Giá đất đà lạt 2019

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 05/2019/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày trăng tròn tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐĐÀ LẠT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2014/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 12 NĂMnăm trước CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG.

Bạn đang xem: Giá đất đà lạt 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn uống cứ Luật Tổ chức chính quyền địaphương thơm ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn uống cứ đọng Luật Đất đai ngày 29 tháng11 năm 2013;

Căn cđọng Nghị định số 44/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước nguyên tắc về giá bán đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 mon 1một năm 2014 của Chính phủmức sử dụng về khung giá chỉ đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CPhường. ngày 06 tháng 01 năm 2017của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung một trong những nghị định nguyên lý chi tiết thực hành LuậtĐất đai;

Căn uống cứ Thông tư số36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Sở Tài nguyên ổn với Môi trường quy địnhchi tiết phương pháp định vị đất; chế tạo, điều chỉnh giá đất; định giákhu đất ví dụ với hỗ trợ tư vấn xác minh giá bán đất;

Căn uống cứ Nghị quyết số124/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm năm trước của Hội đồng dân chúng tỉnh giấc về việctrải qua Bảng giá đất nền năm 2015 áp dụng đến chu kỳ 5 năm (2015 - 2020) trên địabàn tỉnh giấc Lâm Đồng;

Thực hiện nay Văn bản số 82/HĐND ngày13 mon 3 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh về bài toán thống tốt nhất Bảng giá đất điều chỉnh năm 2019 bên trên địa phận thànhphố Đà Lạt, Bảo Lộc với những huyện: Lạc Dương, Đam Rông, Di Linch, Đạ Huoai phong, Đạ Tẻh, Cát Tiên;

Theo ý kiến đề nghị của Giám đốc Ssống Tàinguyên ổn cùng Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. thay đổi giá đất sinh sống của một trong những đoạn đường trongdanh mục Bảng tỷ giá của đất nền ở trên đô thị (Mục III) bên trên địa bàn thị trấn Đà Lạt, tỉnhLâm Đồng phát hành dĩ nhiên Quyết định số 69/2014/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 19 mon 12 năm2014 của Ủy ban dân chúng thức giấc Lâm Đồng phát hành Bảng giá các nhiều loại khu đất trên địabàn các thị xã, thị trấn Bảo Lộc cùng thành phố Đà Lạt, thức giấc Lâm Đồng (dưới đây gọitắt là Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh Lâm Đồng).

(Chihuyết theo Phụ lục gắn thêm kèm).

Xem thêm: HướNg DẫN Cách Xóa Tin Nhắn Zalo Vĩnh Viễn Mà BạN Nên BiếT

Điều 2.

1. Quyết địnhnày còn có hiệu lực thi hành sau 10 ngày Tính từ lúc ngày ký kết phát hành cùng là 1 trong những bộ phậnko bóc tách tách Quyết định số 69/2014/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban dân chúng thức giấc Lâm Đồng;

2. Giá khu đất điều chỉnh trên Điều 1 Quyếtđịnh này sửa chữa thay thế tỷ giá của đất nền của những tuyến đường, đoạn đường có thuộc số thiết bị trường đoản cú,tên thường gọi, thuộc địa bàn trong Bảng giá đất nền ở trên đô thị (Mục III) trên địa bànthị thành Đà Lạt ban hành cố nhiên Quyết định số 69/2014/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy bannhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồngquần chúng và Ủy ban quần chúng. # tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguim cùng Môi trường,Tài thiết yếu, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thành phố ĐàLạt; Thủ trưởng những tổ chức với cá nhân tất cả liên quan chịu trách rưới nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận: - Văn chống Chính phủ; - Website Chính phủ; - Sở Tài nguim cùng Môi trường; - Sở Tài chính; - Cục Kiểm tra văn uống phiên bản (Sở Tư pháp); - TTTU, TTHĐND tỉnh; - Đoàn ĐBchính phủ quốc hội đơn vị thức giấc Lâm Đồng; - CT, các PCT Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Ssinh sống Tư pháp; - Trung trung ương Công báo tỉnh; - Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh; - Như Điều 3; - LĐ cùng CVVP Đoàn ĐBchính phủ quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; - Cổng lên tiếng điện tử tỉnh giấc Lâm Đồng; - Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng; - Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đoàn Văn uống Việt

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở CỦA MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG TRONG DANH MỤCBẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ (MỤC III) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT BAN HÀNH KÈMTHEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2014/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG(Đính kèm Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnhLâm Đồng)

STT

Tên đơn vị chức năng hành thiết yếu, khu vực, con đường, đoạn đường

Giá đất (1.000 đ/m2)

1.1

Ánh Sáng

Lê Đại Hành

Nguyễn Vnạp năng lượng Cừ

4.910

1.2

Ánh Sáng

Nhánh phía trong

3.190

1.3

Ba Tháng Hai

Khu Hòa Bình

Ngã cha Nguyễn Văn uống Cừ (đơn vị số 145 (số cũ 69), đơn vị 154 (số cũ 114) (thửa 1 tờ 10 p1 và thửa 500 tờ 45 p5)

15.720

1.4

Hải Thượng

Đường 3 tháng 2

Tô Ngọc Vân

10.810

1.5

Khu Hòa Bình

Trọn con đường tất cả Khu Vực bến xe pháo nội thành

21.770

1.6

Lê Đại Hành

Trần Quốc Toản

Khu Hòa Bình

15.720

1.7

Lê Thị Hồng Gấm

Trọn đường

9.070

1.8

Lý Tự Trọng

Trọn Đường

4.290

1.9

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Trọn đường

11.790

1.10

Nguyễn Biểu

Nhánh 3 tháng 2 xuống Phan Đình Phùng (thửa 236 và thửa 238, tờ bạn dạng vật số 07)

Đến thửa 137 với thửa 138, tờ bạn dạng thứ số 07

2.790

1.11

Nguyễn Biểu

Nhánh Trương Công Định xuống Phan Đình Phùng (thửa 87 với thửa 98, tờ phiên bản đồ số 07)

Đến thửa 76, 46; tờ phiên bản đồ 07)

2.840

1.12

Nguyễn Chí Thanh

Khu Hòa Bình (thửa và thửa số 332, tờ phiên bản thiết bị số 07)

Hết Khách sạn Ngọc Lan, Đình Ánh Sáng (cho đến khi kết thúc thửa 4 và thửa số 32, tờ phiên bản thiết bị số 12)

15.720

1.13

Nguyễn Chí Thanh

Giáp Khách sạn Ngọc Lan hết Đình Ánh Sáng (tự thửa 248 (tờ bđ 11) và thửa 31 (tờ bđ 12)

Nguyễn Vnạp năng lượng Cừ (cho thửa 193 và thửa 297 (tờ bạn dạng trang bị số 11)

11.790

1.14

Trần Quốc Toản (Nguyễn Thái Học cũ)

Trọn đường

14.520

1.15

Nguyễn Thị Minh Khai

Trọn đường

19-960

1.16

Nguyễn Văn Cừ

Trọn đường

11.340

1.17

Nguyễn Văn uống Trỗi

Đầu đường (Khu Hòa Bình) tự thửa 259 với thửa 116, tờ bđ số 03

Đường Lên nhà thời thánh Tin Lành & Hết khách sạn Á Đồng (mang lại thửa 293 (tờ bđ 03) và thửa số 46 (tờ bđ số 13)

10.580

1.18

Phan Bội Châu

Đầu mặt đường (trường đoản cú thửa 142 (tờ bđ số 04) và thửa số 06 (tờ bđ số 08)

Lê Thị Hồng Gấm (KS việt Hà + Vũ Tuấn) (mang lại thửa số 69, 79; tờ bđ số 08)

12.290

1.19

Phan Bội Châu

Đoạn sót lại (trường đoản cú thửa 85,140, tờ bđ số 08)

Đến thửa số 03, tờ bđ số 05 với thửa số 12, tờ bạn dạng đồ vật số 09

8.600

1.20

Phan Nlỗi Thạch

Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ thửa 36, 39, tờ bđ số 11)

Ngã ba Thủ Khoa Huân (mang lại thửa 109, 67; tờ bđ số 11)

8.850

1.21

Phan Đình Phùng

Đường Ba Tháng Hai (trường đoản cú thửa 38, tờ bđ số 06 và thửa 11 tờ bđ số 27)

Ngã bố Trương Công Định, bên số 80 (cho thửa 216 với thửa số 161, tờ bđ số 03)

12.730

1.22

Tản Đà

Trọn đường

7.230

1.23

Tăng Bạt Hổ

1.24

Tăng Bạt Hổ (Đường chính)

Khu Hòa Bình (từ bỏ thửa 25 cùng thửa số 43, tờ phiên bản đồ số 07)

Nhà số 5 (số cũ 1), nhà số 14 (số cũ 18) Tăng Bạt Hổ (đến thửa số 382 cùng thửa số 16; tờ bđ số 07)

15.350

1.25

Tăng Bạt Hổ (Đường chính)

Đoạn sót lại (trường đoản cú thửa 418, tờ bđ số 07 và thửa số 288, tờ bđ số 03)

Đến thửa số 271 cùng thửa số 273, tờ bđ số 03)

10.960

1.26

Tăng Bạt Hổ (Đường nhánh 1)

Trọn nhánh tính trường đoản cú bên 12 Trương Công Định (từ bỏ thửa 15 với thửa số 335, tờ bđ số 07)

Đến thửa số 67 cùng thửa số 122, tờ bđ số 07

13.150

1.27

Tăng Bạt Hổ (Đường nhánh 2)

Trọn nhánh tính trường đoản cú đơn vị 30 Trương Công Định (tự thửa số 411, tờ bđ số 07 và thửa 280, tờ bđ số 03)

Đến thửa số 57 cùng thửa số 60, tờ bđ số 07

10.960

1.28

Thủ Khoa Huân

Trọn đường

7.640

1.29

Tô Ngọc Vân

Cầu Hải Thượng (thửa 5001, từ bỏ bđ số 27)

Cầu Tản Đà (mang đến thửa 49, tờ phiên bản vật dụng số 25)

4.650

1.30

Tô Ngọc Vân

Cầu Tản Đà (thửa 999, tờ bđ số 02)

Hết bên 142 Tô Vân (cũ là không còn phía đằng sau công ty 143 Phan Đình Phùng) đến khi hết thửa 131, tờ bđ số 03

3.580

1.31

Trương Công Định

Từ đầu đường (trường đoản cú thửa 129, 175, tờ bđ số 07)

Nhánh 2 Tăng Bạt Hổ (công ty số 30) mang lại thửa 60 và thửa số 98, tờ bđ số 07

14.740

1.32

Trương Công Định

Nhánh 2 Tăng Bạt Hổ (thửa số 57 với 87, tờ bđ số 07)

Cuối đường (thửa 210, 216, tờ bđ số 03)

11.340

2

PHƯỜNG 2

2.1

An Dương Vương

Đầu mặt đường Phan Đinch Phùng (từ thửa 198, 128, tờ bđ số 06)

Vào sâu 500 mét (nhà số 60 (số cũ 16), công ty số 51 (số cũ 33) mang lại thửa 170 tờ bđ số 04 cùng hết thửa 129, tờ bđ số 02

4.610

2.2

An Dương Vương

Đoạn còn lại (từ bỏ thửa 170 cùng thửa số 172, tờ bđ số 04)

Đến thửa 141 và thửa 191, tờ bđ số 01

3.410

2.3

Bùi Thị Xuân

Nguyễn Thái Học (trường đoản cú thửa số 13 tờ bđ số 09 với thửa số trăng tròn, tờ bđ số 16)

Hết bên 226A (số cũ 50) - Ngã tía Thông Thiên Học (đến thửa 15 tờ bđ số 08 cùng thửa số 221 tờ bđ số 02)

9.440

2.4

Bùi Thị Xuân

Đoạn còn lại (từ thửa 533 tờ bđ số 21 cùng thửa số 15 tờ bđ số 08)

Đến thửa số 353 tờ bđ số 21 và thửa tiên phong hàng đầu tờ bđ số 18

9.830

2.5

Cổ Loa

Trọn đường

1.890

2.6

Đinc Tiên Hoàng

Trọn đường

9.440

2.7

Lý Tự Trọng

Trọn đường

4.290

2.8

Mai Hoa Thôn

Trọn đường

2.610

2.9

Nguyễn Công Trứ

Nhà số 47 (số cũ 3G) Nguyễn Công Trứ đọng (từ bỏ thửa 353 cùng thửa số 351, tờ bđ số 21)

Ngã tía Lý Nam Đế (cho thửa số 92 tờ bđ số 21 cùng thửa số 62 tờ bđ số 01)

9.260

2.10

Nguyễn Công Trứ

Ngã tía Lý Nam Đế (trường đoản cú thửa 94 tờ bđ số 21 và thửa số 61 tờ bđ số 01)

Xô Viết Nghệ Tình (mang lại thửa hàng đầu tờ bđ số 22 và thửa số 22 tờ bđ số 01; thửa số 01 tờ bđ số 22 và thửa hàng đầu tờ bđ số 17)

6.480

2.11

Nguyễn Lương Bằng

Phan Đình Phùng

An Dương Vương

4.110

2.12

Nguyễn Thị Nghĩa

Bùi Thị Xuân (Labởi vì bia cũ) (từ thửa 11 tờ bđ 19 với thửa 79 tờ 12)

Hết lô 11 (đất bà Phạm Thị Nhứt) khu vực quy hoạch Công viên Vnạp năng lượng hóa với thành phố (thửa 36 với thửa 218, tờ bđ 12)

5.110

2.13

Nguyễn Thị Nghĩa

Đoạn sót lại (thửa 33, 218, tờ bđ 12)

3.930

2.14

Nguyễn Văn uống Trỗi

Đầu mặt đường (Khu Hòa Bình)

Đường Lên thánh địa Tin Lành và Hết hotel Á Đông (cho thửa 293 (tờ bđ 03) với thửa số 46 (tờ bđ số 13)

10.580

2.15

Nguyễn Văn uống Trỗi

Đoạn còn sót lại (thửa 46 tờ bđ 13 và thửa số 432 tờ 10)

thửa 392 tờ bđ 6 với thửa 58 tờ 10

7.080

2.16

Phan Đình Phùng

Ngã ba Trương Công Định, bên số 80 Trương Công Định (thửa 233, 270, tờ 13)

Hết công ty 271, bên 210 Phan Đình Phùng (thửa 348 tờ bđ 6 với thửa 34 tờ 10)

12.730

2.17

Phan Đình Phùng

Giáp công ty 271, bên 210 (thửa 346 tờ bđ 6 với thửa số 32 tờ bđ số 10)

La Sơn Phu Tử (thửa 35 tờ 17 và thửa 1 tờ bđ 3)

9.900

2.18

Thông Thiên Học

Bùi Thị Xuân (thửa 533 tờ 21 với thửa 221 tờ 2)

Hết cổng Tỉnh Đội (Nhà số cửu, Nhà số 36 (số cũ 2), mặt đường nhánh) (thửa 87 cùng thửa 117 tờ bđ 2)

6.350

2.19

Thông Thiên Học

Đoạn còn sót lại (thửa 84, 116, tờ bđ 2)

thửa 144, 192, tờ bđ 1

3.960

2.20

Hẻm Tập thể bưu điện

Giáp đường Bùi Thị Xuân, Thông Thiên Học (Thửa 221, 202 tờ M2)

hết thửa gốc 196 tờ 2

4.660

2.21

Tô Ngọc Vân

Hết công ty 142 Tô Ngọc Vân (cũ là ngay cạnh vùng sau nhà 143 Phan Đình Phùng) thửa 156 tờ 13

Cuối đường (thửa 10 tờ 3)

2.860

2.22

Võ Thị Sáu

Trọn đường

3.430

2.23

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Phan Đình Phùng (thửa 35 tờ 17 và thửa 584 tờ 30, p7)

Ngã ba Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Công Trđọng (không còn thửa 1 tờ bđ 17)

5.100

2.24

Khu quy hoạch: Phan Đình Phùng - Nguyễn Văn uống Trỗi

7.640

2.25

Khu quy hoạch: Phan Đình Phùng - Nguyễn Công Trứ

2.25.1

Đường quy hoạch tất cả lộ giới 10m

5.570

2.25.2

Đường quy hướng gồm lộ giới 6m

4.460

2.26

Khu quy hoạch: Công viên văn hóa với đô thị Đà Lạt - Đường cỗ quy hoạch

5.110

2.27

Khu quy hoạch: Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng

2.27.1

Đường quy hướng có lộ giới 10m

6.580

2.27.2

Đường quy hướng có lộ giới 6m (phương diện con đường 4m)

6.030

2.27.3

Đường quy hướng bao gồm lộ giới 5m (phương diện con đường 3m)

5.260

2.27.4

Đường quy hoạch bao gồm lộ giới 3m (mặt đường 3m)

3.950

3

PHƯỜNG 3

3.1

An Bình

Trọn đường

2.040

3.2

Ba Tháng Tư

Trọn đường

8.770

3.3

Bà Triệu

Trọn đường

8.600

3.4

Chu Vnạp năng lượng An

Trọn đường

5.440

3.5

Đặng Thái Thân

Trọn đường

3.130

3.6

Đèo Prenn

Từ bửa ba con đường Ba mon Tư - Đống Đa

Ngã bố Mimosa - Prenn

910

3.7

Đèo Prenn

Ngã bố Mimosa - Prenn

Cầu Prenn

1.660

3.8

Đống Đa

Đầu con đường Ba tháng Tư bước vào (từ bỏ thửa 171 tờ bđ 29 với thửa 124 tờ bđ 29)

Hết đài phát sóng (nhà số 82, bên số 10) thửa 160, 410 tờ bđ 29

4.010

3.9

Đống Đa

Đầu con đường Ba mon Tư lấn sân vào (thửa 171 tờ bđ 29)

Ga cáp treo (thửa 243 tờ bđ 29)

4.010

3.10

Đống Đa

Đoạn còn sót lại (thửa 477 tờ bđ 29 và thửa 164 tờ bđ 29)

Thửa 48 tờ bđ 18 với thửa 45 tờ bđ 17

3.020

3.11

Hà Huy Tập

Trần Phú (thửa 68, 69 tờ bđ số 05)

Tu viện Đa Minch, nhà khách hàng số 5 Khách sạn Thành An (đến thửa 146, 135 tờ bđ 10)

6.880

3.12

Hà Huy Tập

Đoạn còn sót lại (trường đoản cú thửa 246, 35 tờ bđ 10)

không còn thửa 32,52 tờ bđ 18

3.020

3.13

Hồ Tùng Mậu

Trọn đường

8.270

3.14

Hẻm 1 Hồ Tùng Mậu (sau sống lưng bưu điện)

Hồ Tùng Mậu tự thửa 95, 87 tờ bđ 06

Cơm Niêu Nhỏng Ngọc thửa 67, 95 tờ bđ 06

6.350

3.15

Hẻm 31 Hồ Tùng Mậu (Giáp khu dã ngoại công viên Xuân Hương)

Hồ Tùng Mậu tự thửa 2 trường đoản cú bđ 05, 01 tờ bđ 19

Cà phê Nhật Nguyên ổn thửa 04 tự bđ 02

7.140

3.16

Lê Đại Hành

Trần Quốc Toản

Trần Phú

13.270

3.17

Hẻm Lê Đại Hành (thung lũng Kyên ổn Khuê)

Lê Đại Hành từ bỏ thửa 3, 8 tờ bđ 02

Nhà số 47C Hồ Tùng Mậu (thửa 28, tờ 6)

10.610

3.18

Lương Thế Vinh

Hà Huy Từ thửa 135, 153 tờ bđ 10

không còn Trường Lê Quý Đôn (thửa 33 tờ bđ 45, thửa 93 tờ bđ 14)

3.630

3.19

Nhà Chung

Trần Phú (trường đoản cú thửa 98, 96 tờ bđ 06)

UBND Phường 3, bên số 23 (hết thửa 66, với hết thửa 73 tờ bđ số 9)

7.130

3.20

Nhà Chung

Đoạn còn lại từ bỏ thửa 79, 85 tờ bđ 9

Chợ Xuân An thửa 96, 111 tờ bđ 9

3.560

3.21

Phạm Ngũ Lão

Trọn đường

10.480

3.22

Tô Hiến Thành

Trọn đường

3.700

3.23

Đường nhánh vòng cửa hàng CP vận tải đường bộ xe hơi Lâm Đồng đường Tô Hiến Thành (khu vực A, khu B, khu C)

3.330

3.24

Đường nội bộ quần thể E quần thể quy hoạch Tô Hiến Thành

2.960

3.25

Trần Hưng Đạo

Trần Prúc (tự thửa 87 tờ bđ 5, thửa 86 tờ bđ 4

không còn Đài PTTTH Lâm Đồng (thửa 14 tờ 12 với thửa 25 tờ 3)

9.870

3.26

Nhánh số 02 Trần Hưng Đạo

Sở Kế hoạch và Đầu bốn (thửa 87, 68 tờ bđ 5)

Cuối con đường (thửa 18 tờ bđ 20)

6.910

3.27

Trần Phú

Trần Hưng Đạo (từ bỏ thửa 1 hotel Palace và thửa 69 tờ bđ 5)

Hết Shop chúng tôi CP địa ốc Đà Lạt (thửa số 208, 204, tờ bđ 7)

11.880

3.28

Hẻm 21 Trần Prúc (gần kề Shop chúng tôi CP BĐS Địa Ốc Đà Lạt)

Trần Phụ (thửa 208 và thửa 206 tờ bđ 7)

Thửa 29,44 tờ số 8

9.500

3.29

Trần Quốc Toản

Trọn đường

8.770

3.30

Trần Thánh Tông

Trọn đường

1.510

3.31

Trúc Lâm Yên Tử

Trọn đường

1.230

3.32

Khu phượt hồ nước Tuyền Lâm - Nhánh trái

Trúc Lâm Yên Tử

Dự án Đá Tiên - chúng tôi CP Phương Nam

1.440

4

PHƯỜNG 4

4.1

An Sơn

Đầu mặt đường thửa 12 tờ 23 và thửa 13 tờ bđ 23

Ngã cha mặt đường An Sơn (thửa 131, 222 tờ 5)

3.580

4.2

An Sơn (đoạn còn lại)

Ngã cha con đường An Sơn (thửa 131, 222 tờ 5)

Khu quy hướng An Sơn

2.700

4.3

Đường nhánh An Sơn

Ngã bố mặt đường An Sơn (thửa 223, 222 tờ 5)

Vào khoảng 300 m (không còn thửa số 383 cùng 384, TBĐ số 5)

1.110

4.4

Ba Tháng Hai

Ngã Ba Nguyễn Văn Cừ (đầu mặt đường Lê Quý Đôn) (từ bỏ thửa 16 tờ 45 với thửa 111 tờ bđ 10)

Hoàng Vnạp năng lượng Trúc (hết khách sạn Đà Lạt - Sài Gòn) (thửa 196 cùng 117 tờ 46)

15.480

4.5

Bà Triệu

Trọn đường

8.600

4.6

Đào Duy Từ

Trần Prúc (thửa 10, 9 tờ 54)

Hết đơn vị số 28 với 1/3 (thửa 63, 150 tờ 55)

7.410

4.7

Đào Duy Từ

Giáp nhà số 28 với 1/3 (thửa 63, 150 tờ 55)

Cầu nhỏ tuổi (thửa 19, 36 tờ 60)

3.700

4.8

Đoàn Thị Điểm

Trọn đường

8.600

4.9

Đồng Tâm

Trọn đường

2.860

4.10

Hoàng Văn Thụ

Đường 3 tháng 2

Huyền Trân Công Chúa

6.350

4.11

Hẻm 04 Hoàng Văn uống Thú (sau sườn lưng khách sạn Sài Gòn)

Thửa 196,194, tờ bđ 46

Thửa 182 tờ bạn dạng thứ số 46

5.080

4.12

Huyền Trân Công Chúa

Hoàng Văn uống Thú (thửa 42 tờ 19 thửa 98 tờ 47)

Hết ngôi trường Dân tộc Nội trú (đầu mặt đường Đa Minh), bên số 17 (thửa 1 tờ 37 cùng thửa 52 tờ bđ 49)

4.440

4.13

Huyền Trân Công Chúa

Đoạn còn lại

2.850

4.14

Huỳnh Thúc Kháng

Trọn đường

4.820

4.15

Lê Hồng Phong

Trọn đường

6.800

4.16

Mạc Đĩnh Chi

Đường 3 tháng 2 (thửa 136 tờ 46 cùng thửa 75 tờ 46)

Vào 200 mét, không còn đơn vị số 25, nhà số 10 (thửa 127, 152 tờ 46)

4.370

4.17

Mạc Đĩnh Chi

Đoạn còn sót lại sau thửa 127, 152 tờ 46)

khu vực quy hoạch Mạc Đĩnh Chi

3.600

4.18

Khu quy hoạch Mạc Đĩnh Chi

4.18.1

Đường quy hoạch gồm lộ giới 12m

4.630

4.18.2

Đường quy hoạch gồm lộ giới 8m

3.700

4.19

Ngô Thì Nhậm

Trọn đường

1.270

4.20

Ngô Thì Sỹ

Đầu đường (thửa 80 tờ 37 với thửa 19 tờ 3)

Tới khu đất nhà 27E/1 (đơn vị ông Hoàng Trọng Huấn) thửa 65 tờ 42 với thửa 181 tờ bđ 2

4.21

Ngô Thì Sỹ

Đoạn còn lại thửa 63 tờ 42 cùng thửa 180 tờ bđ 2

Thửa 60 tờ bđ 2, 61 tờ bđ 42

1.270

4.22

Nguyễn Trung Trực

Trọn đường

2.390

4.23

Nguyễn Viết Xuân

Trọn đường

4.080

4.24

Pasteur

Trọn đường

6.120

4.25

Quanh Trường Cao Đẳng Nghề

Trọn đường

4.790

4.26

Quanh Hồ Hạt Đậu

Trần Prúc (thửa 14 tờ 38)

Trần Lê thửa 3 tờ 38

11.470

4.27

Quanh khu hành bao gồm tập trung

Trần Phụ thửa trăng tròn tờ 38

Ngã ba quần thể quy hoạch Bà Triệu thửa 74 tờ 53

9.170

4.28

Quanh khu hành chủ yếu tập trung

Ngã bố khu quy hướng Bà Triệu thửa 74 tờ 53

Đoàn Thị Điểm (thửa 70 tờ 53)

8.600

4.29

Thiện tại Mỹ

Trọn đường

1.930

4.30

Thiện tại Ý

Trọn đường

1.930

4.31

Trần Lê

Trọn đường

11.470

4.32

Trần Phú

Giáp cửa hàng CP Địa Ốc Đà Lạt (thửa 204, thửa 208 tờ 7)

Ngã 4 vòng chuyển phiên Hoàng Văn Thụ - Trần Lê

11.470

4.33

Hẻm 25 Trần Phụ (sát Trường cao đẳng Kinc tế kỹ thuật Lâm Đồng)

Trần Phụ (Thửa 1 và thửa 3 tờ 56)

Cổng sau hotel Samày (đến khi kết thúc thửa 4 tờ 56)

9.170

4.34

Trần Thánh Tông

Thửa 32, TBĐ 31, phường 3

Thiền lành Viện Trúc Lâm (Đầu thửa 8, TBĐ12, phường 4 với Thửa 53, TBD 31, phường 3)

1.510

4.35

Triệu Việt Vương

Lê Hồng Phong (thửa 19 tờ 3 thửa 38 tờ 41)

Dinch III, Nhà số 8, đơn vị số 3 (không còn thửa 73 tờ 40 và không còn thửa 150 tờ 3)

5.530

4.36

Triệu Việt Vương

Dinc III, công ty số 8, đơn vị số 3 (sau thửa 73 tờ 40 và sau thửa 150 tờ 3)

An Sơn (thửa 12, 13 tờ 23)

4.480

4.37

Triệu Việt Vương

Đoạn còn sót lại (sau thửa 12, 13 tờ 23)

thửa 10, 21 tờ 31

2.970

4.38

Khu phượt hồ nước Tuyền Lâm

4.39

Đường thiết yếu nhánh đề xuất (đoạn đường đã có trải nhựa)

Trần Thánh Tông, thửa 32 - tờ bản đồ dùng 31

chúng tôi cổ phần Sao Đà Lạt

1.440

4.40

Khu quy hoạch người dân An Sơn

4.40.1

Đường quy hoạch tất cả lộ giới 16 m

2.700

4.40.2

Đường quy hoạch gồm lộ giới 10 m

2.160

4.40.3

Đường quy hoạch có lộ giới 5 m

1.620

41

Đường quần thể quy hoạch: C5 Nguyễn Trung Trực

2.060

42

Đường nội bộ khu quy hướng Bà Triệu

6.480

5

PHƯỜNG 5

5.1

An Tôn

Trọn đường

1.360

5.2

Cam Ly

Ngã 3 Tà Nung (ĐT 725) thửa 44, 76 tờ 10

Cầu Cam Ly

1.670

5.3

Dã Tượng

Trọn đường

1.600

5.4

Gio An

Trọn đường

1.990

5.5

Đa Minh

Trọn đường

1.270

5.6

Đường vào Tà Nung

Ngã bố Tà Nung thửa 44, 76 tờ 10

Ngã tía con đường vào Ban thống trị rừng Tà Nung

890

5.7

Đường vào Tà Nung

Ngã tía con đường vào Ban thống trị rừng Tà Nung

Cuối đèo Tà Nung

460

5.8

Hàn Thuyên

Trọn con đường thửa 23, từ 19 tờ 154 tờ 26

1.700

5.9

Hải Thượng

Đầu Ba mon Hai

Tô Ngọc Vân

10.810

5.10

Hải Thượng

Đoạn còn sót lại thửa 142 tờ 24

thửa 109 tờ 33, Bệnh viện đa khoa thức giấc Lâm Đồng

6.420

5.11

Hoàng Diệu

Hải Thượng

Yagout

5.310

5.12

Hoàng Diệu

Yagout

Ngã ba Ma Trang Sơn (thửa 25, 250 tờ 27)

3.090

5.13

Hoàng Diệu

Ngã ba Ma Trang Sơn (sau thửa 25, 250 tờ 27)

Lê Lai

1.910

5.14

Hoàng Văn uống Thụ

Huyền Trân Công Chúa

Hết thác Cam Ly, nhà số 58, công ty số 02

4.100

5.15

Hoàng Văn Thụ

Giáp thác Cam Ly, đơn vị số 58, công ty số 02

Đến hết Ngã tía Tà Nung

2.360

5.16

Huyền Trân Công Chúa

Hoàng Văn Thụ

Hết Trường Dân Tộc Nội trú (đầu mặt đường Đa Minh), nhà số 17 thửa 1 tờ 37 và thửa 52 tờ bđ 49

4.440

5.17

Huyền Trân Công Chúa

Đoạn còn sót lại (sau thửa 1 tờ 37 và thửa 52 tờ bđ 49

thửa 49 tờ 2

2.850

5.18

Lê Lai

Trọn đường

2.040

5.19

Lê Quý Đôn

Trọn đường

6.730

5.20

Lê Thánh Tôn

Đầu đường

Dã Tượng

1.920

5.21

Ma Trang Sơn

Trọn đường

1.360

5.22

Mẫu Tâm

Trọn đường

1.820

5.23

Ngô Huy Diễn

Trọn đường

2.270

5.24

Nguyễn Khuyến

Trọn đường

2.040

5.25

Nguyễn Đình Quân

Trọn đường

1.590

5.26

Nguyễn Thị Định

Trọn đường

4.480

5.27

Nguyễn Thượng Hiền

Trọn đường

1.820

5.28

Thánh Tâm

Trọn đường

1.090

5.29

Tô Ngọc Vân

Cầu Lê Quý Đôn

Cầu Hải Thượng

2.980

5.30

Trần Bình Trọng

Đầu đường

Ngã cha Hàn Thuyên thửa 154 tờ 26 cùng thửa 10 tờ 26

2.540

5.31

Trần Bình Trọng

Ngã cha Hàn Thuyên (Đoạn còn lại)

Lê Lai

2.270

5.32

Trần Nhật Duật

Trọn đường

2.380

5.33

Trần Văn Côi

Trọn đường

1.000

5.34

Y Dinh

Trọn đường

1.450

5.35

Yagout

Trọn đường

1.970

5.36

Yết Kiêu

Trọn đường

1.480

5.37

Khu quy hoạch: Hàn Thuyên

5.37.1

Đường quy hoạch gồm lộ giới 12m

1.450

5.37.2

Đường quy hướng có lộ giới 8m

1.310

5.38

Khu quy hoạch: Hoàng Diệu

5.38.1

Đường quy hoạch tất cả lộ giới 12m

2.870

5.38.2

Đường quy hướng tất cả lộ giới 8m

2.290

5.38.3

Đường quy hướng tất cả lộ giới 6m

2.010

5.39

Khu quy hướng Nguyễn Khuyến

5.39.1

Đường quy hoạch gồm lộ giới 10m (phương diện con đường 6m)

