POLITICS LÀ GÌ

the activities of the government, members of law-making organizations, or people who try to lớn influence the way a country is governed:

Bạn đang xem: Politics là gì

the relationships within a group or organization that allow particular people lớn have power over others:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ phukienotocaocap.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


the activities of the government, politicians, or political parties, or the study of these activities:
Politics are also the activities of people who are trying lớn obtain an advantage within a group or organization:
the activities of the government, members of law-making organizations, or people who try to lớn influence the way a country is governed:
activities that are related khổng lồ getting or keeping power within a particular company, organization, etc.:
*


Trang nhật ký cá nhân

Laid-baông chồng, likeable & jovial : talking about people you lượt thích và admire (1)


Xem thêm: Showbiz Phồn Hoa Chương 95

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập phukienotocaocap.com English phukienotocaocap.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message