Flamboyant là gì

very confident in your behaviour, and liking lớn be noticed by other people, for example because of the way you dress, talk, etc.:


Bạn đang xem: Flamboyant là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự phukienotocaocap.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.


We were never so flamboyant about these things in our time; we did it without so much talking about it.
We have suffered considerably as a result of these wide and sometimes flamboyant, generalisations about other industries which are then applied lớn the mining industry.
The money in credit unions is used by members not for the flamboyant material things of life but for furniture, holidays or household essentials.
We are masters of under-statement and sometimes, that habit is not understood by countries which are flamboyant & prefer lớn exaggerate.
I doubt very much whether this is a topic which can be dealt with by a general và flamboyant appeal.
We have sầu had some fairly flamboyant speeches about the kết thúc of local government and the undermining of local autonomy.
He makes them with a great giảm giá khuyến mãi of flippancy, and he made his declaration today in his usual flamboyant style.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên phukienotocaocap.com phukienotocaocap.com hoặc của phukienotocaocap.com University Press xuất xắc của những nhà cấp phép.


Xem thêm: Giảm Tới 70% Sản Phẩm Thời Trang Từ Format Giảm Giá 70 %, Format Giảm 70% Toàn Bộ Trang Phục Nữ

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập phukienotocaocap.com English phukienotocaocap.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Mua Bán Nhà Xã Bình Khánh Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Bán Đất Tại Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Blogs