Function là gì?

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Function là gì?

*
*
*

function
*

Function (Econ) Hàm số.+ Một phương pháp toán học ví dụ hoá mối contact thân các quý giá của một tập hợp các trở nên độc lập khẳng định giá trị các đổi thay dựa vào.
function hàm, hàm số; chức năng // tác dụng, vận hành
f. of bounded variation hàm gồm phát triển thành phân bị chặn f. of a complex(real) variable hàm thay đổi số phức thực f. of concentration (thống kê) hàm tập trung f. of dispersion (tân oán khiếp tế) hàm phân tán f. of exponential type hàm vẻ bên ngoài mũ f. of finite genus (giải tích) hàm có tương đương hữu hạn f. of f. hàm của hàm, hàm hợp f. of infinite type hàm kiểu dáng vô hạn, hàm hình dáng cực đại f. of limited variation hàm gồm biến phân bị chặn f. of maximun type hàm kiểu dáng cực đại, hàm hình trạng vô hạn f. of minimum type (giải tích) hàm đẳng cấp rất tiểu f. of position hàm lượng trí f. of random variable (xác suất) hàm cuả thay đổi ngẫu nhiên f. of singularities (giải tích) hàm những điểm kỳ lạ, nhân tố kỳ dị f. of support hàm tựa absolutely additive mix f. hàm tuyệt vời cùng tính absolute monotonic f. hàm solo điệu hay đối acylic f. hàm không tuần hoàn, hàm phi xilic adjustment f. (thống kê) đặc thù của tập phù hợp thống kê algebraic(al) f. hàm đại số alternate f. (đại số) hàm cụ phiên analytic(al) f. hàm giải tích antihyperbolic f. s. hàm hipebolic ngược antitrigonometric f. hàm lượng giác ngược arc-hyperbolic f.s hàm hipebolic ngược area f. hàm xác định diện tích (vào không khí Mincopxki) arithmetric f. hàm số học associated integral f. hàm ngulặng liên đới asympotic distribution f. hàm phân phối tiệm cận atomic mix f. hàm tập thích hợp nguyên tử automorphic f. hàm trường đoản cú đẳng cấu beta f. hàm bêta bicomplex f. hàm tuy vậy phức bicontinuous f. hàm tuy nhiên liên tục biharmonic f. hàm tuy nhiên điều hoà bijective f. hàm tuy vậy ánh bilinear f. hàm tuy vậy con đường tính Boolean f. hàm Bun bounded f. hàm bị chặn bounded set f. hàm tập bị chặn carries f. hàm mang characteristic f. hàm quánh trưng circular cylinder f. hàm trụ tròn circular cylindrial wave f. hàm sóng trụ tròn circulary symmetric f. hàm đối xứng tròn class f. hàm lớp closure f. hàm đóng close-to-convex f. hàm ngay gần lồi combinable f. hàm đúng theo được comparable f. hàm so sánh được complementary f. hàm bù (nghiệm đực biệt của một pmùi hương trình vi phân tuyến đường tính ko thuần nhất) complementary error f. hàm không đúng bù complete analytic f. hàm giải tích đầy đủ completely additive mix f. (giải tích) hàm tập phù hợp cộng tính trả toàn completely defined f. (súc tích học) hàm khẳng định mọi nơi complex f. hàm số phức complex velocity f. hàm gia tốc phức composite f. (giải tích) hàm hợp computable f. (ngắn gọn xúc tích học) hàm tính được concave f. hàm lõm confluent hypergeometric f. (giải tích) hàm rất bội suy biến conical f. hàm cônic conjugate f.s hàm liên hợp conjugate harmonic f.s (giải tích) hàm điều hoà liên hợp content f. hàm dung tích contiguous hypergeometric f.s hàm vô cùng bội tiệm cận continuous f. hàm liên tục control f. hàm kiểm tra control-allowable f. hàm tinh chỉnh và điều khiển mang đến phép convex f. hàm lồi coordinate f. hàm toạ độ cost f. hàm giá chỉ (trị) countable additive sầu phối f. hàm tập phù hợp cộng tính đếm được covariance f. hàm hiệp pmùi hương sai criterion f. hàm tiêu chuẩn cumulant generating f. (xác suất) hàm sinh tích luỹ cumulative sầu frequency f. hàm tần số tích luỹ cyclotomic f. hàm phân chia vòng tròn cylindrical f.s hàm trụ hàm Betsen decision f. (thống kê) hàm quyết định decreasing f. hàm giảm demvà f. (thống kê) hàm nhu cầu mật độ trùng lặp từ khóa f. hàm tỷ lệ, tỷ lệ phân phối derived f. hàm dẫn suất determining f. (giải tích) hàm xác định developable f. hàm khai triển được differentiable f. hàm đem vi phân được digamma f. hàm đigama discontinuous f. (giải tích) hàm con gián đoạn discriminant f.(thống kê) hàm phân biệt disspation f. hàm tiêu tán distance f. hàm khoảng cách distribution f. hàm phân phối dominant f. hàm số trội doubly periodic f. hàm song tuần hoàn drriving f. hàm đầy elementary f. hàm sơ cấp elementary symmetric f. hàm đối xứng có bản elementary transcendental f. hàm khôn xiết việt sơ cấp elliptic(al) f. hàm eliptic elliptic(ai) cylinder f. hàm trụ eliptic elliptic modular f. hàm môđunla eliptic energy f. hàm năng lượng entrire f. (giải tích) hàm nguyên entrire f. of zero type hàm ngulặng nhiều loại rất tiểu entrire rational f. hàm hữu tỷ nguyên envolope f. hàm bao equimeasurable f. hàm đồng đẳng đo được eror f. hàm không đúng số, hàm độ sai, tích phân Tỷ Lệ sai số (y=erfx, y=erfcx, y=erfix) even f. hàm chẵn expenditure f. hàm bỏ ra phí explicit f. hàm hiện expomential f. hàm mũ factorable f. hàm nhân tử hoá được factorial f. hàm giai thừa finite f. hàm hữu hạn flow f. (giải tích) hàm dòng force f. ráng vị, hàm lực forcing f. hàm cưỡng bức không tính tiền f. hàm từ bỏ do frequency f. hàm tần số frequency distribution f. hàm tỷ lệ, mật độ phân phối gamma f. hàm gama general recursive sầu f. hàm đệ quy toàn phần generating f. hàm sinh Hamiltonian f. (thứ lí) hàm Haminton harmonic f. hàm điều hoà holomorphic f. hàm chỉnh hình, hàm giải tích homogeneous f. hàm thuần nhất homographic f. hàm đối kháng ứng hyperbolic f. (giải tích) hàm hypebolic hyperbolic inverse f. hàm hypebolic ngược hyperconical f. hàm hết sức nón hyperelliptic f. hàm khôn xiết eliptic hypergeometric f. hàm cực kỳ bội hyperharmonic f. hàm khôn cùng điều hoà implicit f. hàm ẩn impulse f. hàm xung incomplete beta f. (giải tích) hàm bêta khuyết incomplete gamma f. (giải tích) hàm gama khuyết incomplete defined f. (xúc tích và ngắn gọn học) hàm khẳng định ko trả toàn increasing f. hàm tăng independent f.s (giải tích) hàm độc lập indicator f. hàm tiêu chuẩn của hàm nguyên initial f. (lô ghích học) ngulặng hàm injective f. hàm solo ánh integrable f. (giải tích) hàm khả tích integral f. of mean tyoe (giải tích) hàm ngulặng nhiều loại chuẩn tắc integral algebraic f. hàm đại số nguyên integral transcendental f. hàm hết sức việt nguyên interior f. (giải tích) hàm trong interval f. (giải tích) hàm khoảng chừng cách inverse f. (giải tích) hàm ngược inverse circular f. hàm vòng ngược, hàm vị giác ngược inverse hyperbolic f. hàm hypebolic ngược inverse trigonometric f. hàm lượng giác ngược, hàm vòng ngược irrational f.

Xem thêm: " Máy Bear Hmj - Máy Trộn Và Nhồi Bột Bear


Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Về Quân Đội Tuyển Nữ Mới Nhất, Danh Sách Các Trường Quân Đội


hàm vô tỷ
iterated f. hàm lặp iterative sầu impedance f. hàm tổng trsống lặp jum f. (điều khiển học) hàm bước nhảy kernel f. (giải tích) hàm hạch known f. hàm đang biết lacunary f. hàm tổng Lagrangian f. (vật dụng lí) hàm Lagrăng, vắt cồn lực lifting f. hàm nâng limited f. hàm bị chặn linear f. hàm con đường tính linear integral f. hàm nguim tuyến đường tính locally constant f. hàm hằng địa phương logarithmic f. hàm lôga logarithmic trigonometric f. hàm lôga lượng giác logarithmically convex f. hàm bao gồm lôga lồi logical f. (ngắn gọn xúc tích học) hàm lôgic logistic f. (toán tởm tế) hàm lôgittic loss f. hàm tổn định thất many-valued f. (giải tích) hàm đa trị mapping f. (giải tích) hàm ánh xạ measure f. (giải tích) độ đo measurable f. hàm đo được meromorphic f. (giải tích) hàm phân hình metaharmonic f. hàm mêta điều hoà minimal f., minimun f. hàm rất tiểu modular f. hàm môđunla moment generating f. hàm sinh các mômen monodrome f. hàm đối kháng đạo monogenic analytic f. (giải tích) hàm giải tích 1-1 diễn monogenic f. of complex variable (giải tích) hàm thay đổi phức đơn diễn monotone f. (giải tích) hàm đơn điệu multikhung f. hàm nhiều trị multilinear f. hàm nhiều tuyến đường tính multiple f. hàm bội multiple valued f. hàm đa trị multiplicative sầu f. hàm nhân tính multivalent f. hàm nhiều diệp multivalued f. hàm đa trị natural trigonometrical f. hàm lượng giác tự nhiên negatively infinite f. hàm âm Khủng vô hạn non-analytic f. hàm không giải tích non-differentiable f. hàm ko khả vi nn-negative sầu additive f. hàm cùng tính ko âm non-periodic f. hàm không tuần hoàn non-uniform f. hàm không đối chọi trị normal f. hàm chuẩn chỉnh tắc normalized orthogonal f.s hàm trực giao chuẩn hoá null f. hàm không numerical f. hàm bằng số objective sầu f. (lý thuyết trò chơi) hàm mục tiêu odd f. hàm lẻ one-valued f. (giải tích) hàm đối kháng trị operator f. hàm toán thù tử order f. hàm sản phẩm tự orthogonal f.s. hàm trực giao oscillating f. hàm dao động parabolic(al) cylinder f. hàm trụ parabolic partial f. hàm cỗ phận partial recursive f. hàm đệ quy bộ phận partition f. hàm phân hoạch pattern f. hàm sơ thứ (dùng để làm tính các bạn dạng bất biến) periodie f. hàm tuần hoàn p-harmonic f. hàm p- điều hoà phase f. hàm pha phi f. hàm phi (của Ơle) piecewise continuous f. hàm tiếp tục từng mảnh piecewise regular f. hàm chính quy từng mảnh plurisubharmonic f. hàm nhiều điều hoà dưới point f. (giải tích) hàm điểm polygonal f. hàm nhiều giác polyharmonic f. hàm đa điều hoà possibility f. hàm khả năng positive f. hàm dương positive sầu definite energy f. hàm năng lượng xác định dương positive real f. hàm thực dương positively infinite f. hàm dương to vô hạn potential f. cầm cố vị, hàm lực, đa điều hoà power f. (thống kê) hàm lực lượng primitive f. hàm nguyên ổn thuỷ propagation f. hàm truyền propositional f. hàm mệnh đề pseudoanalytic f. hàm giả giải tích pseudo-periodic f. hàm mang tuần hoàn purely discontinuous set f. hàm tập hòa hợp thuần con gián đoạn quasi-nanlytic f. hàm tựa eliptic quasi-periodic f. hàm tựa tuần hoàn quaternion f. hàm quatenion radical f. hàm căn random f. (xác suất) hàm ngẫu nhiên randomized decision f. hàm đưa ra quyết định đã thốt nhiên hoá rational f. hàm hữu tỷ rational fractional f. hàm phân hữu tỷ rational integral f. hàm nguyên hữu tỷ reactance f. hàm năng lượng điện kháng real-valued f.(giải tích) hàm lấy quý hiếm thực reciprocal f. hàm thuận nghịch recursive sầu f. hàm đệ quy reduced characteristic f. hàm đặc thù rút ít gọn regular f. hàm đều regular f. of a complex variable hàm biến chuyển phức đều relate f.s các hàm phú thuộc remainder f. hàm những số dư ring f. hàm vành risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm saddle f. hàm lặng ngựa schlicht f. hàm (giải tích) đối kháng diệp self-impedance f. hàm từ trở semi-continuous f. hàm nửa liên tục sequential risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm liên tiếp set f. (giải tích) hàm tập hợp signal f. hàm vết, hàm xicnum simple (analytic) f. hàm (giải tích) 1-1 diệp single-valued f. hàm đối chọi trị singly periodic f. hàm tuần hoàn đơn singular f. hàm kỳ dị sinusoidal f. hàm sin slope f. hàm dốc smooth f. (thống kê) hàm trơn, hàm được bình dị source f. hàm nguồn, hàm Grin spectral f. hàm phổ spherical wave f. hàm sóng cầu spheroidal wave f. hàm sóng phỏng cầu square-integrable f. hàm bao gồm bình phương thơm khả tích step f. (giải tích) hàm bậc thang; (điều khiển và tinh chỉnh học) phần trăm đưa tiếp stored energy f. hàm biến dị năng lượng stream f. hàm dòng găng tay f. hàm ứng suất stroke f. (xúc tích và ngắn gọn học) hàm Sefơ subharmonic f. hàm vô cùng điều hoà supply f. (thống kê) hàm cung cấp symmetric(al) f. (giải tích) hàm đối xứng temperate f. hàm tăng chậm temperature f. (giải tích) hàm nhiệt độ độ chạy thử f. (thống kê) hàm (tiêu) chuẩn tetrahedral f. hàm tứ diện totally additive phối f. hàm tập hòa hợp trọn vẹn cộng tính transcendental f. hàm hết sức việt transfer f. hàm truyền trial f. (giải tích) hàm đại lý (trực thuộc không khí cơ sở) trigonometric(al) f.s hàm vị giác triply periodic f. hàm tam tuần hoàn truth f. (ngắn gọn xúc tích học) hàm đúng typically-real f. (giải tích) hàm thực điển hình unbounded f. (giải tích) hàm không bị chặn unisize f. hàm 1-1 trị uniformly best desision f. (thống kê) hàm đưa ra quyết định xuất sắc hầu hết nhất unit step f. hàm cầu thang solo vị univalent f. (giải tích) hàm đối chọi diệp universal f. (logic học) hàm utility f. hàm lợi ích varied flow f. hàm dòng biến vector f. (giải tích) hàm vectơ vector wave sầu f. hàm sóng vectơ wave f. hàm sóng weight f. (thống kê) hàm trọng lượng zeta f. (giải tích) hàm zeta zonal hyperspherical f. hàm siêu cầu đớichức năngadministrative sầu function: tính năng hành chánhcommercial function: tác dụng thương thơm mạicontrol function: tính năng kiểm soátdistribution function: tác dụng phân phốiexecutive sầu function: tính năng hành chánhfunction bond: trái khoán chức năngfunction key: phím chức năngfunction of a product: tính năng của một sản phẩmfunction of exchange: tính năng đàm phán (của tiền tệ)implicit function: tính năng nội tạiinvestment function: tính năng đầu tưlimited function wholesaler: công ty bán buôn tất cả tính năng hạn chếmain function of a product: tác dụng thiết yếu của sản phẩmmarketing function: tác dụng của tiếp thịselling function: chức năng tiêu thụsupply function: chức năng cung ứngtab function: tác dụng lập bảnghàmAndo-Modigliani consumption function: hàm chi tiêu và sử dụng Ando-ModiglianiCES production function: lượng chất thêm vào CES (bao gồm thông số đàn hồi và co dãn sửa chữa thay thế không đổi)Cobb-Douglas expenditure function: hàm tiêu chí Cobb-DouglasCobb-Douglas production function: hàm thêm vào Cobb-DouglasCobb-Douglas utility function: hàm tiện ích Cobb-DouglasDouglas" production function: hàm số cung ứng DouglasFriedman"s money demand function: hàm cầu tiền FriedmanHicksion demand function: hàm cầu HicksionKaldor saving function: hàm tiết kiệm KaldorLucas aggregate supply function: Hàm cung gộp Lucasadditively separable utility function: hàm tác dụng tách bóc được cộng tínhadjustment function: hàm số điều chỉnhaggregate production function: hàm tổng sản xuấtaggregate production function: hàm tổng sản lượngalgebraic (al) function: hàm đại sốalgebraical function: hàm đại sốassociation function: hàm số liên đớiaverage cost function: hàm ngân sách trung bìnhaverage function: hàm trung bìnhbounded function: hàm bị chặn (giới nội)characteristic function: hàm quánh trưngcircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số chi tiêu và sử dụng làng hộicomparison function: hàm số so sánhcompensated dem& function: hàm cầu đền rồng bùcompound function: hàm số phức tạpconditional factor dem& function: hàm cầu bao gồm điều kiện mang lại yếu tố sản xuấtconditional probability density function: hàm mật độ Phần Trăm tất cả điều kiệnconsumer"s demvà function: hàm cầu cho người tiêu dùngconsumption function: hàm tiêu dùngconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm liên tụccontinuous function: hàm số liên tụccontinuous probability function: hàm xác suất liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số