Là Gì? Nghĩa Của Từ Humour Là Gì, Nghĩa Của Từ Humour Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ humour là gì, nghĩa của từ humour trong tiếng việt

*
*
*

humour
*

humour /"hju:mə/ danh từ bỏ ((từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) humor) sự vui nhộn, sự hóm hỉnha story full of humour: một mẩu chuyện siêu hài hước, một mẩu truyện khôn xiết hóm hỉnh kỹ năng dấn thức được cái hài hước; kĩ năng nhận thức được cái hóm hỉnh, sự biết vui nhộn, sự biết đùato have no sense of humour: lần khần vui nhộn, đo đắn đùa tính khí, trọng điểm trạngto be in good humour: trung ương trạng vui vẻto lớn be in bad humour: tâm trạng ko được vui, bực bội; gắt gắtlớn be out of humour: tức giận, bực bội, gắt gỏng ý say mê, ý thiên vềnot lớn be in the humour for joking: ko phù hợp đùa dịch, thể dịch (trong cơ thể)vitreous humour: dịch thuỷ tinch (trong cầu mắt) nước ngoài đụng từ chiều lòng, có tác dụng vừa lòng, chiều theo (ý thích, tính khí của ai)
Lĩnh vực: y họcdịch, thể dịchaqueous humourthủy dịchvitreous humourpha lê dịch
*

*

Xem thêm: Giải Bài 30 Thực Hành Đọc Bản Đồ Địa Hình Vn, Bài 30: Thực Hành Đọc Bản Đồ Địa Hình Việt Nam

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

humour

Từ điển Collocation

humour noun

1 amusing quality/ability to lớn find things funny

ADJ. wry With wry humour, they laugh at their misfortunes. | irreverent | caustic, sardonic | blachồng, dark, gallows, grlặng | self-deprecating | gentle | tongue-in-cheek | slapstiông chồng, visual | unconscious, unintentional | deadpan, dry | schoolboy His colleagues soon got fed up with his schoolboy humour. | lavatorial

QUANT. touch Her speech was serious, but not without the occasional touch of humour.

VERB + HUMOUR be full of, contain The stories are full of humour. | appreciate, see The man who lost his shoes failed to lớn see the humour of the situation.

PHRASES a br& of humour a television sitcom with its own peculiar br& of humour | sense of humour to lớn have sầu a dry/good/great/warped/weird/wicked sense of humour

2 mood

ADJ. good Her good humour was restored by the excellent meal.

PHRASES in (a) good humour The remarks were made in good humour. He was obviously in a good humour this evening.

Từ điển WordNet


n.

v.


English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: bodily fluid body fluid humor liquid toàn thân substance mood sense of humor sense of humour temper wit witticism wittiness