Phê Duyệt Dự Án Đầu Tư

Điều 14. Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng

Việc phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng theo quy định tạiĐiều 12 và Điều 13 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CPđược hướng dẫn cụ thể như sau:

Cơ quan chủ trì thẩm định dự án trực thuộc người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt. Các trường hợp còn lại, người quyết định đầu tư xem xét, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt.Người quyết định đầu tư phê duyệt dự án gồm các nội dung chủ yếu được quy định tạiKhoản 2 Điều 12 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CPvà quy định của pháp luật có liên quan. Việc phê duyệt dự án phải bao gồm các nội dung cụ thể về nguồn vốn, dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án, số bước thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng và thời gian thi công xây dựng công trình.Mẫu quyết định đầu tư xây dựng quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.


Có thể bạn quan tâm:

Các khóa học Nghiệp vụ Xây dựng

Group Facebook Cộng đồng Kỹ sư Xây dựng(Giao lưu chia sẻ học hỏi với cộng đồngKSXD cả nước)


*
*
*
*
*
*