Số đối là gì

phukienotocaocap.com share số đông thiết bị về trò chơi / Phần Mềm / Thủ Thuật dành cho máy vi tính cùng với đông đảo tin hay tốt nhất với số đông báo cáo kỹ năng hỏi đáp.

Câu vấn đáp được đảm bảo cất biết tin đúng mực với an toàn và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp vày các Chuyên Viên, cô giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.

Bạn đang xem: Số đối là gì

Đang xem: Số đối là gì

*

Giải đam mê quá trình giải:

1) Hai số đối nhau là nhị số bao gồm tổng bởi 0.

VD: $3+(-3)=0$ lúc ấy $3,(-3)$ là 2 số đối nhau.

2) Hai số nghịch đảo là hai số có tích bởi 1.

VD: $3.dfrac13=1$ khi ấy $3,dfrac13$ là nhì số nghịch đảo.

3) Quy tắc cộng:

a) 2 phân số cùng mẫu mã số:

Giả sử có 2 phân số cùng chủng loại số là: $dfracab$ với $dfraccb$ ($be 0$)

Khi đó: Tổng của 2 phân số cùng mẫu số là phân số new gồm chủng loại số giữ nguyên với tử số bởi tổng tử số của 2 phân số ban sơ.

Xem thêm: Bán Đá Thạch Anh Vụn Dải Nền Nhà, Giá Bán Đá Thạch Anh Tự Nhiên Bao Nhiêu Tiền

$dfracab + dfraccb = dfraca + cb$

Ví dụ: $dfrac 12+dfrac52=dfrac1+52=dfrac62=3$

b) 2 phân số không giống mẫu số:

Giả sử gồm 2 phân số khác mẫu số là: $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,de 0; be d$)

Khi đó: Ta quy đồng chủng loại số của 2 phân số lúc đầu, tổng của 2 phân số bằng phân số new tất cả mẫu số là mẫu số tầm thường với tử số bằng tổng 2 tử số sau khi quy đồng.

$dfracab + dfraccd = dfracadbd + dfracbcbd = dfracad + bcbd$

lấy một ví dụ $dfrac13+dfrac27=dfrac1.73.7+dfrac2.37.3=dfrac721+dfrac621=dfrac7+621=dfrac1321$

$dfrac215+dfrac43=dfrac215+dfrac4.53.5=dfrac215+dfrac2015=dfrac2+2015=dfrac2215$

4) a) Phép trừ 2 phân số;

Giả sử gồm 2 phân số $dfracab$ cùng $dfraccd$ ($b,de 0$)

lúc đó: Ta quy đồng mẫu mã số của 2 phân số thuở đầu, hiệu của 2 phân số bởi phân số mới gồm chủng loại số là chủng loại số bình thường với tử số bằng hiệu 2 tử số sau khoản thời gian quy đồng.

$dfracab – dfraccd = dfracadbd – dfracbcbd = dfracad – bcbd$

Ví dụ: $dfrac52-dfrac12=dfrac5-12=dfrac42=2$

$dfrac154-dfrac15=dfrac15.54.5-dfrac1.45.4=dfrac7520-dfrac420=dfrac75-420=dfrac7120$

$dfrac214-dfrac320=dfrac21.54.5-dfrac320=dfrac10520-dfrac320=dfrac105-320=dfrac10220=dfrac5110$

b) Phxay nhân 2 phân số:

Giả sử bao gồm 2 phân số $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,de 0$)

Lúc đó: Tích 2 phân số bởi phân số new bao gồm tử số bởi tích 2 tử số lúc đầu với chủng loại số bằng tích 2 mẫu số thuở đầu.

$dfracab.dfraccd = dfracacbd$

lấy một ví dụ $dfrac12.dfrac27=dfrac1.22.7=dfrac214=dfrac17$

c) Phép phân chia 2 phân số:

Giả sử có 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,c,de 0$)

Khi đó: Thương thơm 2 phân số là tích của phân số đầu tiên với nghịch đảo của phân số thứ 2.

$dfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfracadbc$

Ví dụ: $dfrac12:dfrac47=dfrac12.dfrac74=dfrac1.72.4=dfrac78$

5) a) Tính hóa học của phép cùng 2 phân số:

Giả sử có 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,ne 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab + dfraccd = dfraccd + dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab + left( dfraccd + dfracmnight) = left( dfracab + dfraccdight) + dfracmn$

+) Cộng cùng với 0:

$dfracab + 0 = 0 + dfracab = dfracab$

b) Tính hóa học của phnghiền nhân 2 phân số:

Giả sử gồm 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,ne 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab . dfraccd = dfraccd . dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab . left( dfraccd . dfracmnight) = left( dfracab . dfraccdight) . dfracmn$

+) Nhân cùng với 1:

$dfracab .1 = 1. dfracab = dfracab$

+) Tính hóa học phân păn năn của phép nhân cùng với phxay cộng:

$left( dfracab + dfraccdight)dfracmn = dfracmnleft( dfracab + dfraccdight) = dfracmn.dfracab + dfracmn.dfraccd = dfracambn + dfraccmdn$.