Phạt nguội ô tô thanh hóa - các cách tra cứu phạt nguội ô tô, xe máy đơn giản

1. Con đường Quốc lộ 1: 10 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-204.20

Quá tốc độ quy định tự 10 km/h đến trăng tròn km/h

2

36A-596.42

Quá vận tốc quy định trên trăng tròn km/h đến 35 km/h

3

36C-377.48

Quá tốc độ quy định tự 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

36A-193.16

Quá tốc độ quy định từ 05 km/h mang lại dưới 10 km/h

5

36A-705.01

Quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến đôi mươi km/h

6

36A-074.39

Quá vận tốc quy định từ bỏ 05 km/h cho dưới 10 km/h

7

36C-206.61

Quá vận tốc quy định tự 10 km/h đến trăng tròn km/h

8

36C-419.89

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

36A-664.76

Quá tốc độ quy định từ bỏ 10 km/h đến đôi mươi km/h

10

36A-397.26

Quá vận tốc quy định từ bỏ 05 km/h cho dưới 10 km/h

2. đường Quốc lộ 10: 09 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện tại vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-963.03

Quá tốc độ quy định tự 05 km/h cho dưới 10 km/h

2

36A-468.74

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 05 km/h cho dưới 10 km/h

3

36A-976.82

Quá vận tốc quy định từ bỏ 05 km/h cho dưới 10 km/h

4

36A-556.87

Quá vận tốc quy định từ bỏ 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

5

36K-044.24

Quá vận tốc quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

6

36A-792.07

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 10 km/h đến trăng tròn km/h

7

36A-901.08

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 10 km/h đến trăng tròn km/h

8

36H-016.01

Quá tốc độ quy định tự 10 km/h đến đôi mươi km/h

9

36D-022.43

Quá vận tốc quy định tự 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

3. đường Quốc lộ 47: 25 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-329.11

Quá tốc độ quy định từ bỏ 05 km/h cho dưới 10 km/h

2

30S-9097

Quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

30H-002.05

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 10 km/h đến đôi mươi km/h

4

36A-835.74

Quá vận tốc quy định từ bỏ 10 km/h đến 20 km/h

5

30A-767.17

Quá vận tốc quy định tự 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

6

36R-032.62

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 10 km/h đến trăng tròn km/h

7

77C-142.43

Quá tốc độ quy định tự 10 km/h đến trăng tròn km/h

8

36A-653.57

Quá tốc độ quy định tự 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

36C-263.85

Quá vận tốc quy định từ bỏ 05 km/h cho dưới 10 km/h

10

36A-397.97

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 05 km/h mang lại dưới 10 km/h

11

89A-113.65

Quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

36A-844.70

Quá vận tốc quy định tự 10 km/h đến đôi mươi km/h

13

36A-245.06

Quá vận tốc quy định tự 10 km/h đến 20 km/h

14

36C-009.61

Quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến đôi mươi km/h

15

36A-852.86

Quá tốc độ quy định từ 05 km/h cho dưới 10 km/h

16

36C-302.30

Quá vận tốc quy định từ 10 km/h đến trăng tròn km/h

17

36A-019.63

Quá vận tốc quy định tự 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

36C-168.86

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 05 km/h mang lại dưới 10 km/h

19

36A-629.89

Quá vận tốc quy định trên trăng tròn km/h cho 35 km/h

20

36A-065.98

Quá tốc độ quy định từ bỏ 05 km/h cho dưới 10 km/h

21

36C-099.73

Quá vận tốc quy định từ 05 km/h mang lại dưới 10 km/h

22

36A-808.91

Quá vận tốc quy định tự 05 km/h đến dưới 10 km/h

23

36A-613.29

Quá tốc độ quy định từ bỏ 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

24

36C-143.59

Quá tốc độ quy định từ bỏ 10 km/h đến 20 km/h

25

36A-325.74

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 10 km/h đến đôi mươi km/h

4. Tuyến đường Nghi tô – thọ Xuân: 49 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện nay vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36C-440.24

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

2

36A-352.36

Quá tốc độ quy định tự 10 km/h đến 20 km/h

3

29H-818.99

Quá vận tốc quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

36A-471.56

Quá vận tốc quy định từ 10 km/h đến đôi mươi km/h

5

36D-018.11

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 10 km/h đến trăng tròn km/h

6

30H-785.39

Quá vận tốc quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

36C-231.59

Quá vận tốc quy định từ bỏ 10 km/h đến đôi mươi km/h

8

36C-189.70

Quá vận tốc quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

18LD-001.83.

Bạn đang xem: Phạt nguội ô tô thanh hóa

Quá tốc độ quy định từ 05 km/h cho dưới 10 km/h

10

36A-500.01

Quá vận tốc quy định từ 10 km/h đến đôi mươi km/h

11

36A-417.91

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 05 km/h mang lại dưới 10 km/h

12

36A-414.60

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 10 km/h đến trăng tròn km/h

13

36C-418.97

Quá vận tốc quy định tự 10 km/h đến 20 km/h

14

36C-215.48

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

15

36A-721.94

Quá tốc độ quy định trên 20 km/h mang lại 35 km/h

16

36A-959.87

Quá vận tốc quy định tự 10 km/h đến đôi mươi km/h

17

36C-409.44

Quá vận tốc quy định tự 05 km/h cho dưới 10 km/h

18

36A-740.81

Quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến trăng tròn km/h

19

36A-376.71

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 05 km/h mang lại dưới 10 km/h

20

36A-378.51

Quá tốc độ quy định từ bỏ 05 km/h mang lại dưới 10 km/h

21

51K-014.97

Quá vận tốc quy định tự 10 km/h đến 20 km/h

22

36A-135.03

Quá tốc độ quy định tự 05 km/h mang lại dưới 10 km/h

23

36A-872.14

Quá vận tốc quy định trên đôi mươi km/h đến 35 km/h

24

36A-943.65

Quá tốc độ quy định từ bỏ 10 km/h đến trăng tròn km/h

25

36C-354.99

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 05 km/h cho dưới 10 km/h

26

36C-233.50

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 05 km/h cho dưới 10 km/h

27

51H-278.50

Quá vận tốc quy định từ bỏ 10 km/h đến đôi mươi km/h

28

35A-376.73

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 10 km/h đến trăng tròn km/h

29

36C-168.11

Quá tốc độ quy định trên trăng tròn km/h cho 35 km/h

30

36A-903.08

Quá vận tốc quy định từ bỏ 10 km/h đến 20 km/h

31

36A-917.14

Quá vận tốc quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32

36C-396.14

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 10 km/h đến đôi mươi km/h

33

36A-353.72

Quá tốc độ quy định từ bỏ 05 km/h cho dưới 10 km/h

34

30G-654.84

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 05 km/h đến dưới 10 km/h

35

36H-018.93

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 05 km/h cho dưới 10 km/h

36

36A-819.57

Quá tốc độ quy định từ bỏ 10 km/h đến trăng tròn km/h

37

36A-151.07

Quá tốc độ quy định trên 20 km/h cho 35 km/h

38

36A-865.41

Quá tốc độ quy định trên đôi mươi km/h mang đến 35 km/h

39

36A-466.60

Quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

40

36E-009.03

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

41

29C-570.19

Quá tốc độ quy định từ bỏ 10 km/h đến trăng tròn km/h

42

36A-393.00

Quá tốc độ quy định từ bỏ 10 km/h đến đôi mươi km/h

43

36A-218.34

Quá vận tốc quy định từ bỏ 10 km/h đến đôi mươi km/h

44

36A-562.38

Quá tốc độ quy định tự 10 km/h đến trăng tròn km/h

45

36A-127.18

Quá tốc độ quy định trên 20 km/h mang lại 35 km/h

46

37C-053.02

Quá vận tốc quy định từ 10 km/h đến trăng tròn km/h

47

36A-519.04

Quá tốc độ quy định từ 05 km/h cho dưới 10 km/h

48

36A-571.67

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 05 km/h cho dưới 10 km/h

49

51C-847.45

Quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến trăng tròn km/h

5. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 52 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện nay vi phạm

Hành vi vi phạm

1

29LD-073.15

Quá vận tốc quy định từ 10 km/h đến trăng tròn km/h

2

36B-031.61

Quá tốc độ quy định tự 10 km/h đến đôi mươi km/h

3

36A-227.07

Quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

36A-009.15

Quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

5

36A-267.32

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 10 km/h đến trăng tròn km/h

6

29H-897.99

Quá tốc độ quy định từ 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

7

36A-105.83

Quá tốc độ quy định từ bỏ 05 km/h mang lại dưới 10 km/h

8

36A-882.32

Quá tốc độ quy định tự 10 km/h đến 20 km/h

9

35C-054.82

Quá tốc độ quy định từ bỏ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

29V7-473.32

Quá vận tốc quy định từ bỏ 10 km/h đến đôi mươi km/h

11

18C-087.67

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 05 km/h cho dưới 10 km/h

12

36K5-384.00

Quá vận tốc quy định trên đôi mươi km/h

13

23C-063.91

Quá vận tốc quy định từ 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

14

36A-403.73

Quá tốc độ quy định từ bỏ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15

15C-023.17

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 05 km/h mang lại dưới 10 km/h

16

36A-848.48

Quá vận tốc quy định trên đôi mươi km/h mang đến 35 km/h

17

37A-835.97

Quá vận tốc quy định trên đôi mươi km/h đến 35 km/h

18

37H-031.25

Quá vận tốc quy định tự 10 km/h đến 20 km/h

19

37A-295.18

Quá vận tốc quy định từ bỏ 10 km/h đến đôi mươi km/h

20

29K-054.13

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 05 km/h cho dưới 10 km/h

21

36A-614.14

Quá tốc độ quy định tự 05 km/h cho dưới 10 km/h

22

36A-551.97

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 10 km/h đến đôi mươi km/h

23

36B6-314.39

Quá tốc độ quy định từ bỏ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

36A-772.95

Quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến đôi mươi km/h

25

36C-329.93

Quá tốc độ quy định từ 05 km/h cho dưới 10 km/h

26

36C-059.95

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 05 km/h mang lại dưới 10 km/h

27

37A-728.12

Quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

29C-500.71

Quá vận tốc quy định tự 05 km/h mang lại dưới 10 km/h

29

35K1-22199

Quá tốc độ quy định tự 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

30

36C-391.69

Quá tốc độ quy định tự 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

31

36A-285.69

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 10 km/h đến đôi mươi km/h

32

36C-390.42

Quá vận tốc quy định tự 10 km/h đến trăng tròn km/h

33

36A-220.42

Quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

36A-922.83

Quá tốc độ quy định từ bỏ 10 km/h đến trăng tròn km/h

35

24C-111.73

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 05 km/h cho dưới 10 km/h

36

36A-482.33

Quá vận tốc quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37

30H-740.83

Quá vận tốc quy định trên đôi mươi km/h đến 35 km/h

38

36A-596.71

Quá vận tốc quy định từ 10 km/h đến trăng tròn km/h

39

36A-768.76

Quá vận tốc quy định từ bỏ 10 km/h đến 20 km/h

40

36A-328.64

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

41

36A-295.91

Quá vận tốc quy định tự 10 km/h đến đôi mươi km/h

42

36A-250.99

Quá vận tốc quy định từ bỏ 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

43

36A-371.24

Quá vận tốc quy định tự 10 km/h đến đôi mươi km/h

44

77A-278.18

Quá vận tốc quy định từ 10 km/h đến đôi mươi km/h

45

30H-919.47

Quá tốc độ quy định từ bỏ 10 km/h đến 20 km/h

46

88A-261.08

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36A-513.83

Quá vận tốc quy định trường đoản cú 05 km/h cho dưới 10 km/h

48

36K537369

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 05 km/h đến dưới 10 km/h

49

37M1-129.20

Quá tốc độ quy định trường đoản cú 10 km/h đến trăng tròn km/h

50

36A-774.54

Quá tốc độ quy định tự 05 km/h mang đến dưới 10 km/h

51

36A-281.23

Quá vận tốc quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

52

36A-584.26

Quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến trăng tròn km/h

trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, tin tức vi phạm sẽ được đăng download trên Trang thông tin điện tử của viên CSGT. Để tra cứu phương tiện đi lại vi phạm, bạn dân hoàn toàn có thể truy cập vào đường link tiếp sau đây và thực hiện theo phía dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hoá ý kiến đề nghị người dân tiếp tục cải thiện ý thức, trường đoản cú giác chấp hành những quy định của luật pháp khi thâm nhập giao thông./.

Xem thêm: Cách Tự Thay Lốp Dự Phòng Crv, Hướng Dẫn Thay Lốp Bánh Xe Dự Phòng Trên Honda Cr

(TTV) - nhằm mục tiêu khắc phục tình trạng lái xe xe xe hơi dừng, đỗ ko đúng vị trí gây ùn tắc giao thông, Công an thành phố Thanh Hóa đã bức tốc xử phân phát nguội phạm luật qua hình ảnh.


*

Điểm mới đợt ra quân lần này lực lượng cảnh sát giao thông vận tải trật tự công an thành phố Thanh Hóa sẽ sử dụng camera để hỗ trợ ghi hình ảnh xe hơi vi phạm dừng, đỗ. Trước mắt, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố sẽ tập trung xử lý tại những vị trí vấp ngã 3, xẻ tư trên 5 tuyến đường chính của thành phố đó là: đại lộ Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Lê Hoàn, Nguyễn Trãi và ngã tía Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh đến ngã bố Voi. Phát hiện xe vi phạm, cảnh sát giao thông trật tự sẽ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính tại chỗ. Trường hợp chủ xe cộ vắng mặt lực lượng chức năng sẽ dán thông báo trên kính xe để biết đến cơ quan công an làm thủ tục xử phạt. Cũng trong đợt ra quân, Công an Thành phố Thanh Hóa sẽ phối hợp với các trung vai trung phong đăng kiểm tra cứu hồ sơ cùng yêu cầu từ chối kiểm định đối với những phương tiện vi phạm nhưng lái xe ko chấp hành quyết định xử phạt.

*

Với hình thức xử phạt nguội của Công an Thành phố Thanh Hóa sẽ góp phần cải thiện ý thức chấp hành quy định khi dừng, đỗ xe, tránh tạo ùn tắc giao thông, đặc biệt lượng phương tiện ô tô cá thể tăng cao như hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *