Ban tuyên giáo tỉnh ủy gia lai: tổ chức cuộc thi “tìm hiểu về 110 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứ i phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh gia lai

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Ban tuyên giáo tỉnh ủy gia lai: tổ chức cuộc thi “tìm hiểu về 110 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứ i phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh gia lai

 – Công tác tổ chức cuộc thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia để cuộc thi đạt được kết quả.

II- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Nội dung

* Tài liệu tham khảo:

+ Hồ Chí Minh toàn tập.

+ Các tài liệu chính thống về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Hồ Chí Minh – Hành trình 79 mùa xuân (1890-1969), Nxb. Hồng Bàng, 2012.

2. Đối tượng tham gia cuộc thi

– Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

– Riêng đối với các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không được tham gia dự thi.

Hình thức và thời gian thi

3.1. Hình thức tổ chức Cuộc thi:

– Cuộc thi được tiến hành trên quy mô diện rộng, triển khai đồng thời thông qua hai hình thức để người tham gia dự thi lựa chọn:

(1) Thi trắc nghiệm qua Báo Gia Lai điện tử; phukienotocaocap.com; Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn và các trang điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Người tham gia dự thi lựa chọn đáp án trả lời câu hỏi thi trực tiếp trên trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn; hoặc lựa chọn đáp án trả lời câu hỏi bài thi qua hộp thư điện tử: tracnghiemtggl
gmail.com.

(2) Thi online dưới dạng biểu mẫu điện tử được đăng và chuyển tải trên môi trường mạng Internet (qua mạng xã hội Zalo):

Người tham gia dự thi click vào đường link được Ban Tổ chức cuộc thi gửi qua mạng xã hội (Zalo) để trả lời các câu hỏi, đồng thời đề nghị gửi đường link đó đến các nhóm, bạn bè, người thân, đồng nghiệp để mời tham gia cuộc thi.

– Thông tin về câu hỏi thi, đáp án và kết quả của các kỳ thi được đăng trên Báo Gia Lai; Báo Gia Lai điện tử; phukienotocaocap.com; trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn; các trang điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị và trên làn sóng Phát thanh – Truyền hình tỉnh Gia Lai.

3.2. Thời gian tổ chức Cuộc thi:

Cuộc thi tổ chức trong 8 kỳ; định kỳ 02 tuần/kỳ (phát động Cuộc thi vào ngày 04 tháng 5 năm 2021kết thúc vào ngày 20 tháng 8 năm 2021).

Kỳ thi đầu tiên bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 04 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 14 tháng 5 năm 2021.

Kỳ thi thứ 2: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 17 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 28 tháng 5 năm 2021.

Kỳ thi thứ 3: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 31 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 11 tháng 6 năm 2021.

– Kỳ thi thứ 4: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 14 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 25 tháng 6 năm 2021.

– Kỳ thi thứ 5: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 28 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 9 tháng 7 năm 2021.

Xem thêm: Fo Định Nghĩa: Lĩnh Vực Hoạt Động Tiếng Anh Là Gì ? Fo Định Nghĩa: Lĩnh Vực Hoạt Động Tiếng Anh Là Gì

– Kỳ thi thứ 6: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 12 tháng 7 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 23 tháng 7 năm 2021.

– Kỳ thi thứ 7: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 26 tháng 7 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 6 tháng 8 năm 2021.

– Kỳ thi thứ 8: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 9 tháng 8 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 20 tháng 8 năm 2021.

3.3. Về thể lệ Cuộc thi:

Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm ban hành thể lệ Cuộc thi đảm bảo đúng các quy định hiện hành (có dự thảo kèm theo).

3.4. Tổ chức phát động và tổng kết, trao giải Cuộc thi

– Phát động Cuộc thi: Ban Tổ chức Cuộc thi hướng dẫn, tổ chức phát động Cuộc thi bằng văn bản và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên… hưởng ứng tham gia.

III KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG

Kinh phí Khen thưởng:

2.1. Thi trắc nghiệm:

Thi trắc nghiệm 8 kỳ, hai tuần một kỳ. Mỗi kỳ, có 11 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, bao gồm:

– 01 giải Nhất: 2.000.000 đồng.

– 02 giải Nhì, mỗi giải: 1.500.000 đồng.

– 03 giải Ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

– 05 giải Khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng.

2.2. Ngoài ra, khi tổng kết Cuộc thi, sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ trao 03 giải cho những tập thể, đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông nhất và có nhiều bài dự thi đạt giải; mỗi giải 5.000.000 đồng.

IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Phòng Lý luận chính trị – Lịch sử Đảng:

– Tham mưu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các quyết định về: Thể lệ Cuộc thi; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi.

– Tham mưu xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án các kỳ thi trắc nghiệm để Ban Giám khảo duyệt thông qua trước khi tổ chức phát động Cuộc thi.

– Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức phát động. Triển khai và thông tin tuyên truyền về Cuộc thi theo Kế hoạch. Báo cáo kết quả, thông báo kết quả các kỳ thi trắc nghiệm; triệu tập, thông báo cá nhân, tập thể đạt giải trong các kỳ thi tham dự Lễ tổng kết Cuộc thi (khi được Ban Tổ chức Cuộc thi yêu cầu).

4.2. Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo:

– Liên hệ, đặt hàng thiết kế và triển khai phần mềm thi trắc nghiệm (tracnghiemtggl