vấn công thức của A là NaxCyOz (x,y,z  N*)34,33.13417,91.134x2; y =223.10012.100134  23.2  12.2z416 CTPT A là Na2C2O4điện thoại tư vấn mật độ C% dung dịch A, B theo lần lượt là a, b( a 2,5a – b = 0a0,50,50,50,250,250,250,250,250,250,250,250,25b – 24,624,6m1 gam hỗn hợp A0,523V1 mol sắt =m1 gam hỗn hợp AĐiểmb0,2524,6 – am1 b-24,6=m24,6-aTheo sơ thứ đường chéo đôi mươi,25Theo mang thiết: m1: m2 = 7: 3 hoặc m1: m2 = 3: 70,25m1 b-24,6 7==m24,6-a3 => 3b + 7a =2462TH1:0,25 2,5a - b = 07a+3b=246Ta gồm  a = 16,97 b = 42,4 => nhiều loại vị b > 37https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn0,253m1 b - 24,6 3==m24,6a72TH2:0,25 2,5a - b = 03a+7b=246Ta có 0,25 a = 12 b = 30 thỏa mãnPt:456Ba + 2 HCl→ BaCl2 + H2a/2a( mol)Vậy Ba còn tyêu thích gia phản nghịch ứngBa + 2H2O → Ba(OH)2 + H2=> Dung dịch X đựng BaCl2 cùng Ba(OH)đôi mươi,5Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2O0,25Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaOHBaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl0,253Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 3BaCl2 + 2Al(OH)3↓Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O0,25Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaOHBaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl0,25Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2OBaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaClHoặcBa(OH)2 + NaHCO3 → BaCO3↓ + NaOH + H2OBa(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑a) Dẫn các thành phần hỗn hợp qua dung dịch Br2 dư, SO2 bị kêt nạp => chiếm được CO2 2HBr + H2SO4Br2 + SO2 + 2H2O  b) Dẫn hỗn hợp SO3 cùng SO2 qua dung dịch BaCl2 dư, SO3 bị hấp thụ hết => thu đượcSO2 2HCl + BaSO4 SO3 + BaCl2 + 2H2O  c) Dẫn tất cả hổn hợp CO2 với CO qua dung dịch nước vôi trong dư, CO2 bị hấp thụ hết=> nhận được COCa(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2Od) Dẫn các thành phần hỗn hợp CO2 và HCl qua hỗn hợp NaHCO3 dư, HCl bị hấp thụ hết => thuđược CO2 NaCl + CO2 + H2ONaHCO3 + HCl  Cách 1: Cho Al chức năng với HCl chiếm được H2: 2AlCl3 + 3H22Al + 6HCl  Cho luồng khí H2 dư vừa thu được qua tất cả hổn hợp CuO, MgO nung nóng, hóa học rắn saubội nghịch ứng mang lại tính năng cùng với HCl dư (vào ĐK không tồn tại oxi không khí), Cuko rã lựa chọn, cọ sạch sẽ, làm khô thu được Cu nguyên ổn chất.0,250,250,50,50,50,50,250,5t0CuO + H2  Cu + H2O MgCl2 + H2OMgO + 2HCl  Cách 2: Cho HCl mang đến dư vào các thành phần hỗn hợp CuO, MgO, dung dịch nhận được mang lại tác dụngvới Al dư. MgCl2 + H2OMgO + 2HClCuO + 2HClCuCl2 + H2O2Al dư + 3CuCl2  2AlCl3 + 3Cuhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn0,250,54 2AlCl3 + 3H22Aldư + 6HCl  Hỗn đúng theo rắn chiếm được gồm Al dư, Cu. Đem hoà rã chất rắn trong HCl dư, Cukhông rã sàng lọc, cọ sạch sẽ, làm khô nhận được Cu nguim chất. 2AlCl3 + 3H22Aldư + 6HCl  a. sắt + CuSO4 FeSO4 + Cub. Cu + 2Fe2(SO4)3 CuSO4 + 2FeSO478c. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 3NaOH + AlCl3  Al(OH)3  + 3NaClAl(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2Od. Ba + 2H2O → H2 + Ba(OH)2Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4+ Cu(OH)21,568n CO2 0,07 (mol)n0,5 0,16 0, 08 (mol)22, 4; NaOHn BaCl2 0, 25 0,16 0, 04 (mol) n Ba(OH)2 = 0,25a (mol);3,94n BaCO3 0, 02 (mol)197CO2 + NaOH → NaHCO30,07 0,080,07(mol)NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O0,070,010,01(mol)0,50,50,50,50,50,250,5nBaCO3  nBaCl2 nNa2CO3  nBaCO3trong hỗn hợp sau làm phản ứng không tồn tại Na2CO3, có dư BaCl2. nNaHCO3  nNa2CO3 hỗn hợp sau phản bội ứng bao gồm dư NaHCO3, hết0,5Ba(OH)2.9BaCl2 + Na2CO3  BaCO3  + 2NaCl0,01  0,01 0,01(mol)Ba(OH)2 + NaHCO3  BaCO3  + Na2CO3 + 2H2O0,25a  0,25a  0,25a  0,25a(mol)BaCl2 + Na2CO3  BaCO3  + 2NaCl0,25a  0,25a(mol) nBaCO3  0,25a + 0,25a = 0,02 – 0,01  a = 0,02Theo trả thiết:n sắt =0,50,2511,2= 0,2 mol; n HCl =0,8.0,55= 0,44 mol56 Fe FeO FeCl2+O2 , toFe   A  +HCl B + H2  + H2O FeCl3 Fe3O4 Fe2O3Bảo toàn nguyên tố H, được0,44  0,02.2nHCl =2nH2 +2nH2O  nH2O 0,2 (mol)2n =nH2O =0,2 (mol)Bảo toàn nguyên ổn tố O, được O/Am =mA =msắt +mO/A =11,2 +0,2.16 =14,4 (gam)Bảo toàn cân nặng, được 1điện thoại tư vấn số mol FeCl2 cùng FeCl3 thứu tự là x, y mol ( x, y  0)https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn0,50,50,255 x + y = 0,22x+3y=0,44Bảo toàn nguyên tố sắt cùng Cl, ta cókhi mang lại AgNO3 dư sẽ nhận được AgCl và Ag Fe(NO3)3 + Ag + 2AgCl3AgNO3 + FeCl2   0,160,16Bảo toàn nguyên tố Cl, được nAgCl= nHCl = 0,44 mol x 0,16 y 0, 040,25(mol)=> mét vuông = 0,44. 143,5 + 0,16. 108= 80,42 gam10call oxit sắt kẽm kim loại cần tìm là MO cùng số mol CuO với MO trong A theo thứ tự là a cùng 2a.Vì CO chỉ khử được hầu như oxit sắt kẽm kim loại thua cuộc nhôm trong dãy năng lượng điện hóabắt buộc tất cả 2 kỹ năng xảy ra:* Trường hợp 1: M lép vế nhôm trong hàng năng lượng điện hóatoCuO + CO   Cu + H2O aa(mol)otMO + CO  M + H2O 2a2a(mol)3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O82 3aa  3 a (mol)(mol)3M + 8HNO3  3 M(NO3)2 + 2NO + 4H2O82 3 .2a2a  3 .2a (mol)(mol)8 16 nHNO3  a a 0,15 33a = 0,018753,6 0,01875.80 M  16 56  M 402.0,01875 M là canxi  các loại vị Ca đứng trước Al* Trường vừa lòng 2: M đứng trước nhôm vào hàng điện hóatoCuO + CO   Cu + H2O aa(mol)3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O82 3aa  3 a (mol)(mol)MO + 2HNO3  M(NO3)2 + H2O2a  4a(mol)8n a 4a 0,15  a 0,0225 HNO3 33,6  0,0225.64 M  16 2.0,0225 M = 24M là Mg thỏa mãn nhu cầu.0, 0225. 23 V=. 22,4 = 0,336 lkhông nhiều.https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn0,250,250,250,250,250,250,250,50,256