Welder là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ phukienotocaocap.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.
Bạn đang xem: Welder là gì

Thirdly, male roles that demanded qualifications, such as welder, carpenter và so on, were better-paid than female ones (as packers, cleaners).
Each female welder attended to lớn one of the soldering machines while another female worker served her as assistant, bringing the bodies & bottoms of the cans for soldering.
Such was the case with the boilermakers, but the amount of the wage also correlated with the age of the worker in the case of welders và female cooks.
Angie would almost certainly not have considered becoming a welder in the way she considered becoming a nurse.
It includes fitting trades, shipwrights, boilermakers, coppersmiths, plumbers, joiners, carpenters, pattern makers, welders, instrument makers, sail makers, printers và lithographers.
They include mechanical and electrical engineers, fabrication engineers, turners, platers và welders.
Of these, four welders and two caulkers elected to take their discharge, and the remainder have sầu reverted lớn the paint cửa hàng as skilled labourers.
The fact remains that this man has not been a welder during the whole of the time that he has been with us.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu hiện ý kiến của những chỉnh sửa viên phukienotocaocap.com phukienotocaocap.com hoặc của phukienotocaocap.com University Press tuyệt của những nhà trao giấy phép.


Xem thêm: 5 Loại Bánh Donut Ngon, Đẹp, Chuẩn Vị Đơn Giản Tại Nhà, 2 Cách Làm Bánh Donut Ngon Cực Đơn Giản Tại Nhà

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập phukienotocaocap.com English phukienotocaocap.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 1 Lớp 8 Môn Hóa Mới Nhất, Đề Thi Hóa Học Lớp 8 Học Kì 1 Năm 2020

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blogs