Agribank Trung Tâm Sài Gòn Đăng Thông Báo Đấu Giá Tài Sản

Javascript is disabled in this browser. This page requires Javascript. Modify your browser"s settings to allow Javascript to execute. See your browser"s documentation for specific instructions.

Bạn đang xem: Agribank trung tâm sài gòn đăng thông báo đấu giá tài sản


Web Content Viewer

Component Action Menu
Actions
*

*

*

phukienotocaocap.com chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn đăng tải nội dung thông tin về việc bán tài sản bảo đảm như sau:

1. Tài sản bán đấu giá:

Cụm 27 tài sản thế chấp, tổng diện tích 73.377,1 m2 tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM.

2. Giá đấu giá khởi điểm:

Tổng giá khởi điểm của 27 tài sản bán đấu giá là: 355.940.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi lăm tỷ, chín trăm bốn mươi triệu đồng chẵn). Chi tiết giá khởi điểm của từng tài sản như sau: ĐVT: đồng

STT

Chủ sở hữu tài sản

Diện tích (m2)

Giấy tờ tài sản

Giá khởi điểm bán lần 9

TS1

Cty CP TM DV SX và XD Nam Hải (Người đại diện: Ưng Văn Thông)

8,757

81.123.962.238

TS2

Ông Ưng Văn Thông; Bà Thái Tú Mậu

5,537.6

AO 608924

22.557.648.780

TS3

Ông Huỳnh Văn Tám, Bà Châu Thị Loan

4,751.2

AO 565113

19.389.015.841

TS4

Ông Ưng Văn Thông; Bà Thái Tú Mậu

7,132

A 770190

29.045.801.941

TS5

1,800

V 863241

7.318.033.216

TS6

200

BC 348887

829.880.055

TS7

3,321

V 863243

13.541.980.913

TS8

Ông Ưng Văn Thông; Bà Thái Tú Mậu

6,572.2

BC 360389

26.820.061.800

TS9

Ông Ưng Văn Thông; Bà Thái Tú Mậu

2,080

A 770135

8.487.155.125

TS10

1,000

P 090669

TS11

1,179

AK 696321

4.828.393.050

TS12

Ông Ưng Văn Thông; Bà Thái Tú Mậu

907.1

AM 146269

3.696.738.429

TS13

4,087

A 770079

16.636.290.156

TS14

2,000

AG 817886

9.430.353.363

TS15

Ông Huỳnh Văn Tám, Bà Châu Thị Loan

6,143.6

AO 608925

26.763.860.869

TS16

Ông Huỳnh Văn Tám, Bà Châu Thị Loan

543.8

AO 608926

2.370.213.188

TS17

2,000

U 380929

8.728.248.975

TS18

448

AA149987

1.954.815.000

TS19

449

X 229676

1.959.702.038

TS20

6,156.2

AO 565115

25.494.045.625

TS21

843.8

AO 565116

3.555.319.781

TS22

1,040.9

BB 077650

6.174.771.881

TS23

1,565

V993271

TS24

2,336

P 090645

13.370.120.094

TS25

1,724

AB 746855

4.479.784.375

TS26

465.6

AQ 229616

2.484.244.063

TS27

337.1

AQ 229617

1.771.551.094

Tổng cộng

73,377.1

355.940.000.000

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí; thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Tài sản được bán theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy.

Xem thêm: Cách Làm Giá Đỗ Tại Nhà Vừa To Mập Lại Sạch Ăn Mãi Không Hết

Không bán riêng từng tài sản.

2. Tiền đặt trước:

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

4. Xem tài sản, hồ sơ pháp lý của tài sản:

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức đấu giá lên.

6. Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá:

Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân, địa chỉ 385D Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận I, TP. HCM.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Địa điểm: Tại Hội trường lầu 1, số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.