Giáo án tiếng anh lớp 3

... front of the class - Cheông chồng ss’ pronounciation Class 3B: Huong, Ha 16 Date : 13/ 09/năm trước WEEK : Period : UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 3( A 1, 2, 3) I Objectives: By the kết thúc of the lesson, pupils will ... _ ( letters ) 2._ _ _ _ _ ( letters ) 3.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 3

_ _ _ _ ( letters ) 4._ _ _ _ _ ( letters ) Class 3A: Ngoc, Nhu, Tuan, Thu Class 3B: Ha, Diep, Loc, Hoang Class 3C: Vy, Hun, Son, Hung New lesson: *PRESENTATION ... word Tony and y in the word yes t: Is that Tony y: Yes, it is Class 3A: Nhu, Truc Class 3B: Nghia, Hung Class 3C: Lan An, The Anh Activity 2: Listen and write • Teacher: Ask Ss lớn say what they...
*

... păn năn cmùi hương trình - Cả năm: tiết x 35 tuần = 105 - Học kỳ I: máu x 18 tuần = 54 máu - Học kỳ II: huyết x 17 tuần = 51 tiết III Giới thiệu cách học tập Tiếng Anh Trên lớp: - Trật từ lắng nghe giáo ... lắng nghe giáo viên giảng bài bác, hăng hái phát biểu ý kiến - Rèn luyện tiếp xúc Tiếng Anh học Tiếng Anh, tiêu giảm thực hiện Tiếng Việt - Mạnh dạn phân phát âm chuẩn, thực hành nói những Học nhà - Học cũ: ... teacher(n) : giáo viên school(n) : trường học class(n) : lớp học classroom(n): chống học desk(n) : bàn HS that(de-pro) : đó, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) khổng lồ...
*

... exercise A1, (p. 16) , B1, (Phường.17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS P.. 18 Date: 16/ 9/2014 A CLOSER LOOK I Aims By the end of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - trăng tròn 16 - Ss wil be ... phân một số loại học sinh Từ GV tất cả phương án đào tạo, giáo dục, giúp sức HS phù hợp B Objectives:The nội dung of the demo 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - 20 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE TEST ENGLISH ... lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words Do Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - đôi mươi 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL Phường.04 Date: 21 /8/2015 A CLOSER LOOK I Aims By the end of...
*

... Communication - Learn by heart all the new words - Do Ex B4, B6 (WB) - Find some nice sentences about friendship UNIT 12 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I MY NEW SCHOOL Tiết 05 Ngày dạy:27 /8/2014 ... the questions in (P11) (Extra - board) Ss: Ask classmates those 6- 8 questions then report the survey 14 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I ? How many "yes" answers should a good friover have? ... -Let Ss read the three passages Ex1 to lớn kiểm tra their ideas -Ss the task indidually in 16 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I minutes -chú ý some information -Ask Ss to read the passages again, then...
*

... bng ting Anh ting Anh HS thc hin Gv nghe v mang lại im 9ph 4.Listen & kiểm tra -GVkhuyn khớch HS t -HS t ni dung tnhãi nhép trc nghe ni dung tranh con v hng dn HS nghe -GV bt bng ln -HS nghe v ỏnh du tnhãi nhép c núi ... Unit * Ttrẻ ranh nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lida * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh HHT gian 4ph Warm up & nhận xét ... Unit * Trực rỡ nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lida * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinc HHT gian 4ph Warm up và reviews...
*

... Vận dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TL I.Language 8c 8c Focus 4đ 4đ II Reading 6c 6c 3 3 III 2c 2c Structure 1đ 1đ IV Writing 4c 4c 2đ 2đ Tổng 8c 6c 6c 20c 4đ 3 II ĐỀ KIỂM TRA TIẾT: I/ Choose the most ... lesson: Unit : Write / pages 32 + 23 V Draw on experiences:………………………………………………………………… 37 Week : 06 Period : 16 Date of planning: 24 / / 2010 Date of teaching: 27 / / 2010 Unit 33 : :AT HOME Unit AT HOME ... pages 31 + 32 V Draw on experiences: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 35 Week : 06 Period : 15 Date of planning : trăng tròn / 9/ 2010 Date of teaching: 23 / /...

