Mẫu hợp đồng thuê chuyên giaCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————-HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA(Số: …/HĐTCG/…)Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại địa chỉ…" /> Mẫu hợp đồng thuê chuyên giaCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————-HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA(Số: …/HĐTCG/…)Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại địa chỉ…" />

HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI

Sau đây là mẫu hợp đồng thuê chuyên gia trong nước, thuê chuyên gia nước ngoài mới nhất năm 2021 mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Bạn đang xem: Hợp đồng thuê chuyên gia nước ngoài

*
2">

Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA

(Số: …/HĐTCG/…)

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại địa chỉ….. chúng tôi gồm có: ……………..

BÊN THUÊ CHUYÊN GIA (BÊN A):

Tên tổ chức: ………………..

Đại diện bởi ông/bà:…………….

Chức vụ:……………………

Mã số thuế:……………………..

BÊN CHUYÊN GIA (BÊN B):

Họ và tên: ………………

Sinh ngày: ……………

Chứng minh nhân dân số…………….. do …………… cấp ngày……………

Hộ khẩu đăng ký thường trú: …………….

Địa chỉ hiện tại:………………….

Số điện thoại: …………………….

Sau khi trao đổi, thỏa thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng này với nội dung các điều khoản như sau: 

Điều 1: Nội dung của hợp đồng 

Bên A thuê và bên Bên B đồng ý đảm nhận thực hiện các công việc …………….Theo đó, Bên B sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Bên A và có chức danh là “…………….”.Thời gian hợp đồng : ………tháng; Khi kết thúc hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hoặc/và nhu cầu của mỗi bên, hợp đồng này có thể được xem xét gia hạn hoặc chuyển đổi hình thức thành hợp đồng lao động.

Điều 2: Tiền công và hỗ trợ khác

Tiền công mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 là ………đồng/tháng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân mà bên B phải trả theo quy định của pháp luật).Hàng tháng, bên A sẽ thanh toán tiền công cho bên B vào …………. ngày đầu của mỗi tháng.Bên A sẽ hỗ trợ, lo liệu toàn bộ chi phí đi lại, công tác phí, ăn, ở, …cho Bên B ngoài khoản tiền công nêu trên theo đúng chế độ do bên A quy định.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kỹ Thuật Chiết Cành Táo, Kỹ Thuật Trồng Và Nhân Giống Táo Ta

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Tạo điều kiện cần thiết, hỗ trợ phương tiện, nơi làm việc để Bên B hoàn thành công việc của mình.

– Thanh toán đầy đủ tiền công cho Bên B theo thỏa thuận.

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu hiệu quả công việc do bên B thực hiện không tốt hoặc xét thấy rõ ràng bên B không có đủ năng lực, khả năng như bên B đã cam kết.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên thuê dịch vụ – theo qui định tại Bộ luật dân sự.

3.2. Nghĩa vụ của bên B

– Hoàn thành công việc do mình đảm nhận với chất lượng cao nhất. Chịu trách về công việc do mình thực hiện.

– Bảo quản phương tiện làm việc, tuân thủ các quy định, nội quy của công ty.

– Tự chịu trách nhiệm về các khoản thuế, bảo hiểm, … theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Bên B cam kết việc ký kết hợp đồng này không tạo ra bất kỳ sự mâu thuận về quyền lợi đối với Bên thứ ba nào khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung cấp dịch vụ – theo quy định tại Bộ luật dân sự.

Điều 4: Các thỏa thuận khác

Điều 5: Các điều khoản chung

Hai bên cam kết hoàn toàn tự nguyện khi ký kết và thực hiện nghiêm túc hợp đồng này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên.Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có bất cứ gì vướng mắc, hai bên sẽ gặp gỡ để trao đổi cùng giải quyết trên tinh thần thương lượng, hợp tác. Trường hợp không tự giải quyết được sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên.Hợp đồng này được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
BÊN A

(Ký, ghi họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi họ tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia mới nhất năm 2021. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.