Treason Là Gì

sự bội nghịch bội·tội làm cho phản·tội mưu phản·tội bội phản quốc·sự làm phản·sự mưu phản·phản nghịch quốc
In 30 AD, his brother, Drusus Caesar, was imprisoned on charges of treason and his brother Nero died in exile from either starvation or suicide.

Bạn đang xem: Treason là gì


Trong năm 30 SCN, em trai của ông, Drusus Caesar, bị giam về tội phản quốc cùng em trai không giống của ông Nero mất trong khi lưu lại đày bởi chết đói hoặc trầm mình.
Hàng trăm nghi phạm bạn Philippines, cả nhì không có tội cùng tội lỗi, đã bị bắt và bị bỏ tội phạm vị tội làm phản quốc.
Chhuon"s brother Slat Peou, a thành phukienotocaocap.comên of Sihanouk"s delegation at the United Nations & a friend of Matsui, was executed for treason.
Thân ở trong của Chhuon là Slat Peou, nằm trong nhân tố đại biểu của Cam Bốt nghỉ ngơi Liên Hiệp Quốc thì bị Sihanouk đem xử bắn bởi vì tội phản nghịch quốc.
Fallow, you have sầu committed treason. We offer no quarter here. And anyone who follows under your command... will likewise be considered as a defector. We will spare no traitor. < Fallow > Gentlemen...
Fallow, ngươi đã bội phản bội bọn họ sẽ không tha sản phẩm công nghệ bất cứ ai theo ngươi có khả năng sẽ bị coi nlỗi kẻ đào ngũ bọn họ sẽ không còn tha sản phẩm công nghệ đến kẻ phản nghịch bội như thế nào. các quý ông...
1501-1562), Lord of the Manor of Lordington in Sussex, suspected of treason by King Henry phukienotocaocap.comII & accused of conspiring with Charles V, Holy Roman Emperor; lived in exile in Europe; married Constance Pakensi, granddaughter and heir of Sir John Pakenđam mê.
1501 - 1562), Huân tước Trang phukienotocaocap.comên của Lordington sống Sussex, bị vua Henry phukienotocaocap.comII buộc tội làm phản quốc và thông đồng cùng với Karl V, ngọc hoàng La Mã Thần thánh; yêu cầu sinh sống lưu lại vong sinh sống châu Âu đại lục; thành thân với Constance Pakensi, con cháu gái cùng bạn thừa kế của Sir John Pakenmê mẩn.
Accused of treason by the Houthis, he was killed by a Houthi xạ thủ while attempting lớn flee the capital đô thị of Sana"a amidst the 2017 battle for the city on 4 December 2017.
Charles was accused of treason against Engl& by using his power to lớn pursue his personal interest rather than the good of the country.

Xem thêm: Học Ngành Công Nghệ Thông Tin Ra Làm Gì ? Ra Trường Làm Gì? Ngành Công Nghệ Thông Tin Học Gì


Charles đã biết thành kết tội phản quốc, ngăn chặn lại Anh quốc bằng cách sử dụng quyền lực của chính mình nhằm chăm lo cho lợi ích cá nhân cầm vày công dụng giang sơn.
On that basis, Jesus was a scoundrel, a man who committed treason against the state, a man who deserved the punishment used for slave revolts.”
Dựa bên trên cửa hàng kia, Chúa Giê-su là 1 thương hiệu vô lại, một kẻ tội lỗi bội nghịch quốc, một tín đồ xứng đáng buộc phải chịu đựng hình phạt dành riêng cho bầy tớ nổi loạn”.
On 11 December, aước ao crowded và silent streets, the deposed king was brought from the Temple to stand before the Convention & hear his indictment, an accusation of high treason & crimes against the State.
Ngày 11 mon 12, tín đồ ta lấy bên vua bị truất phế truất ngang qua phần lớn đám đông im thin thít trên tuyến đường phố đến đơn vị tù túng Temple để đứng trước Đại hội Quốc dân nghe hiểu cáo trạng về tội bội phản quốc với tội trạng hạn chế lại Nhà nước.
On 3 September, Sokha was arrested và charged of "treason", raising questions about the party"s future.
Vào ngày 3 mon 9, Sokha bị tóm gọn với bị buộc tội "bội phản bội", đặt ra hầu như câu hỏi về sau này của đảng này.
In 1949 the leader of the Hungarian Catholic Church, Cardinal József Mindszenty, was arrested và sentenced khổng lồ life imprisonment for treason.
Năm 1949 chỉ huy Giáo hội Ki-đánh giáo Hungary, Hồng y Giáo chủ József Mindszenty, bị tóm gọn duy trì cùng phán quyết tù túng bình thường thân do tội bội phản bội.
Rather than ignoring the matter, usually a sovereign —even a benevolent ruler— would render judgment against the rebels, declaring them guilty of treason.
Tgiỏi vày lờ đi sự phukienotocaocap.comệc, hay thì một vị vua, ngay lập tức từ đầu đến chân siêu thánh thiện, cũng kết tội phần đa kẻ nổi loạn là phản quốc.
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M