TỪ ĐIỂN VIỆT LÀO DOWNLOAD

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển việt lào download

*
*
*

Từ điển Việt Lào.Vietnamese-Lao Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt tự điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Quý Khách rất có thể thiết lập ứng dụng Phần mượt tự điển trên Windows để tra trường đoản cú điển dễ dãi Khi đọc vnạp năng lượng phiên bản bên trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, người học rộng lớn biết các (định ngữ) gồm tính chất từ bỏ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống tự điển tài nguim ban bố
automatic dictionary : từ bỏ điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu bên cạnh phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển cam kết hiệu bên cạnh phức tạp
computer dictionary : tự điển laptop
descriptor dictionary : trường đoản cú điển biểu thị
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : máy tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : tự điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kết kiệu ngoài
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ điển mối cung cấp báo cáo
information resource dictionary schema : sơ đồ gia dụng tự điển mối cung cấp công bố
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống trường đoản cú điển tài ngulặng biết tin
integrated data dictionary : từ điển tài liệu tích hòa hợp
machine dictionary : tự điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : trường đoản cú điển chủ yếu
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : tự điển gửi địa chỉ
relocation dictionary : từ điển định vị lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm mối cung cấp biết tin

Xem thêm: Làm Tình Với Người Giúp Việc Phần 2, 'Nguoi Giup Viec' Search

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive sầu, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciacác mục, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish