Mol Là Gì Hóa Học 8

Các em đã biết kích thước và khối lượng của nguyên tử, phân tử là vô cùng nhỏ bé, không thể cân, đo, đong, đếm chúng được. Nhưng trong Hóa học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử, phân tử và khối lượng, kích thước, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hóa học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà hóa học đã đề xuất một khái niệm cho các hạt vi mô, đó gọi là Mol (đọc là "Mon")


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Mol là gì?

1.2.Khối lượng mol làgì?

1.3.Thể tích mol chất khí là gì?

1.4.Tổng kết

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 18 Hóa học 8

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đápvề Bài 18 Chương 3 Hóa học 8


*

Hình 1: Một số đơn vị quy đổi thông dụng trong cuộc sống

Mol (n) là lượng chất chứa 6. 1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Con số 6 .1023 được gọi là số Avogadro và được kí hiệu là N.

Bạn đang xem: Mol là gì hóa học 8

Ví dụ 1:

*

Hình 2: Một mol Sắt, nước, hiđro, đồng

Nếu biết số mol ta có thể tính được số phân tử hoặc số nguyên tử.Ví dụ 2: Hãy tính số phân tử của NaCl có trong 2 mol NaCl?Cứ 1 mol muối có 6. 1023 phân tử muối ăn . Vậy 2 mol muối có 2 x 6. 1023 phân tử muối. Lưu ý: Phân biệt ý nghĩa của 2 cách viết sau:1 mol H ⇒ Chỉ 1 mol nguyên tử Hiđro

1 mol H2 ⇒ Chỉ 1 mol phân tử Hiđro​


1.2. Khối lượng mol là gì?


Nguyên tử khối ( hoặc phân tử khối) của một chất

Khối lượng mol nguyên tử ( hoặc phân tử) của một chất

Nguyên tử khối của Fe là: 56 đvC

MFe = 56 (gam)
Phân tử khối của H2 là: 1x2 = 2 đvC\({M_{{H_2}}} = 1 \times 2 = 2(gam)\)
Phân tử khối của H2O là: 1x2 + 16 = 18 đvC\({M_{{H_2}O}} = 18(gam)\)

Khối lượng mol là khối lượng của N hạt phân tử hay nguyên tử chất đó. Khối lượng mol kí hiệu là M. Khối lượng mol của một chất có trị số bằng trị số của phân tử khối hoặc nguyên tử khối chất đó. Ví dụ: Khối lượng mol nguyên tử Hidro: MH = 1 gam/molKhối lượng mol phân tử H2O : \({M_{{H_2}O}} = (1 \times 2 + 16) = 18(gam/mol)\)

Lưu ý: Phân biệt ý nghĩa của 2 cách viết sau:

MN: Chỉ khối lượng mol nguyên tử Nitơ

\({M_{{N_2}}}\) : Chỉ khối lượng mol phân tử Nitơ


1.3. Thể tích mol chất khí là gì?


Thể tích mol chất khí (V) là thể tích chiếm bởi N phân tử chất khí đó.

*

Hình 3: Mô hình của một mol chất khí bất kì trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Điều kiện tiêu chuẩn (đktc): 00C và 1atm, 1 mol khí chiếm 22,4 lítVậy: \({V_{{H_2}}} = {V_{{O_2}}} = {V_{C{O_2}}} = 22,4(lit)\)

Ở điều kiện bình thường là 200C và 1atm: 1 mol khí chiếm 24 lít

Vậy: \({V_{{H_2}}} = {V_{{O_2}}} = {V_{C{O_2}}} = 24(lit)\)


1.4. Tổng kết


*

Hình 4: Sơ đồ tư duy bài Mol


Bài tập minh họa


Bài 1:

a) Hãy tính số phân tử của H2O có trong 2 mol H2O? 

b) Hãy tính số phân tử của KCl có trong 1,5 mol KCl?

Hướng dẫn:

a)Cứ 1 mol muối có 6. 1023 phân tử H2O.

Vậy 2 mol muối có 2 x 6. 1023 phân tử H2O. 

b) Cứ 1 mol muối có 6. 1023 phân tử KCl.

Vậy 2 mol muối có 1,5 x 6. 1023 phân tử KCl. 

Bài 2:

Hoàn thành bảng sau:


Số mol nguyên tử (hoặc phân tử) chất

Số nguyên tử (hoặc phân tử) của chất

1 mol nguyên tử Đồngcó ..................nguyên tử Đồng
.............................. nguyên tử Cacbon

Có 18.1023 nguyên tử Cacbon

2,5 mol phân tử SO2

có ......................... phân tử SO2

Hướng dẫn:

Số mol nguyên tử (hoặc phân tử) chất

Số nguyên tử (hoặc phân tử) của chất

1 mol nguyên tử Đồngcó 6.1023 nguyên tử Đồng
\(\frac{{{{18.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}} = 3(mol)\) nguyên tử Cacbon

