NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG HINH

*

Bạn đang xem: Nhà máy thủy điện sông hinh

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch phukienotocaocap.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình phukienotocaocap.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân phukienotocaocap.comự
Chỉ tiêu
*
Trước phukienotocaocap.comau
*
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Cách Sử Dụng Zalo Page Miễn Phí Trên Điện Thoại, Tạo Zalo Official Account (Hướng Dẫn A

*

Chỉ tiêu tài chính Trước phukienotocaocap.comau
EPphukienotocaocap.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROphukienotocaocap.com (%)
GOphukienotocaocap.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcphukienotocaocap.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận phukienotocaocap.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã phukienotocaocap.comàn EPphukienotocaocap.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Hphukienotocaocap.comX 1.3 18.3 14.2 4,822.3
ABphukienotocaocap.com Hphukienotocaocap.comX 1.4 21.2 15.4 801.2
APC Hphukienotocaocap.comX 1.4 21.8 15.9 412.0
Aphukienotocaocap.comP Hphukienotocaocap.comX 1.3 7.3 5.5 261.0
BMC Hphukienotocaocap.comX 1.3 16.0 12.5 179.1
DAT Hphukienotocaocap.comX 1.3 21.7 16.4 984.5
DC4 Hphukienotocaocap.comX 1.2 14.6 12.4 462.0
DCL Hphukienotocaocap.comX 1.2 47.5 41.3 2,290.4
DCM Hphukienotocaocap.comX 1.4 23.4 16.6 10,905.6
CTI Hphukienotocaocap.comX 1.1 16.3 14.5 786.4

(*) Lưu ý: Dữ liệu được phukienotocaocap.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do phukienotocaocap.comử dụng các dữ liệu này.
*