Một Xe Máy Đi Một Đoạn Đường Dài 250M

Hãy nhập câu hỏi của bạn, phukienotocaocap.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.Bạn đang xem: Một xe máy đi một đoạn đường dài 250m

Một xe máy đi một đoạn đường dài 250m hết 20 giây.Hỏi với vận tốc đó,xe máy đi quãng đường dài 117kn hết bao nhiêu thời gian?

đổi 250m = 0,25 km

xe máy đi quãng đường dài 250m với vận tốc là:

0,25 * 20 = 5 ( km/giây)

với vận tốc đó, xe máy đi quãng đường dài 117km hết là:

117 : 5 = 23,4 ( giây )

đáp số: 23,4 giây

đổi : 250m = 0,25km

với vận tốc đó, xe máy đi quãng đường dài 117km là:

(0,25 * 20) : 5 = 23,4 (giây)

đáp số : 23,4 giây

117km=117000

van toc di quang duongd dai 250m la

250:20=12,5

xe may di quang duong dai la

117000:12,5=9360

=2,6

=2gio 35 phut

đổi 250m = 0,25 km

xe máy đi quãng đường dài 250m với vận tốc là:

0,25 * 20 = 5 ( km/giây)

với vận tốc đó, xe máy đi quãng đường dài 117km hết là:

117 : 5 = 23,4 ( giây )

đáp số: 23,4 giây

Đông PhươngThiên Danh đúng rồi không tin thì vào link này rồi coi bài tập 4

http://giaoan.violet.vn/present/same/entry_id/8982662

2​ người ảnh đại diện giống nhau s thì có ak tự nhiên ko chỉ người ta cách làm mà ra kết quả là 9360

gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên.

Xem thêm: Cách Làm Sạch Hàu - Dân Biển Bật Mí 5 Ít Ai Biết Đến

Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Một xe máy đi một đoạn đường dài 250m hết 20 giây.Hỏi với vận tốc đó,xe máy đi quãng đường dài 117km hết bao nhiêu thời gian?

Đọc tiếp...

Vận tốc của ô tô là :

250 : 20 = 12,5 (m/giây)

Xe máy đi hết thời gian là :

12,5 x 117 = 1462,5 (giây)

Đáp số :1462,5 giây .

một xe máy đi một đoạn đường dài 250m hết 20 giây.hỏi với vận tốc đó,xe máy đi quãng đường dài 117km hết bao nhiêu thời gian ?

Đọc tiếp...

trung binh moi phut di dc la250:20=12,5m thoi gian cua xe di la117km=117000m 117000:12,5=9360=1gio36phut