Có 18.1023 nguyên tử Cacbon

2,5 mol phân tử SO2

có 2,5. 6. 1023 = 15. 1023 phân tử SO2

Bài 3:

Hãy tính khối lượng mol của các chất sau:

Can xi (Ca), Đồng (II) oxit (CuO), Canxi cacbonat (CaCO3)

Hướng dẫn: 

Chất

Khối lượng mol (M) của chất
Can xi (Ca)\({M_{Ca}} = 40(gam)\)
Đồng (II) oxit (CuO)\({M_{CuO}} = 64 + 16 = 80(gam)\)
Canxi cacbonat (CaCO3)\({M_{CaC{O_3}}} = 40 + 12 + 16 \times 3 = 100(gam)\)

3. Luyện tập Bài 18 Hóa học 8


Sau bài học cần nắm:

Mol là gì? Khối lượng mol là gì? Thể tích mol chất khí là gì?Xác định được khối lượng mol chất, mol chất khi biết số phân tử và ngược lại.

Xem thêm: Đồ Điện Máy Tiếng Anh Là Gì ? Những Điều Cần Biết Về Điện Lạnh


3.1. Trắc nghiệm


Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 18 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.


Câu 1:1,5 mol nguyên tử nhôm có chứa…Al ?


A.6.1023 phân tửB.6.1023 nguyên tửC.9.1023 nguyên tửD.7,5.1023 nguyên tử

Câu 2:

Khối lượng của 1 mol nguyên tử Ag là? (Ag = 108)


A.27 gamB.32 gamC.100 gamD.108 gam

Câu 3:

0.5 mol khí CO2 đo ở đktc có thể tích là:


A.22,4 litB.1,12 litC.44,8 litD.24 lit

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 


Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 8 Bài 18.

Bài tập 1 trang 65 SGK Hóa học 8

Bài tập 2 trang 65 SGK Hóa học 8

Bài tập 3 trang 65 SGK Hóa học 8

Bài tập 4 trang 65 SGK Hóa học 8

Bài tập 18.1 trang 26 SBT Hóa học 8

Bài tập 18.2 trang 26 SBT Hóa học 8

Bài tập 18.3 trang 26 SBT Hóa học 8

Bài tập 18.4 trang 26 SBT Hóa học 8

Bài tập 18.5 trang 26 SBT Hóa học 8


4. Hỏi đáp về Bài 18 Chương 3 Hóa học 8


Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa phukienotocaocap.com thảo luận và trả lời nhé.


*

Bài học cùng chương


Hoá học 8 Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
Hoá học 8 Bài 20: Tỉ khối của chất khí
Hoá học 8 Bài 21: Tính theo công thức hóa học
Hoá học 8 Bài 22: Tính theo phương trình hóa học
Hoá học 8 Bài 23: Bài luyện tập 4
ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật
*

ON
ADSENSE /

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8


Toán 8

Lý thuyết Toán 8

Giải bài tập SGK Toán 8

Trắc nghiệm Toán 8

Đại số 8 Chương 1

Hình học 8 Chương 1


Ngữ văn 8

Lý thuyết Ngữ Văn 8

Soạn văn 8

Soạn văn 8 (ngắn gọn)

Văn mẫu 8

Soạn bài Tôi đi học


Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Unit 1 Lớp 8 My friend

Tiếng Anh 8 mới Unit 1


Vật lý 8

Lý thuyết Vật lý 8

Giải bài tập SGK Vật Lý 8

Trắc nghiệm Vật lý 8

Vật Lý 8 Chương 1


Hoá học 8

Lý thuyết Hóa 8

Giải bài tập SGK Hóa học 8

Trắc nghiệm Hóa 8

Hóa học 8 Chương 1


Sinh học 8

Lý thuyết Sinh 8

Giải bài tập SGK Sinh 8

Trắc nghiệm Sinh 8

Sinh Học 8 Chương 1


Lịch sử 8

Lý thuyết Lịch sử 8

Giải bài tập SGK Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Lịch Sử 8 Chương 1 LSTG Cận Đại


Địa lý 8

Lý thuyết Địa lý 8

Giải bài tập SGK Địa lý 8

Trắc nghiệm Địa lý 8

Địa Lý 8 Châu Á


GDCD 8

Lý thuyết GDCD 8

Giải bài tập SGK GDCD 8

Trắc nghiệm GDCD 8

GDCD 8 Học kì 1


Công nghệ 8

Lý thuyết Công nghệ 8

Giải bài tập SGK Công nghệ 8

Trắc nghiệm Công nghệ 8

Công nghệ 8 Chương 1


Tin học 8

Lý thuyết Tin học 8

Giải bài tập SGK Tin học 8

Trắc nghiệm Tin học 8

Tin học 8 HK1


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 8

Tư liệu lớp 8


Xem nhiều nhất tuần

Tôi đi học

Trong lòng mẹ

Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2

5 bài văn mẫu hay Trong lòng mẹ

Video Toán nâng cao lớp 8


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

phukienotocaocap.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247