14 Đề Thi Toán Lớp 3 Học Kì 2 Năm 2022

Bộ đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì hai năm học tập 2020 - 2021 được biên soạn là 5 đề Tân oán lớp 3 kì 2 tất cả câu trả lời dĩ nhiên. Các đề thi được soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 theo Thông bốn 22. Qua kia để giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài xích tập Tân oán lớp 3 kì 2 gồm trong đề thi lớp 3. Hi vọng tài liệu này góp những em học viên lớp 3 trường đoản cú ôn luyện với áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học tập vào vấn đề giải bài bác tập toán thù. Chúc những em học tập xuất sắc.

Bạn đang xem: 14 đề thi toán lớp 3 học kì 2 năm 2022


MỚI NHẤT:

Sở đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021 - 2022Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Nghiêm cấm xào nấu cùng với mục đích tmùi hương mại

Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào câu trả lời đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong những 86 284 có mức giá trị là:

A. 6000B. 600C. 60D. 6

Câu 2: Trong những số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn số 1 là:

A. 83 599B. 83 514C. 83 583D. 83 589

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780B. X = 19480C. X = 19520D. X = 19590

Câu 4: Số tương thích để điền vào nơi chấm 5km = …m là:

A. 5000B. 500C. 50D. 5

Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là:

A. XIIB. XXIC. XXIID. XIX

Câu 6: Giá trị của phnghiền tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323B. 2143C. 2051D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông tất cả diện tích S bởi 36cmét vuông là:

A. 16cmB. 20cmC. 24cmD. 28cm

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8b) 13524 : 6

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 công nhân đào được 4200m đường. Hỏi 5 người công nhân điều đó đào được bao nhiêu mét đường? (Biết mức độ đào của mỗi người công nhân nlỗi nhau).

Câu 11: Tính nkhô giòn quý hiếm của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào lời giải đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 2 trong các 48 289 trực thuộc hàng:

A. Hàng nghìnB. Hàng trămC. Hàng chụcD. Hàng đối kháng vị

Câu 2: Trong các số 18 892, 18 293, 18 028, 18 005 số nhỏ bé tuyệt nhất là:

A. 18 892B. 18 293C. 18 028D. 18 005

Câu 3: Giá trị của phép tính 11225 x 6 bằng:

A. 65550B. 66530C. 67350D. 68540

Câu 4: Số La Mã XVII có mức giá trị bằng:

A. 17B. 27C. 18D. 28

Câu 5: Số tương thích nhằm điền vào vị trí chnóng 7m 2dm = …milimet là:

A. 2700B. 7002C. 7200D. 7020

Câu 6: Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X : 3 = 17392 – 9183 là:

A. X = 22487B. X = 24627C. X = 24564D. X = 24613

Câu 7: Diện tích của hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 8m với chiều rộng lớn 4m là:

A. 22m2B. 38m2C. 32m2D. 36m2

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện phnghiền tính:

a) 12582 + 42882 – 38293b) 98273 – 18931 x 5
c) 22665 : 5 + 18492d) 71389 – 61882 + 28492

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X : 3 = 28922b) X x 6 = 56736

Câu 10: Lan sở hữu 5 bút chì không còn 12000 đồng. Hỏi ví như Lan sở hữu 8 bút chì những điều đó thì không còn từng nào tiền?

Câu 11: Từ 3 chữ tiên phong hàng đầu, 5, 8 hãy viết toàn bộ các số có ba chữ số (các chữ số không được lặp lại).

Xem thêm: Quy Trình Trồng Và Chăm Sóc Cây Thanh Long Trong Giai Đoạn Thiết Kế Cơ Bản

Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào lời giải đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Trong các số 52 489, 52 844, 52 535, 52 958 số bé độc nhất là:

A. 52 489B. 52 844C. 52 535D. 52 958

Câu 2: Giá trị của X thỏa mãn X : 4 = 18429 là:

A. X = 72472B. X = 73814C. X = 73716D. X = 72957

Câu 3: Chữ số 4 trong số 48 293 có giá trị là:

A. 40000B. 4000C. 400D. 4

Câu 4: khi klặng nhiều năm chỉ số 12 và kim nđính chỉ số 5, đồng hồ thời trang chỉ:

A. 15 giờB. 16 giờC. 17 giờD. 18 giờ

Câu 5: Số tương thích để điền vào chỗ chấm 12dm 3mm = ….mm là:

A. 1203B. 1230C. 1320D. 1302

Câu 6: Phnghiền tính 12894 + 2284 x 5 có tác dụng bằng:

A. 24864B. 24684C. 24567D. 24314

Câu 7: Diện tích của hình vuông vắn bao gồm chu vi bởi 28dm là:

A. 49m2B. 35dm2C. 28dm2D. 49dm2

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 37325 + 47248b) 28471 – 14824
c) 18382 x 4d) 51240 : 5

Câu 9: Tìm X, biết:

a) 93782 – X = 72837b) 24280 : X = 4

Câu 10: Để làm cho 5 cái áo cần có 40 loại cúc áo. Hỏi với 125 chiếc áo thì nên cần dùng bao nhiêu cúc áo?

Câu 11: Dãy số dưới đây tất cả từng nào số hạng?

11, 14, 17, trăng tròn, …., 92, 95, 98.

------------------

Ngoài Sở đề thi Tân oán lớp 3 kì 2 năm học tập 20đôi mươi - 2021 trên, các em học viên lớp 3 còn có thể xem thêm đề thi học kì 1 lớp 3 tốt đề thi lớp 3 kì 2 của các môn Toán lớp 3, Tiếng Việt lớp 3 và Tiếng Anh lớp 3 được xem tư vấn cùng chọn lọc. Hy vọng cùng với phần lớn tài liệu này, các em học viên đã học tập tốt môn Tân oán lớp 3 hơn.