TÀI LIỆU HỌC MOS 2016, TÀI LIỆU HỌC MOS ARCHIVES

3 Sở giáo trình học thi Microsoft Office Specialist (MOS) chuẩn chỉnh IIG – Tiếng Việt của Trung trung ương tin học tập Đại học Khoa Học Tự Nhiên.Link tải: https://docs.google.com/document/d/1v1N_pHtyITbZ2jKo3tS_qCYJZNqiOPeqJ1gT6EO-we8
*

*

*

*