Mẫu biên bản cuộc họp đầy đủ, chuẩn nhất

Mẫu số 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc -----------------------BIÊN BẢN HỌP DÂN Về câu hỏi tiến hành đầu tư thành lập KCH kênh mương thủy lợi nhiều loại III Hôm nay, Ủy Ban Nhân Dân cùng Ban Quản lý làng tổ chức triển khai họp bàn việc triển khai đầu tư kiến tạo KCH kênh mương loại III của buôn bản. I. Thành phần dự họp: 1. Đại diện UBND làng, Ban thống trị làng mạc, Ban Gisát hại xã hội thôn, các hội, đoàn thể xã: - Ông (bà): ...
Bạn đang xem: Mẫu biên bản cuộc họp đầy đủ, chuẩn nhất

*Xem thêm: Khu Du Lịch Cánh Đồng Hoa Hồng Đỏ Hong001, Cánh Đồng Hoa Hồng Đỏ Giá Trị Tốt Nhất

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN HỌPhường DÂN Về vấn đề triển khai đầu tư chi tiêu sản xuất KCH kênh mương tbỏ lợi một số loại III


Xem thêm: 3 Tháng Đầu Bà Bầu K Nên Ăn Gì ? Bà Bầu Nên Kiêng Ăn Những Món Gì

Mẫu số 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------ BIÊN BẢN HỌP DÂN Về việc thực hiện đầu tư tạo KCH kênh mương tdiệt lợi nhiều loại IIIHôm ni, vào lúc .........tiếng .......phút, ngày ...... tháng ...... năm 201..., tại.................................................làng mạc........................; UBND và Ban Quản lý thôn tổ chức triển khai họp bàn việctriển khai chi tiêu gây ra KCH kênh mương một số loại III của làng.I. Thành phần dự họp:1. Đại diện Ủy Ban Nhân Dân làng mạc, Ban làm chủ xóm, Ban Gigiết hại cộng đồng buôn bản, những hội, đoàn thể xã:- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................2. Thôn trưởng, Tổ, nhóm trưởng vào vùng hưởng thụ dự án:- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................3. Đại diện quần chúng. # trong vùng hưởng lợi dự án:- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................4. Chủ trì cuộc họp (Ông, bà): .................................. Chức vụ:.........................5. Thỏng ký kết cuộc họp (Ông, bà): ..................................Chức vụ:..........................II. Nội dung cuộc họp:Đại năng lượng điện Ủy Ban Nhân Dân với Ban thống trị làng thông dụng những giải pháp về bài toán tiến hành vững chắc hóa kênhmương tbỏ lợi các loại III bên trên địa phận xã; nêu trách nát nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của quần chúng với xóm trongvấn đề làm chủ, tổ chức tiến hành đầu tư chi tiêu tạo ra công trình xây dựng để những đại biểu và thay mặt đại diện nhân dândự họp tmê man gia góp ý. Cuộc họp đang đàm đạo và đi mang đến thống duy nhất những câu chữ sau:1. Tên đường kênh bền vững và kiên cố hóa: ..................................... , gồm hạng mục KH chi tiêu năm: ..............ở trong Đề án KCH kênh mương tbỏ lợi quy trình tiến độ 2012-năm ngoái.2. Địa điểm xây dựng: Tổ (team, thôn)......................, trực thuộc làng...........................3. Chiều lâu năm kiên cố hóa:............. mét bằng bê tông (hoặc đá xây) .................4. Diện tích tưới (hoặc tiêu) trước và sau bền vững và kiên cố hóa: ............ha/............ ha.5. Cấp nước sinh hoạt: .................người/.................hộ.6. Khái tân oán vốn đầu tư chi tiêu và nguồn ngân sách đầu tư:- Tổng ngân sách đầu tư dự toán được duyệt: …................triệu đồng- Nguồn vốn đầu tư:+ Chi phí TW, tỉnh hỗ trợ: ........................... triệu đồng, tỷ lệ: ............ %+ Chi phí huyện hỗ trợ: ............................. triệu đ, tỷ lệ: ............ %+ túi tiền buôn bản đóng góp góp: ........................... triệu đồng, tỷ lệ: ............ %+ Vốn góp phần của nhân dân: ..................... triệu đ, tỷ lệ: ............. %7. Pmùi hương thức góp phần của nhân dân: Sẽ được xác định rõ ràng vào quá trình xây đắp xâydựng.8. Các chủ kiến khác:III. Kết luận:1. Thống nhất huy động vốn từ bỏ các nguồn góp sức của xã, quần chúng cùng với nguồn chi phí hỗ trợChi phí tỉnh cùng thị trấn nhằm thực hiện đầu tư tạo ra bền vững và kiên cố con đường kênh........................................... nhằm mục tiêu đẩy mạnh tác dụng tưới (hoặc tiêu) đến diện tích: ...........ha lúa,..........ha mía (màu) của quần chúng.2. Ủy Ban Nhân Dân xã tất cả trách nhiệm lãnh đạo Ban thống trị buôn bản nhà trì phối phù hợp với các tổ chức, đoàn thể,các tổ (đội, thôn) thực hiện huy động những nguồn lực và cai quản triển khai chi tiêu gây ra côngtrình theo như đúng biện pháp của Ủy Ban Nhân Dân thức giấc, thị xã.Cuộc họp dứt vào mức ......... giờ ......... phút cùng trong ngày, Biên bản này đã có phát âm cho vớ cảnhững thành viên dự họp thuộc nghe, thống tuyệt nhất trải qua cùng được lập thành 07 bản có mức giá trị nhưnhau; đại diện quần chúng 01 phiên bản, UBND làng 01 bản, Ban quản lý thôn 01 bản, UBND cùng các phòngban của thị trấn 03 bạn dạng, lưu làm hồ sơ xây dựng công trình (là tài liệu bắt buộc) 01 bạn dạng./. ĐD Ủy Ban Nhân Dân XÃ ĐD CÁC HỘI, ĐOÀN THỂ, BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG XÃ (ký kết thương hiệu, đóng góp dấu) (cam kết tên) TỔ (ĐỘI, THÔN) ĐẠI DIỆN NHÂN DÂN TRƯỞNG (cam kết tên) (ký kết tên) CHỦ TRÌ CUỘC HỌP.. THƯ KÝ (ký tên) (cam kết tên)

Chuyên mục: Blogs