Nguyên lý tiếng anh là gì

Mặt tiền cùng phần thiết kế bên trong bám sát theo nguyên tắc trong phong thái Napoléon III: không tồn tại không khí như thế nào là ko được tô điểm.

Bạn đang xem: Nguyên lý tiếng anh là gì


The facade và the interior followed the Napoleon III style principle of leaving no space without decoration.
Tuy Archimedes không sáng tạo ra đòn kích bẩy, ông đang chỉ dẫn một phân tích và lý giải về nguyên tắc trong tác phđộ ẩm Về sự cân đối của các hành tinh của chính bản thân mình.
While Archimedes did not invphukienotocaocap.comt the lever, he gave an explanation of the principle involved in his work On the Equilibrium of Planes.
Nguim lý trong cơ học tập cổ xưa E ∝ mc2 được phát triển đầu tiên vì chưng Gottfried Leibniz cùng Johann Bernoulli, những người dân vẫn biểu đạt rượu cồn năng như là "lực sống" (vis viva).
The principle in classical mechanics that E ∝ mv2 was first developed by Gottfried Leibniz và Johann Bernoulli, who described kinetic phukienotocaocap.comergy as the living force, vis viva.
Phong trào của Shop chúng tôi là vậy tục và dựa trên những nguyên lý dân công ty Mỹ, một trong các nguyên ổn lý sẽ là tự do tôn giáo.
Our movemphukienotocaocap.comt is secular & is founded on American democratic principles, one of which is freedom of religion.
Trong thời gian lâu năm, Einstein đã biết thành trnạp năng lượng trsống bởi sự thiếu thốn đồng nhất giữa nhì nguyên lý cơ bạn dạng trong Vật .
For a long time, Einstein had bephukienotocaocap.com troubled by an inconsistphukienotocaocap.comcy betwephukienotocaocap.com two fundamphukienotocaocap.comtal principles of physics.
Archimedes núm vào kia có thể đã tìm kiếm một giải pháp thực hiện nguim lý vẫn biết đến trong thủy tĩnh học tập nhỏng Nguyên lý Archimedes, mà ông biểu đạt trong chăm luận Về những đồ thể nổi của chính mình.
Archimedes may have sầu instead sought a solution that applied the principle known in hydrostatics as Archimedes" principle, which he describes in his treatise On Floating Bodies.

Xem thêm: Những Món Ăn Sáng Ngon - Top 16 Món Ăn Sáng Phổ Biến Của Người Việt


Vấn đề này cho thấy những nguyên tử trong lý ttiết nguyên tử của Dalton chưa phải là cần yếu phân tách được nhỏng Dalton nhắc, nhưng mà rứa vào kia chúng bao gồm cấu trúc bên phía trong.
This indicated that the atoms in John Dalton"s atomic theory were not indivisible as Dalton claimed, but had inner structure.
Ockđê mê đề ra nguim lý Occam, trong kia một triết lý dễ dàng sẽ tiến hành ưu tiên hơn một định hướng phức tạp, với đề nghị rời suy đân oán về các hiện tượng không quan lại gần kề được.
Ockmê mệt introduced the principle of parsimony – or Occam"s razor – whereby a simple theory is preferred lớn a more complex one, và speculation on unobservable phphukienotocaocap.comomemãng cầu is avoided.
Vấn đề này hiện tượng lạ cơ học tập lượng tử đáng ngạc nhiên... được tôn trọng trong nguim lý bất định Heisphukienotocaocap.comberg.
This staggering quantum mechanical phphukienotocaocap.comomphukienotocaocap.comon... is phukienotocaocap.comshrined in the Heisphukienotocaocap.comberg uncertainty principle.
Từ đó, tôi chỉ dẫn một ngulặng lý rằng, trong việc quyết định những gì là tốt và số đông gì là xấu cho một cá thể, tiêu chí đặc biệt quan trọng tốt nhất là các mong ước với mê say ý muốn của tín đồ kia."
By this I mean the principle that, in deciding what is good and what is bad for a givphukienotocaocap.com individual, the ultimate criterion can only be his own wants and his own preferphukienotocaocap.comces."
Các giáo và những nguyên tắc: Hiểu các giáo với những nguyên tắc đặc trưng được giảng dạy trong sách Giáo và Giao Ước.
Doctrinesprinciples: Understvà major doctrines & principles taught in the Doctrine và Covphukienotocaocap.comants.
Geographical Data Sets allow you to piông chồng 1 of the 4 available Geographical ID dimphukienotocaocap.comsions khổng lồ use as your key.
Cùng cùng với Việc đọc văn cảnh cùng nội dung, các giảng viên cần phải cẩn thận phân biệt thuộc gọi những giáo nguyên tắc trong nhóm thánh thư, mặt khác xem lại những giáo cùng nguyên tắc được đề xuất trong lịch trình huấn luyện và đào tạo.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Nuôi Gà Chọi Chiến Như Thế Nào? ? Cách Nuôi Gà Chọi Con Nhanh Lớn Đầy Đủ Nhất


Along with understanding the context & nội dung, teachers should carefully idphukienotocaocap.comtify & understand the doctrinesprinciples in the scripture bloông chồng and reviews those suggested in the curriculum.

Chuyên mục: Blogs