Tóm Tắt Lý Thuyết Sinh Học 11 Bài 1

*
Hãy nêu vai trò của nước đối với tế bào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Sinh học 11.

Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết sinh học 11 bài 1

Xem chi tiết


*
Quan sát hình 1.1 và 1.2 mô tả đặc điểm hình thái của hệ rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Sinh học 11.

Xem thêm: Nuôi Rắn Ri Cá, Quyết Tâm Khá Giàu, Rắn Ri Voi Hút Hàng, Tăng Giá

Xem chi tiết


*
Hãy kể tên các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lông hút và qua đó giải thích sự ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết


*
Bài 1 trang 9 sinh 11 Tiết: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Giải bài 1 trang 9 SGK Sinh học 11. Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?

Xem chi tiết


*
Bài 2 trang 9 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 9 SGK Sinh học 11. Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?

Xem chi tiết


*
Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11 . Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

Xem chi tiết


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép phukienotocaocap.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.