tầm giá tổn. criterion function: hàm (số) phân biệtcumulative sầu distribution function: hàm phân phối hận xác suấtcumulative probability function: hàm tỷ lệ tích lũydemand for money function: hàm cầu tiền tệdem& function: hàm số nhu cầudemand function: hàm cầudensity function: hàm số tỷ lệ (trong thống kê)dependent function: hàm số tương quandirect utility function: hàm hiệu dụng trực tiếpdiscrete function: hàm số không liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexpenditure function: hàm bỏ ra tiêuexplicit function: hàm hiệnexponential function: hàm mũexport flow function: hàm số lưu lượng xuất khẩuexport function: hàm xuất khẩufixed coefficients production function: hàm phân phối với hệ số vậy địnhglobal maximum of a function: cực lớn tổng thể của hàm sốglobal minimum of a function: cực tiểu cục bộ của hàm sốhabit- creating demvà function: hàm cầu tập tiệm (tiêu dùng)habit- creating demand function: hàm cầu tạo ra tập quán (tiêu dùng)habit-creating demvà function: hàm cầu tạo vì chưng tập tiệm (tiêu dùng)hicksian demvà function: Hàm cầu Hickshomogeneous production function: hàm cung ứng thuần nhấtimplicit function: hàm số ẩnimport function: hàm nhập khẩuindirect objective function: hàm phương châm loại gián tiếpindirect utility function: hàm có lợi gián tiếpindirect utility function: hàm tác dụng gián tiếpinput demvà function: hàm cầu yếu tố đầu vàoinvestment dem& function: hàm cầu đầu tưinvestment function: hàm số đầu tưlinear production function: hàm cung ứng con đường tínhlong run cost function: hàm chi phí lâu năm hạnmarket demand function: hàm cầu thị trườngmonotonic function: hàm 1-1 điệu, không biến chuyển hóaproduction function: hàm sản xuấtproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền giá trị của hàm sốreaction function: hàm phản bội ứngrevenue function: hàm thu nhậpsales response function: hàm số phản nghịch ứng tiêu thụsaving function: hàm ngày tiết kiệmsaving function: hàm số huyết kiệmshort run cost function: hàm ngân sách ngắn thêm hạnsocial welfare function: hàm phúc lợi an sinh xã hộisocial-welfare function: hàm số phúc lợi an sinh xóm hộisubhomogeneous production function: hàm cấp dưỡng thuần độc nhất vô nhị dướisuperhomogeneous production function: hàm sản xuất đơn thuần hay đốisupply function: hàm số cung ứngsupply function: hàm cungsurface of a function level: phương diện mức của hàm sốtax function: hàm số thuếuncompensated dem& function: hàm cầu không được đền bùutility function: hàm số hiệu dụngutility function: hàm lợi íchzeros of a function: không điểm của hàm sốzeros of a quadratic function: điểm ko của hàm bậc haihàm sốDouglas" production function: hàm số tiếp tế Douglasadjustment function: hàm số điều chỉnhassociation function: hàm số liên đớicircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số chi tiêu và sử dụng làng hộicomparison function: hàm số so sánhcompound function: hàm số phức tạpconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm số liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số giá tiền tổndemand function: hàm số nhu cầudensity function: hàm số mật độ (vào thống kê)dependent function: hàm số tương quandiscrete function: hàm số ko liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexport flow function: hàm số giữ lượng xuất khẩuglobal maximum of a function: cực to toàn thể của hàm sốglobal minimum of a function: rất tiểu toàn bộ của hàm sốimplicit function: hàm số ẩninvestment function: hàm số đầu tưproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền quý giá của hàm sốsales response function: hàm số làm phản ứng tiêu thụsaving function: hàm số huyết kiệmsocial-welfare function: hàm số phúc lợi an sinh xóm hộisupply function: hàm số cung ứngsurface of a function level: phương diện mức của hàm sốtax function: hàm số thuếutility function: hàm số hiệu dụngzeros of a function: không điểm của hàm sốnhiệm vụtrách nát nhiệm o chức năng; hàm, hàm số § chemical function : chức năng hóa học § partition function : hàm phân bố § transfer function : hàm truyền § velocity function : hàm số vận tốc § velođô thị depth function : hàm số tốc độ - độ sâu § wave function : hàm sóng
Chuyên mục: Blogs