1.470

5.39.2

Đường quy hướng tất cả lộ giới 4m (mặt đường 4m)

1.110

6

PHƯỜNG 6

6.1

Dã Tượng

Trọn đường

1.600

6.2

Hai Bà Trưng

Hải Thượng

Tản Đà

10.240

6.3

Hai Bà Trưng

Tản Đà

La Sơn Phu Tử

7.920

6.4

Hai Bà Trưng

Đoạn còn lại

3.900

6.5

Hẻm số 3 Hai Bà Trưng

2 Bà Trưng (thửa 75, 73 tờ 24)

Cuối đường

7.380

6.6

Hải Thượng

Cầu Hải Thượng

Cuối đường

6.420

6.7

Hẻm 56 Hải Thượng

Hải Thượng thửa 94 tờ 24 cùng thửa 11 tờ 24

Cuối đường

4.940

6.8

Kyên ổn Đồng

Trọn đường

1.770

6.9

La Sơn Phu Tử

Trọn đường

5.110

6.10

Lê Thánh Tôn

Đầu đường

Dã Tượng

1.920

6.11

Lê Thánh Tôn

Đoạn còn sót lại (mặt đường cụt) thửa 159,161 tờ 5

1.700

6.12

Mai Hắc Đế

Trọn đường

3.070

6.13

Ngô Quyền

Đầu đường

Hết nhà số 43 Ngô Quyền (Phan Đình Giót) thửa 107 tờ 11 và thửa 74 tờ 11

3.180

6.14

Ngô Quyền

Giáp đơn vị số 43 Ngô Quyền (Phan Đình Giót) sau thửa 107 tờ 11 và thửa 74 tờ 11

Cuối đường

2.720

6.15

Đường xung quanh Trường Lam Sơn

Ngô Quyền

Ngô Quyền

2.200

6.16

Ông Đức An Ninh

Trọn đường

1.770

6.17

Phạm Ngọc Thạch

Hải Thượng

Trung trung khu y tế dự trữ thửa 371 tờ 22

5.320

6.18

Phạm Ngọc Thạch

Trung chổ chính giữa y tế dự phòng

Đầu mặt đường Thi Sách

3.780

6.19

Phạm Ngọc Thạch

Đoạn còn lại

2.840

6.20

Phan Đình Giót

Trọn đường

1.380

6.21

Tản Đà

Trọn đường

7.230

6.22

Thi Sách

Trọn đường

2.840

6.23

Tô Vĩnh Diện

Trọn đường

2.210

6.24

Yết Kiêu

Trọn đường

1.590

6.25

Khu quy hoạch Bạch Đằng - Ngô Quyền - Phường 6

2.130

7

PHƯỜNG 7

7.1

Ankroet

Trọn đường

1.540

7.2

Hẻm Hố Hồng

Thửa 602 tờ 14

1.230

7.3

Bạch Đằng

Trọn đường

2.460

7.4

Cam Ly

Cầu Cam Ly

Ngã ba Ankoret

1.670

7.5

Cao Bá Quát

Trọn đường

1.600

7.6

Cao Thắng

Trọn đường

1.100

7.7

Châu Vnạp năng lượng Liêm

Trọn đường

910

7.8

Hẻm Đất Mới 2

Châu Vnạp năng lượng Liêm

Cuối đường

7.9

Từ gần cạnh đường Châu Văn uống Liêm đến khi hết nghĩa địa Thánh Mẫu

640

7.10

Từ không còn tha ma Thánh Mẫu mang lại cuối đường

730

7.11

Công Chúa Ngọc Hân

Trọn đường

910

7.12

Đa Phú

Trọn đường

1.230

7.13

ĐanKia

Ngã bố Ankoret - Xô Viết Nghệ Tĩnh thửa 407 tờ 21 cùng thửa 139 tờ 21

Cầu Lạc Dương (thửa 6,9 tờ 1)

1.680

7.14

Hẻm 50 - 51 cũ

Thửa 18, 8 tờ 1

Thửa 194 và thửa 168A, tờ 1

1.440

7.15

Hẻm Tây Thuận

Thửa 350,352 tờ 9

Thửa 226, 297 tờ 9

1.440

7.16

Đinch Công Tráng

Trọn đường

1.480

7.17

Đường Thời Măng Ling

Điểm nối Ankroet (thửa 87 tờ 15)

Hết thửa số 36,14 - tờ phiên bản thứ tờ 18

990

7.18

Đường Nhánh vòng Thôn Măng Ling

Thửa số 19, đôi mươi - tờ bản đồ gia dụng số 18

Thửa số 36, 261 - tờ bản đồ gia dụng 18

990

7.19

Kyên ổn Thạch

Trọn đường

950

7.20

Lê Thị Riêng

Trọn đường

1.270

7.21

Nguyễn Hoàng

Trọn đường

1.060

7.22

Nguyên ổn Phi Ỷ Lan

Trọn đường

1.060

7.23

Nguyễn Siêu

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Ngã cha Bạch Đằng (mang lại thửa 546, 610 tờ 24)

1.910

7.24

Nguyễn Siêu

Ngã bố Bạch Đằng (tự thửa 546, 610 tờ 24)

Cuối đường

1.770

7.25

Tô Hiệu

Thánh Mẫu

Ngã tía Nhánh ra Xô Viết Nghệ Tĩnh (thửa 674, 691 tờ 23)

1.690

7.26

Tô Vĩnh Diện

Trọn đường

7.27

Thánh Mẫu

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Ngã cha Châu Vnạp năng lượng Liêm (hết thửa 873, 890 tờ 22)

1.970

7.28

Thánh Mẫu

Đoạn sót lại (thửa 432 và sau thửa 890 tờ 22, p8)

mang đến thửa 9 tờ 7, p8 cùng thửa 9đôi mươi tờ 8, p8

1.810

7.29

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Cuối con đường (Phan Đình Phùng) (thửa 35 tờ 17 với thửa 584 tờ 30, p7)

Ngã bố Cao Bá Quát (không còn thửa 568, 574 tờ 23)

5.100

7.30

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Ngã cha Cao Bá Quát (từ bỏ thửa 474, 575 tờ 23)

Lê Thị Riêng

5.100

7.31

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Lê Thị Riêng

Cuối đường

3.600

8

PHƯỜNG 8

8.1

Bùi Thị Xuân

Ngã Ba Thông Thiên Học (công ty 79) thửa 533 tờ 21

Cuối con đường (Ngã 5 Đại học) thửa 353 tờ 21

9.830

8.2

Cách Mạng Tháng Tám

Trọn đường

1.570

8.3

Cù Chính Lan

Trọn Đường

1.470

8.4

Hẻm Cù Chính Lan

Cù Chính Lan (Thửa 533, 534 tờ 9)

Thửa 100,148 tờ 9

1.360

8.5

Lý Nam Đế

Đường Nguyễn Công Trứ

Ngã tía Ca tòng Linh Giác (cho bên số 105) mang đến thửa 173,622 tờ 16)

3.400

8.6

Lý Nam Đế

Đoạn sót lại (từ Nhà số 105) trường đoản cú thửa 173, 622 tờ 16

Phù Đổng Thiên Vương

3.630

8.7

Hẻm làng hoa HĐ Hà Đông (xung quanh trường TH Phù Đổng)

Lý Nam Đế (Thửa 979, 993 tờ 16)

Thửa 1126 tờ 16, 992 tờ 15

2.490

8.8

Mai Anh Đào

Trọn đường

4.500

8.9

Hẻm Mai Anh Đào

Mai Anh Đào (Thửa 266, 771 tờ 8)

Thửa 349, 264 tờ 8

3.600

8.10

Mai Xuân Thưởng

Trọn đường

1.420

8.11

Ngô Tất Tố

Lò mứt Kiều Giang (Ngã ba Mai Anh Đào) (thửa 270, 269 tờ 8)

Nhà số 277 Ngô Tất Tố (Ngã cha Nhà thờ Đa Thiện) (hết thửa 667 tờ 8 và thửa 506 tờ 9)

1.520

8.12

Ngô Tất Tố

Đoạn còn lại (sau thửa 667 tờ 8 cùng thửa 506 tờ 9)

Cuối đường

1.400

8.13

Hẻm Ngô Tất Tố

Ngô Tất Tố (Thửa 667, 1102 tờ 8)

Thửa 578 thửa 214 tờ

860

8.14

Nguyễn Công Trứ

Ngã 5 Đại Học

Ngã ba Lý Nam Đế

9.260

8.15

Nguyễn Công Trứ

Đoạn còn lại

6.480

8.16

Nguyễn Hữu Cảnh

Trọn đường

2.310

8.17

Nguyên Tử Lực

Trọn đường

3.440

8.18

Hẻm Nguyên ổn Tử Lực (Đối diện nhà thờ Thiên Lâm)

Ngulặng Tử Lực (Thửa 958, 626 tờ 17)

Thửa 644, 962 tờ 17

2.540

8.19

Hẻm Nguyên Tử Lực (gần viện nghiên cứu Hạt Nhân)

Ngulặng Tử Lực (Thửa 858, 857 tờ 17)

Thửa 935, 939 tờ 17

8.19.1

Từ 0 vào sâu 300 m

2.540

8.19.2

Từ bên trên 300

2.220

8.20

Hẻm Nguyên Tử Lực (trải qua con đường Trần Đại Nghĩa)

Nguim Tử Lực (Thửa 618, 1231 tờ 9)

Thửa 630,529 tờ 9

2.540

8.21

Phù Đổng Thiên Vương

Ngã năm Đại học

Đầu con đường Nguyễn Hữu Cảnh (cũ là cổng xí nghiệp sản xuất may xuất khẩu nhà số 237) đến thửa 513 tờ 13 thửa 7đôi mươi tờ 13

10.210

8.22

Phù Đổng Thiên Vương

Đoạn còn lại

5.290

8.23

Hẻm Phù Đổng Thiên Vương (địa chỉ hẻm phương pháp trung chổ chính giữa áp dụng Khoa học tập Kỹ thuật khoảng chừng 50m)

Phù Đổng Thiên Vương (Thửa 801 tờ 8, 94 tờ 13)

Thửa 465, 479 tờ 8

4.230

8.24

Hẻm Phù Đổng Thiên Vương (vị trí ngóc ngách cách Trung tâm Bảo trợ Xã hội khoảng chừng 60m)

Phù Đổng Thiên Vương (Thửa 931,928 tờ 13)

Thửa 79, 80 tờ 13

4.230

8.25

Hẻm Phù Đổng Thiên Vương (gần kề nhà hàng quán ăn Tâm Đắc)

Phù Đổng Thiên Vương (thửa 461 tờ 8 thửa 149 tờ 8)

Thửa 440, 462 tờ 8

4.230

8.26

Tô Hiệu

Trọn đường

1.690

8.27

Tôn Thất Tùng

Trọn đường

1.570

8.28

Trần Anh Tông

Trọn đường

2.360

8.29

Trần Khánh Dư

Phù Đổng Thiên Vương (thửa 1046 tờ 16 và thửa 37 tờ 21)

Vào mang lại bên 42, cho đến khi xong hội trường khu phố Nghệ Tĩnh (thửa 48 tờ 21 và thửa 1064B tờ 16)