Xem thêm: Office Visio Là Gì - Microsoft Visio 2016


... có) II GTBM 4. Listen & kiểm tra - Hớng dẫn hs quan liêu liền kề ttrẻ ranh đân oán nội - Quan cạnh bên tnhóc đoán thù ngôn từ tnhãi ranh Đọc lần 1, trải đời hs nghe dung toắt - Nghe, lưu lại tnhãi khắc ghi vào trực rỡ nghe đợc ... Hoạt rượu cồn trò - Nói viết - Nhận xét - Quan tiếp giáp tranh mãnh đoán câu chữ trỡ.(Trỡ ràng vẽ địa danh) - Nghe, khắc ghi trực rỡ - Đổi chéo cánh nhằm kiểm tra dìm xét - Quan cạnh bên nhận xét - Đọc theo - Đọc đồng - ... Hoạt cồn trò - Nói viết - Nhận xét - Quan liền kề tranh đoán thù ngôn từ tnhóc con.(Tranh con vẽ địa danh) - Nghe, đánh dấu tranh - Đổi chéo nhằm chất vấn dấn xét - Quan tiếp giáp nhận xét - Đọc theo - Đọc đồng -...
... clothing in the 198 0s 5.The sale of jeans stopped growing because worldwide economic situation got worse in the 199 0s POST – READING : True/ false statements Many students wore jeans in 199 0s ... vegetables Swimming in the river Feeding the chickens Harvesting the crop/ cutting the rice Feeding the pigs 34 Plowing in the field A buffalo boy is flying his kite Some children are playing soccer ... Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip to Singapore Base on the information in the itinerary, you complete the sentences by using the prepositions in the box” - Ss work in cthua kém pairs...
... 39 TrêngTH- trung học cơ sở Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh * Experienced lesson: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 22 /11 /20 12 Teaching Date: 23 / 11 /20 12 Period 22 ... …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 2 49/ 12 Teaching Date: 28 /9/ 12 Period: Unit 2: Lesson 2: Speak+Listen A Teaching points: By the end of the lesson Ss will able ... A letter was received by Nam yesterday D Result 9E 9H 9- 10 7-8 5-6 26 21 3-4 0 -2 E Give sầu the remark 26 TrêngTH- THCS Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh - Most of Ss know how khổng lồ the thử nghiệm on paper sheet...
... friends - Do Ex 1, (Phường.4) - Prepare the new lesson: A -8 (P.2-13) class 6a 6b 6c period date total ab Period Unit : A 5 ,6, 7,8 I, Objectives : By the end of the lesson Ss will be able to know the ... not weak She is svào Homework: (1) - Do the Ex in workbook Rethành viên : (P.99 ) Class 6A 6B 6C Period Period 56 Date Total Ab UNIT 9: THE BODY Lesson 3: A Parts of the body toàn thân.A5 A7 I OBJECTIVE: By ... và thin II.Practice: 1-Lucky Number 2_ b 3_c 4_ a _d 6_ e Homework: (1) - Ss write a short passage to describe their frikết thúc Class 6A 6B 6C Period Period 59 _Correct Date Total Ab UNIT 10: STAYING...

Xem thêm: Uefa Europa League Là Gì ? Cúp C2 Là Gì ? Uefa Europa League


... Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1 -6 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD : UNIT : (CONT) Lesson : B Good morning ( B1 – 6) A/ The aims and objectives: ... - Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4 ,6 **************************** The over *************************** http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: ======================================================================== ... Prepare: Unit 2: Lesson 3: B4,5 ,6 ======================================================================== http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 9:...

Chuyên mục: Blogs