ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC PHỔ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 1956/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 mon 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM 2017 CỦA Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN ĐỨC PHỔ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Ủy ban nhân dân huyện đức phổ

Phê chuẩn y kèm theo Quyếtđịnh này Đề án tinc giản biên chế năm 2017 của UBND huyện Đức Phổ.

Điều 2. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn ĐứcPhổ tổ chức thực hiện thực hiện Đề án đạt hiệu quả với tập vừa lòng làm hồ sơ, lập danhsách, dự toán kinh phí đầu tư bỏ ra trả mang lại đối tượng người sử dụng được tinc giản biên chế theo đúngnguyên lý, trình ban ngành bao gồm thđộ ẩm quyền thẩm định và đánh giá và phê phê chuẩn ngân sách đầu tư đưa ra trảcho các đối tượng người tiêu dùng.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệulực thực hành Tính từ lúc ngày ký kết.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy banquần chúng. # tỉnh; Giám đốc những Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổchịu trách nhiệm thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nlỗi Điều 4; - CT, PCT Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Bảo hiểm làng mạc hội tỉnh; - VPUB: CBTH; - Lưu: VT, NClmc1021.

CHỦ TỊCH Trần Ngọc Căng

ĐỀ ÁN

Phần I

ĐẶC ĐIỂM TÌNHHÌNH, MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC TINH GIẢN BIÊN CHẾ

I. Đặc điểm tìnhhình:

Đức Phổ là thị trấn đồng bởi, ven biểnnằm ở phía phái mạnh tỉnh giấc Quảng Ngãi, phương pháp trung thật tình phố Quảng Ngãi khoảng45km; phía Bắc ngay cạnh thị xã Mộ Đức, Tây sát thị xã Ba Tơ, Nam giáp thị xã HoàiNhơn cùng thị xã An Lão (thức giấc Bình Định), Đông tiếp giáp biển đông; tổng diện tích tựnhiên 37.167ha; có 15 đơn vị chức năng hành bao gồm cấp cho buôn bản (14 thôn, 01 thị trấn).

Tổ chức máy bộ của Ủy ban nhân dânthị xã gồm:

1. Lãnh đạo Ủy ban dân chúng huyện

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy banquần chúng huyện.

2. Các phòng trình độ, nghiệp vụ

a) Kăn năn hành chủ yếu gồm 12 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Vnạp năng lượng chống Hội đồng quần chúng và Ủyban nhân dân;

- Tkhô cứng tra;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Nội vụ;

- Phòng Lao động - Thương thơm binh cùng Xãhội;

- Phòng Tài nguyên cùng Môi trường;

- Phòng Y tế;

- Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Phòng Giáo dục với Đào tạo;

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Phòng Nông nghiệp cùng Phát triểnnông thôn;

- Phòng Tài thiết yếu - Kế hoạch.

b) Các tổ chức triển khai sự nghiệp thuộcỦy Ban Nhân Dân huyện:

- Trạm Khuyến nông;

- Đài Truyền thanh;

- Ban Quản lý những Cụm công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp;

- Ban Quản lý những dự án công trình đầu tư chi tiêu cùng xâydựng;

- Ban An toàn giao thông vận tải.

* Sự nghiệp dạy dỗ với đào tạo:

- 15 trường mầm non;

- 21 ngôi trường tiểu học;

- 15 ngôi trường trung học đại lý.

d) Đơn vị hành chính cung cấp xã: Gồm 14 buôn bản cùng 01 thị xã.

II. Mục đích, yêucầu cùng cơ chế tinch giản biên chế

1. Mục đích với yêu cầu:

a) Nhằm cải thiện unique đội ngũcán bộ, công chức, viên chức gồm đủ phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức, trình độ chuyên môn vànăng lượng đáp ứng đề xuất nhiệm vụ được giao; góp thêm phần xâydựng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức tinh, gọn, trách nhiệm, năng động, tách biệt, tác dụng.

b) Thực hiện chế độ tinh giảnbiên chế bên trên các đại lý rà soát, bố trí lại tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai cỗ máy; review, phânnhiều loại cán bộ, công chức, viên chức đính thêm với việc xây cất Đề án vị trí câu hỏi làmcùng cơ cấu ngạch công chức, tổ chức cơ cấu viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và công việc trong cơquan lại, đơn vị chức năng, địa phương thơm.

2. Nguyên tắc tinc giản biên chế:

a) Đảm bảo triệu tập dân nhà, kháchquan tiền, công khai minh bạch, tách biệt với theo nguyên lý của pháp luật; thực hiện đưa ra trả chếđộ, cơ chế tinh giản biên chế kịp lúc, không thiếu với đúng theo cách thức củapháp luật;

b) Không làm cho ảnh hưởng, đảo lộn lớnđến bốn tưởng, cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức; ko áp dụng cơ chế tinc giản biên chế so với những người bởi vì nguyên do cá nhân xin đượcvận dụng chính sách tinh giản biên chế;

c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị từngcấp cho đề nghị Chịu trách nhiệm về tác dụng triển khai tinc giảnbiên chế trong cơ quan, đơn vị chức năng bản thân quản lý theo thẩm quyền.

Phần II

CĂN CỨ PHÁP. LÝXÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Phần III

TINH GIẢN BIÊNCHẾ

I. Thực trạngbiên chế, trình độ trình độ của cán cỗ, công chức, viên chức cấp huyện:

1. Vềthực trạng biên chế:

a) Biên chế hành chính:

Tổng biên chế hành thiết yếu được giao là89 chỉ tiêu, mang lại hiện nay đã thực hiện 71 biên chế. Trong số đó lãnh đạo Thường trựcHĐND cùng lãnh đạo UBND thị trấn 05 biên chế, công chức các phòng, ban trực nằm trong là66 biên chế, cầm thể:

- Thường trực HĐND:

02 biên chế;

- Lãnh đạo UBND:

03 biên chế;

- Vnạp năng lượng chống HĐND cùng UBND:

12 biên chế;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch:

08 biên chế;

- Phòng Tài nguim cùng Môi trường:

09 biên chế;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

05 biên chế;

- Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo:

03 biên chế;

- Phòng Y tế:

02 biên chế;

- Phòng Văn uống hóa cùng Thông tin:

03 biên chế;

- Phòng Kinch tế với Hạ tầng:

07 biên chế;

- Phòng Lao rượu cồn - Thương thơm binh cùng Xã hội:

05 biên chế;

- Phòng Tư pháp:

02 biên chế;

- Thanh tra:

05 biên chế;

- Phòng Nội vụ:

05 biên chế;

b) Biên chế sự nghiệp:

Tổng biên chế sự nghiệp được giao1.6932 tiêu chí, mang lại hiện nay đã tiến hành được một.277 biên chế, vào đó:

+ Sự nghiệp y tế:02 biên chế;

+ Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin:12 biên chế;

+ Sự nghiệp khác:18 biên chế;

+ Sự nghiệp trên Phòng giáo dục và đào tạo với Đàotạo: 14 biên chế;

+ Sự nghiệp dạy dỗ Mầm non:240 biên chế;

+ Sự nghiệp dạy dỗ Tiểu học:463 biên chế;

+ Sự nghiệp giáo dục THCS:521 biên chế.

Xem thêm: Tại Sao Máy Bóc Vỏ Hành Tỏi 25, Máy Bóc Vỏ Hành Tỏi Siêu Nhanh 3A

* Hợp đồng lao rượu cồn theo Nghị định 68tất cả 03 tín đồ.

c) Cán cỗ, công chức cung cấp xã:

Số lượng biên chế được giao là 347. Đếnhiện nay đã thực hiện 299 biên chế.

2. Vềtrình độ chuyên môn chăm môn:

a) Kăn năn hành chính:

Tổng số cán cỗ, công chức hiện tại bao gồm là71 bạn, vào đó:

+ Thạc sĩ 09 fan, chiếm tỷ lệ12,67%;

+ Đại học 57 bạn, chiếm tỷ lệ80,28%;

+ Cao đẳng 03 tín đồ, chỉ chiếm tỷ lệ4,23%;

+ Trung cấp 01 tín đồ, chiếm tỷ lệ7,35%;

+ Chưa qua giảng dạy 01 người, chiếm phần tỷlệ 1,41%.

b) Khối sự nghiệp

Tổng số viên chức hiện gồm là 1.277bạn, trong đó:

+ Thạc sĩ 04 người, chiếm tỷ lệ0,31%;

+ Đại học 486 tín đồ, chỉ chiếm tỷ lệ38,06%;

+ Cao đẳng 594 tín đồ, chiếm phần tỷ lệ46,52%;

+ Trung cấp cho 193 bạn, chiếm tỷ lệ15,11%;

c) Kân hận xã, thị trấn:

- Cán bộ: hiện tại bao gồm là 152 fan, trongđó:

+ Thạc sĩ: 01 bạn, phần trăm 0,66%;

+ Đại học: 81 bạn, Tỷ Lệ 53,29%;

+ Cao đẳng: 02 bạn, phần trăm 1,32%;

+ Trung cấp: 54 fan, Xác Suất 35,52%.

+ Chưa qua đào tạo: 14 bạn, tỷ lệ9,21%

- Công chức: hiện nay có là 147 người,vào đó:

+ Đại học:56 tín đồ, Xác Suất 38,1%;

+ Cao đẳng:07 fan, phần trăm 4,76%;

+ Trung cấp:82 fan, Phần Trăm 55,78%.

+ Chưa qua đào tạo:02 người, Phần Trăm 1,36%.

II. XÁC ĐỊNH ĐỐITƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ

1. Dôi dư vị thanh tra rà soát, sắp xếp lại tổchức cỗ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thđộ ẩm quyền của Đảng, Nhà nướchoặc vị đơn vị sự nghiệp công lập bố trí lại tổ chức triển khai máy bộ, nhân sự để thựchiện nay cơ chế trường đoản cú công ty, từ bỏ Chịu trách nát nhiệm về triển khai nhiệmvụ, tài chủ yếu, tổ chức bộ máy cùng nhân sự;

2. Dôi dư bởi cơ cấu lại cán bộ, côngchức, viên chức theo vị trí Việc làm cho, tuy thế cần thiết sắp xếp, sắp xếp được việclàm cho khác;

3. Chưa đạt trình độ huấn luyện và giảng dạy theotiêu chuẩn chỉnh trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chế độ so với vị trí câu hỏi làm cho vẫn đảm nhiệm,tuy vậy không có vị trí vấn đề có tác dụng không giống tương xứng để bố trí với cần yếu sắp xếp đào tạolại nhằm chuẩn chỉnh hóa về chuyên môn;

4. Có chuyên ngành huấn luyện và giảng dạy không phùphù hợp với địa điểm vấn đề làm hiện nay đang phụ trách đề nghị bị tiêu giảm về năng lượng hoànthành công việc được giao, nhưng cần thiết sắp xếp bài toán làm không giống.

5. Có 0hai năm thường xuyên cạnh bên tại thờiđiểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, review xếp vàonấc xong xuôi trách nhiệm tuy vậy còn giảm bớt về năng lực hoặc gồm 0một năm hoàn thànhtrách nhiệm nhưng lại còn hạn chế về năng lực và 0một năm không chấm dứt nhiệm vụnhưng mà cần thiết sắp xếp bài toán có tác dụng khác phù hợp.

6. Có 0hai năm liên tiếp gần cạnh trên thờiđiểm xét tinh giản biên chế, viên chức gồm 0một năm được phân loại reviews xếpvào tầm khoảng chấm dứt nhiệm vụ với 0một năm ko hoàn thành trách nhiệm tuy vậy không thểbố trí việc làm cho khác cân xứng.

7. Có 02 năm tiếp tục gần kề trên thờiđiểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm gồm tổng cộng ngày ngủ làm việc là số ngàynghỉ ngơi tối đa bởi vì gầy đau theo nguyên tắc trên Khoản 1 Điều 23 LuậtBảo hiểm thôn hội, gồm xác thực của cơ sở thăm khám trị dịch vàphòng ban Bảo hiểm làng mạc hội bỏ ra trả trợ cấp cho gầy đau theo qui định hiện hành.

III. KẾ HOẠCH TINHGIẢN BIÊN CHẾ

Cnạp năng lượng cđọng vào yếu tố hoàn cảnh về tổ chức triển khai bộvật dụng, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và định hướng kế hoạch mang lại đông đảo nămtiếp theo; sau khoản thời gian thanh tra rà soát cơ cấu tổ chức triển khai máy bộ, con số, địa chỉ Việc làm cho, chấtlượng lực lượng cán cỗ, công chức, viên chức, Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Đức Phổ dự con kiến thực hiệnviệc tinc giản biên chế trong thời gian 2017 là: 08 bạn, nhỏng sau:

- Viên chức sự nghiệp: 07 người;

- Công chức xã: 01 tín đồ.

(Códanh sách kèm theo).

Lý vì triển khai tinh giản biên chế:Dôi dư do cơ cấu lại viên chức theo địa điểm việc làm; Chưa đạt trình độ chuyên môn đào tạotheo tiêu chuẩn chỉnh trình độ nghiệp vụ lao lý với địa chỉ vấn đề làm hiện đang đảmnhiệm, nhưng mà chẳng thể bố trí Việc làm cho không giống. Có 0hai năm liên tiếp cạnh bên tại thờiđiểm xét tinc giản biên chế, viên chức có một năm được phân nhiều loại Reviews xếp vàonấc xong nhiệm vụ cùng 01 năm không dứt trách nhiệm.

IV. QUẢN LÝ VÀ SỬDỤNG BIÊN CHẾ ĐÃ THỰC HIỆN TINH GIẢN

Ủy Ban Nhân Dân huyện Đức Phổ được áp dụng tốinhiều không thật 50% số biên chế sự nghiệp sẽ tiến hành tinc giản theo Đề án này đểtuyển dụng, đón nhận mới viên chức theo chế độ.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Chủ tịch UBND huyện Đức Phổbao gồm trách nát nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tiến hành Đề án đạt hiệuquả; thực hiện lập hồ sơ, list với dự toán số chi phí trợ cung cấp cụ thể mang lại đốitượng tinh giản biên chế theo mức sử dụng, gửi Slàm việc Nội vụ đánh giá đối tượng với SởTài thiết yếu thẩm định ngân sách đầu tư trìnhUBND tỉnh phê xem xét, chi trả trợ cung cấp đến đối tượng được hưởngchế độ tinc giản biên chế theo hiện tượng.

2. Hàng năm, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Đức Phổ cótrách nhiệm tổng vừa lòng, report tình hình triển khai chế độ tinh giản biên chếmang đến UBND tỉnh (qua Ssinh sống Nội vụ) trước ngày 15/12 của năm đó./.

DANH SÁCH

TT

Họ cùng tên

Ngày mon năm sinh

Trình độ chuyên môn và chuyên ngành được đào tạo

Chức danh siêng môn đã đảm nhận

Số năm đóng BHXH

Tuổi Lúc xử lý tinh giản biên chế

Thời điểm tinc giản biên chế

Lý bởi vì tinch giản biên chế

1

2

3

4

5

6

7

8

I

KHỐI SỰ NGHIỆP

Trường TH Thị trấn Đức Phổ

1

Đỗ Thị Kyên ổn Anh

Cao đẳng giáo dục tè học

Giáo viên

34 năm 04 tháng

52 tuổi 08 tháng

Có 02 năm tiếp tục tiếp giáp tại thời khắc xét tinch giản biên chế, viên chức bao gồm 0một năm được phân loại Reviews xếp vào lúc xong nhiệm vụ cùng 0một năm ko kết thúc nhiệm vụ nhưng không thể bố trí vấn đề làm cho không giống phù hợp

Trường TH số 2 Phổ Thuận

2

Võ Klặng Sơn

Đại học tập dạy dỗ tiểu học tập

Hiệu trưởng

35 năm 09 tháng

55 tuổi 02 tháng

Có 02 năm liên tục gần cạnh tại thời khắc xét tinch giản biên chế, công chức được phân nhiều loại, nhận xét xếp vào thời gian chấm dứt nhiệm vụ tuy vậy còn tiêu giảm về năng lượng tuy thế quan trọng sắp xếp vấn đề làm khác cân xứng.

Trường THCS Phổ Ninh

3

Nguyễn Thị Dư

Cao đẳng sư phạm Ngữ Văn

Giáo viên

29 năm 07 tháng

52 tuổi 10 tháng

Dôi dư môn Ngữ văn uống theo vị trí câu hỏi làm cho tuy thế cần thiết sắp xếp, bố trí được vấn đề làm cho khác

4

Huỳnh Vnạp năng lượng Huê

Cao đẳng sư phạm Toán

Tổ trưởng

33 năm 06 tháng

55 tuổi

Dôi dư môn Toán theo địa chỉ vấn đề làm tuy nhiên không thể sắp xếp, sắp xếp được vấn đề có tác dụng khác

Trường trung học cơ sở Phổ Nhơn

5

Thạch Thị Nhiễu

Cao đẳng sư phạm Ngữ Văn

Giáo viên

31 năm 04 tháng

51 tuổi 09 tháng

Dôi dư môn Ngữ vnạp năng lượng theo địa chỉ Việc làm tuy vậy quan yếu bố trí, thu xếp được vấn đề có tác dụng khác

Trường THCS Phổ Thuận

6

Võ Thị Hồng

Trung cung cấp Kế toán

Kế toán

3một năm 06 tháng

52 tuổi 01 tháng

Có 02 năm thường xuyên gần kề trên thời gian xét tinc giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân nhiều loại đánh giá xếp vào tầm chấm dứt trọng trách và 01 năm ko ngừng nhiệm vụ nhưng lại thiết yếu bố trí Việc làm cho không giống phù hợp

7

Lê Thị Thanh khô Nhàn

Cao đẳng sư phạm Ngữ Văn

Giáo viên

29 năm 04 tháng

51 tuổi 04 tháng

Dôi dư môn Ngữ văn theo vị trí việc làm tuy nhiên cần thiết sắp xếp, bố trí được vấn đề làm khác

II

Cấp xã

*

Ủy Ban Nhân Dân buôn bản Phổ Thạnh

8

Phan Đức Hiệp

Không

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

29 năm 06 tháng

57 tuổi 06 tháng

Chưa đạt trình độ chuyên môn đào tạo theo tiêu chuẩn trình độ nhiệm vụ vẻ ngoài đối với vị trí vấn đề làm cho đã phụ trách tuy thế không tồn tại vị trí vấn đề làm không giống cân xứng để ...

(Danhsách này tổng số bao gồm 08 người. Trong đó sự nghiệp dạy dỗ 07 người; cán bộ làng mạc 01 người)