điểm chuẩn 2013: khối các trường công an nhân dân

Theo báo cáo từ Cục Đào tạo thành, Bộ Công an, điểm chuẩn chỉnh vào các trường trung cấp, hệ trung cung cấp phukienotocaocap.com năm 2014 không nhỏ, bao hàm khối, điểm chuẩn đạt tới mức 27 điểm.

Cụ thể:

* Trung cấp CSND I: Khối hận A: Nam 24,5, Nữ 26,5. Kăn năn A1: Nam 24,0; Nữ 26,5. Kân hận C: Nam 23,0; Nữ 27,0. Khối D1: Nam 21,0; Nữ 25,5.

Bạn đang xem: điểm chuẩn 2013: khối các trường công an nhân dân

* Trung cung cấp Chình họa gần cạnh vũ khí (Phía Bắc)

Kăn năn A: Nam 23,0; Nữ 26,0. Khối A1: Nam 21,5; Nữ 23,5. Khối hận C: Nam 22,5; Nữ 26,0. Khối D1: Nam 20,0; Nữ 24,0.

* Trung cấp CSND VI (Phía Bắc):

Kăn năn A: Nam 25,0; Nữ 26,5. Khối A1: Nam 22,5. Khối C: Nam 23,0; Nữ 26,5. Khối hận D1: Nam trăng tròn,5; Nữ 27,0.

* Trung cấp cho ANND I:

Khối A: Nam 23,0; Nữ 27,0. Kăn năn A1: Nam 22,0; Nữ 26,0. Khối C: Nam 19,5; Nữ 26,5. Kăn năn D1: Nam 21,0; Nữ 26,0.

* Trung cấp cho CSND II:

Khối A: Nam đôi mươi,5; Nữ 23,0. Kăn năn A1: Nam 22,0; Nữ 23,5. Khối hận C: Nam 17,5; Nữ 22,0. Kăn năn D1: Nam 18,0; Nữ 22,0.

* Trung cung cấp CSND III:

Kân hận A: Nam trăng tròn,5; Nữ 23,0. Khối hận A1: Nam 20,5; Nữ 23,0. Kân hận C: Nam 18,0; Nữ 22,5. Khối D1: Nam 18,5; Nữ 22,0.

* Trung cung cấp ANND II:

Kăn năn A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Khối A1: Nam 21,5; Nữ 25,0. Kân hận C: Nam 19,5; Nữ 24,0. Khối hận D1: Nam 18,5; Nữ 23,0.

Xem thêm: Cách Lách Bản Quyền Video Facebook, Youtube, Cách Lách Bản Quyền Âm Thanh Facebook, Youtube

* Trung cấp cho CSVT phía Nam:

Kăn năn A: Nam 19,5; Nữ 22,5. Kăn năn A1: Nam 20,5; Nữ 21,0. Kăn năn C: Nam 18,0; Nữ 21,5. Kăn năn D1: Nam 17,5; Nữ 20,5.

* Trung cấp cho CSND VI phía Nam:

Khối hận A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Khối A1: Nam 23,0; Nữ 24,5. Kân hận C: Nam 19,0; Nữ 23,5. Kân hận D1: Nam 19,0; Nữ 21,5.

* Hệ trung cung cấp Đại học tập PCCC: Miền Bắc: Nam 21,0; Nữ 25,0; Miền Nam: Nam 17,5; Nữ 23,0.

* Hệ trung cấp cho ĐH Kỹ thuật – Hậu cần:

Phía Bắc: Khối hận A: Nam 24,0; Nữ 26,0. Kân hận A1: Nam 22,0; Nữ 24,0. Phía Nam: Khối hận A: Nam 19,5; Nữ 23,0. Kân hận A1: Nam trăng tròn,5; Nữ 24,0.

* Giao thông tdiệt phía Bắc:

Khối A: Nam 23,5; Nữ 24,5. Kân hận A1: Nam 26,0. Khối C: Nam 23,0; Nữ 25,5. Kân hận D1: Nam trăng tròn,5; Nữ 24,0.

* Giao thông thủy Sài Gòn - Đồng bằng sông Cửu Long:

Khối hận A: Nam 19,5; Nữ 23,0. Khối hận A1: Nam 19,5; Nữ 22,5. Khối C: Nam 18,5; Nữ 22,0. Khối D1: Nam 16,0; Nữ 20,0.

Xem thêm: Fixed: A Network Cable Is Not Properly Plugged In Or May Be Broken On Windows 10

* Giao thông tdiệt Tây Nguyên ổn - Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ:

Kăn năn A: Nam 19,5; Nữ 24,0. Khối hận A1: Nam 24,5; Nữ 24,0. Khối C: Nam 16,0; Nữ 23,5. Kăn năn D1: Nam 16,0; Nữ 22,0.

* Các chăm ngành khác ở trong Trung cấp cho Chình họa sát giao thông (CS5):

Kăn năn A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Kăn năn A1: Nam 22,5; Nữ 25,0; Kân hận C: Nam 18,0; Nữ 23,0. Kân hận D1: Nam 18,0; Nữ 23,5 điểm


Chuyên mục: Blogs