ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 PHÒNG GD&ĐT ĐẠI THÀNH, BẮC GIANG NĂM

Đề kiểm soát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 6: Tìm một số biết 3/7 của nó bằng 5/2. Số kia là?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN LỚP. 6

(Thời gian có tác dụng bài bác 90′)

PHẦN I.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 phòng gd&đt đại thành, bắc giang năm

TRẮC NGHIỆM : Chọn cùng chép không thiếu thốn lời giải đúng tuyệt nhất vào bài bác làm cho những thắc mắc sau:(3 điểm)

1: Nếu thì x bằng:

A. 3 B.-3 C.-7 D.7

2: Giá trị của tích m.n2 cùng với m = 2; n = -3 là

A. -18 B.18 C.36 D.-36

3: Cho biết :

Số x, y phù hợp là:

A. x = – 20; y = – 4 B. x = – 20; y = 4

C.x = 20; y = 4 D. x = 20; y = – 4

4: Tìm số nguim x để x/3 = 27/x

A. x = 9 B.x = -9

C.x = 9 hoặc x = -9 D.x = 9 cùng x = -9

5: Kết quả của phxay nhân -1/4 . một nửa là:

6: Kết trái của phép tính:

A. 10 B.0

7: call A là tổng các số đối của những số 2/3; -1/4 ; -1/6 . khi kia 2.A có mức giá trị là:

8: Tính 5/6 của 30 là

A . 36 B.18 C.25 D.– 25

9: Tìm một trong những biết 3/7 của chính nó bằng 5/2. Số kia là:

10: Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. Hai góc kề nhau thì có tổng số đo bằng 1800

B.Hai góc phụ nhau thì có tổng số đo bằng 1800

C.Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng 1800

D.Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng 900

11: Cho nhì góc A, B bù nhau và ∠A – ∠B = 200. Số đo của góc A bằng:

A. 100º B.80º C.55º D.35º

12: Cho (I; R) điểm M nằm trên đường tròn (I; R) khi nào?

A. XiaoMi MI B.MI > R C.MI = R D.XiaoMi MI ≤ R

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1 (1.25 đ): Tìm số nguim x, biết:

a) (0,5 đ) b) (0,75đ)

2x – 35 = 3² . 5 2.│x+1│ – 3 = 5


Quảng cáo


Bài 2: (0,5 đ) Thực hiện nay phép tính bằng phương pháp hợp lý và phải chăng (trường hợp tất cả thể)

Bài 3: (0,75 đ) Trong các phân số dưới đây. Tìm phân số ko bằng những phân số còn lại

Bài 4: (0,5 đ) Tìm số nguyên ổn n để phân số sau có mức giá trị nguyên: n + 5/ n + 2

Bài 5: (0,5 đ) quý khách hàng An đi xe đạp từ bỏ công ty đến trường với vận tốc10 km/h hết 3/10giờ đồng hồ. khi về, bạn An giẫm xe cộ với vận tốc 12 km/h. Tính thời hạn An đi từ trường sóng ngắn về công ty.

Bài 6: () Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh Giỏi chiếm 2/9 số học sinch cả lớp, số học sinc trung bình chiếm 60% số học sinch còn lại.

Xem thêm: Ăn Gì Để Vào Con Không Về Mẹ, Thai Nhi Tăng Cân Vù Vù? Chế Độ Dinh Dưỡng Để Vào Con Chứ Không Vào Mẹ

a)Tính số học sinh mỗi loại.

b) Số học sinch Giỏi chiếm từng nào phần trăm số học sinh của cả lớp?

Bài 7: (0,5đ) Tính tỉ số của m với n biết:

a) m = 3cm; n = 5 cm

b) m = 0,7 tạ; n = 50kg.

Bài 8: (0,5 đ) Tính tổng:

Bài 9: (0,25 đ)Vẽ góc xÔy = 600 với tia Oz là phân giác của góc này

Bài 10: (1,25đ)

Trên một phần mặt phẳng bờ cất tia Ox vẽ 2 tia Oy, Oz làm thế nào cho góc xÔy = 1000, xÔz = 200.

a) (0,5đ) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia như thế nào nằm trong lòng nhì tia còn lại? Vì sao? Tính góc yÔz

b) (0,5đ) Vẽ Om là tia phân giác của góc yÔz. Tính góc zÔm?

c) (0,25đ)Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz; On là tia phân giác của góc yÔz’. Tính góc yÔz’ cùng mÔn