Huyện hoài ân

*

Hà Nội Thủ Đô 22.3° - 24.3°

Phục hồi với cách tân và phát triển khiếp tế: Những vấn đề yêu cầu có tác dụng ngay lập tức

Giải ngân vốn chi tiêu công

Chuyển thay đổi số

Thích ứng an ninh, linc hoạt, kiểm soát điều hành công dụng dịch COVID-19


Nghị định số 66/2007/NĐ-CPhường. của Chính phủ: Về vấn đề điều chỉnh địa giới hành thiết yếu xã; Ra đời thôn, thị trấn ở trong thị trấn Hoài Ân, huyện An Lão, thức giấc Bình Định

CHÍNH PHỦ

---------

Số: 66/2007/NĐ-CP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc

---------------------------------------------------------------

thủ đô hà nội, ngày 11 tháng tư năm 2007

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành bao gồm xã; Ra đời xã,

thị trấn trực thuộc thị trấn Hoài Ân, huyện An Lão, thức giấc Bình Định

_____

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ đọng Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 1hai năm 2001;

Xét ý kiến đề nghị của Sở trưởng Sở Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Tỉnh Bình Định,

 

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. thay đổi địa giới hành chủ yếu các làng Ân Hảo, An Hưng, An Trung, An Tân nhằm ra đời làng Ân Hảo Đông, xã Ân Hảo Tây cùng thị trấn An Lão ở trong các thị xã Hoài Ân, An Lão, tỉnh giấc Bình Định nhỏng sau:

1. Ra đời làng mạc Ân Hảo Tây nằm trong huyện Hoài Ân bên trên cửa hàng điều chỉnh 2.992,74 ha diện tích tự nhiên và thoải mái cùng 4.464 nhân khẩu của buôn bản Ân Hảo.

Bạn đang xem: Huyện hoài ân

Xã Ân Hảo Tây gồm 2.992,74 ha diện tích thoải mái và tự nhiên cùng 4.464 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xóm Ân Hảo Tây: Đông sát xóm Ân Hảo Đông, thị xã Hoài Ân; Tây sát làng mạc An Nghĩa, thị trấn An Lão cùng xóm Ân Sơn, thị trấn Hoài Ân; Nam gần kề làng mạc Ân Tín, thị xã Hoài Ân; Bắc giáp xóm An Hoà, thị trấn An Lão.

2. Ra đời xóm Ân Hảo Đông thuộc thị xã Hoài Ân bên trên cửa hàng 3.308,26 ha diện tích tự nhiên và thoải mái và 8.188 nhân khẩu còn sót lại của buôn bản Ân Hảo.

Xã Ân Hảo Đông bao gồm 3.308,26 ha diện tích thoải mái và tự nhiên cùng 8.188 nhân khẩu.

Địa giới hành bao gồm xóm Ân Hảo Đông: Đông liền kề làng mạc Hoài Hảo và buôn bản Hoài Prúc, thị trấn Hoài Nhơn; Tây tiếp giáp làng mạc Ân Hảo Tây, thị xã Hoài Ân; Nam sát thôn Ân Tín với buôn bản Ân Mỹ, thị xã Hoài Ân; Bắc gần cạnh xã An Hoà, thị trấn An Lão.

Sau lúc điều chỉnh địa giới hành chính:

Huyện Hoài Ân có 15 đơn vị hành bản lĩnh nằm trong, tất cả các xã: Ân Sơn, Đắc Mang, Bok Tới, Ân Mỹ, Ân Tín, Ân Tường Đông, Ân Tường Tây, Ân Nghĩa, Ân Đức, Ân Hữu, Ân Thạnh, Ân Phong, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây với thị trấn Tăng Bạt Hổ.

3. Thành lập và hoạt động thị trấn An Lão, thị trấn thị xã lỵ thị trấn An Lão trên cửa hàng kiểm soát và điều chỉnh 153,25 ha diện tích tự nhiên với 508 nhân khẩu của làng An Hưng; 1.0đôi mươi,83 ha diện tích S tự nhiên và thoải mái và 2.316 nhân khẩu của thôn An Trung; 472,12 ha diện tích S tự nhiên và 2.350 nhân khẩu của xóm An Tân.

Thị trấn An Lão có một.646,20 ha diện tích S thoải mái và tự nhiên với 5.174 nhân khẩu.

Xem thêm: Bệnh Gai Cột Sống Nên Ăn Gì ? Nếu Bỏ Sót 5 Món Sau Thì Đừng Có Tiếc!

Địa giới hành thiết yếu thị xã An Lão: Đông sát làng An Hưng, huyện An Lão; Nam liền kề xóm An Tân, huyện An Lão; Bắc cùng Tây gần kề buôn bản An Trung, thị xã An Lão.

Sau Lúc điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã An Hưng còn lại 6.594,75 ha diện tích S thoải mái và tự nhiên cùng 699 nhân khẩu.

- Xã An Trung sót lại 6.471,17 ha diện tích tự nhiên với 769 nhân khẩu.

- Xã An Tân sót lại 2.357,88 ha diện tích S thoải mái và tự nhiên cùng 2.373 nhân khẩu.

Huyện An Lão gồm 10 đơn vị hành chính trực nằm trong, gồm các xã: An Toàn, An Quang, An Nghĩa, An Hoà, An Tân, An Trung, An Dũng, An Hưng, An Vinc cùng thị trấn An Lão.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực hiện hành thực hành sau 15 ngày, Tính từ lúc ngày đăng Công báo. Mọi phương tiện trước đó trái Nghị định này những bãi bỏ.

Điều 3. Sở trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh giấc Bình Định cùng Thủ trưởng những ban ngành liên quan Chịu đựng trách nát nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng mạo, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp công cụ của Quốc hội;

- HĐND, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc chống,

Tài ngulặng và Môi ngôi trường, Tài chủ yếu,

Giao thông vận tải đường bộ, Kế hoạch với Đầu tư;

- Tổng viên Thống kê;

- Cục Văn uống thư cùng Lưu trữ Nhà nước;

- VPCP: BTCN, các Pcông nhân,

Website nhà nước, Ban Điều hành 112,

Người phạt ngôn của Thủ tướng tá Chính phủ,

các Vụ: ĐPhường, TCCB, TH,

Công báo;

- Lưu: Văn tlỗi, NC (5b). M

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

(vẫn ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng