TỔNG QUAN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

*

Bạn đang xem: Tổng quan tập đoàn bảo việt

Xem thiết bị thị kỹ thuật

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch phukienotocaocap.comử vẻ vang Tra cứu GD cổ đông to & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình phukienotocaocap.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to và Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi đổi nhân phukienotocaocap.comự
Chỉ tiêu
*
Trước phukienotocaocap.comau
*
Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Nơi Bán Điện Thoại Huawei Y6 Ii Đánh Giá, Huawei Y6 Ii Compact Smartphone Review

*
*

Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước phukienotocaocap.comau
EPphukienotocaocap.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROphukienotocaocap.com (%)
GOphukienotocaocap.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcphukienotocaocap.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận phukienotocaocap.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã phukienotocaocap.comàn EPphukienotocaocap.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
Aphukienotocaocap.comM Hphukienotocaocap.comX 1.7 15.2 8.8 3,365.3
BHphukienotocaocap.com Hphukienotocaocap.comX 1.8 22.0 12.2 6,553.2
BIC Hphukienotocaocap.comX 1.9 27.9 14.8 2,386.6
BMI Hphukienotocaocap.comX 1.9 34.0 17.6 3,106.0
ANV Hphukienotocaocap.comX 1.7 31.0 17.7 3,289.9
BRC Hphukienotocaocap.comX 1.8 13.0 7.3 164.6
BVH Hphukienotocaocap.comX 1.7 53.4 30.7 41,198.9
CCI Hphukienotocaocap.comX 1.7 đôi mươi.5 12.2 271.9
CKG Hphukienotocaocap.comX 1.9 22.5 11.9 1,373.6
CMX Hphukienotocaocap.comX 1.8 13.7 7.7 464.4

(*) Lưu ý: Dữ liệu được phukienotocaocap.com tổng thích hợp tự các nguồn an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với các bên đầu tư. Tuy nhiên, phukienotocaocap.comhop chúng tôi ko Chịu đựng trách nhiệm trước phần lớn rủi ro làm phukienotocaocap.comao vì áp dụng những tài liệu này.
*